23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 019-032627
Offentliggjort
27.01.2017
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Nordvestsjællands HF & VUC

Opdateringer

Annullering
(02.05.2017)

Byggeledelse, Fagtilsyn, Arbejdsmiljøkoordinering og Projektopfølgning


Nordvestsjællands HF & VUC

Vejledende forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Indkøbsfællesskabet IFIRS
55960410
c/o Hansenberg, Skovvangen 28
Att: Betina Kiebe Rasmussen
6000 Kolding
Danmark
Telefon: +45 21622866
Mailadresse: bekr@ifirs.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.ifirs.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/CompanyInformation/Index/137562

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Andet: Uddannelsesinstitution
I.3) Hovedaktivitet
Uddannelse
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Byggeledelse, Fagtilsyn, Arbejdsmiljøkoordinering og Projektopfølgning.
II.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Holbæk.

NUTS-kode DK022

II.3) Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Nordvestsjællands HF & VUC skal i gang med opførelse af tilbygning. I den forbindelse skal der tilknyttes en rådgiver til varetagelse af følgende opgaver i udførelsesfasen: Byggeledelse, fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordinering og projektopfølgning.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71247000, 71311000, 71312000, 71313400, 71313410, 71310000, 71315400, 71315100, 71315200

II.6) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8) Yderligere oplysninger:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
Opførelsen af den nye tilbygning kommer til at foregå på Ordregivers eksisterende adresse i Holbæk. Ordregiver ønsker at gøre opmærksom på, at udbudsmateriale forventes offentliggjort primo marts 2017, hvorfor interesserede tilbudsgiver bør holde sig opdateret om offentliggjort udbud løbende. Udbuddet forventes gennemført som et offentligt udbud efter udbudsloven. Det forventes, at der vil blive lagt stor vægt på referencer og nøglepersoner ved valg af tilbudsgiver, hvorfor egnethedskriterier og evalueringskriterier skal forventes at være udformet med fokus på dette. Der forventes dog også at blive inddraget visse økonomiske elementer.
VI.3) Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25.1.2017

Send til en kollega

0.11