23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 238-433473
Offentliggjort
09.12.2016
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
12.01.2017 Kl. 12:00

Addresse
http://permalink.mercell.com/63296413.aspx

Udbyder

Fællesindkøb Fyn på vegne af Kerteminde Kommune

Vindere

Valgt firma

(14.06.2017)
Allianceplus A/S
Sdr. Ringvej 49 A
2605 Brøndby

Opdateringer

Rettelse
(13.12.2016)

II.2.14)
I stedet for:
Ordregiver stiller ikke krav om overdragelse af de medarbejdere, der er ansat hos de nuværende eksterne leverandører, eller i øvrigt om virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse. Kvinde, ansat pr. 1.2.2014 på Marslev Skole, (32 til rengøring og 5 timer til vinduespolering) 37 timer ugentlig, trin 14 + grundlønstillæg + kvalifikationsløn trin 20 + alene ansvarlig på inst. trin 22 + AMU Gr.
Læses:
Ordregiver stiller ikke krav om overdragelse af de medarbejdere, der er ansat hos de nuværende eksterne leverandører, eller i øvrigt om virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse, men Kvinde, ansat pr. 1.2.2014 på Marslev Skole, (32 til rengøring og 5 timer til vinduespolering) 37 timer ugentlig, trin 14 + grundlønstillæg + kvalifikationsløn trin 20 + alene ansvarlig på inst. trin 22 + AMU Gr — skal tilbydes ansættelse på Marslev Skole.

Rengøring til Kerteminde Kommune 2016


Fællesindkøb Fyn på vegne af Kerteminde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fællesindkøb Fyn på vegne af Kerteminde Kommune
29188645
Graabjergvej 3a
Ryslinge
5856
Danmark
Kontaktperson: Birgitte Andersen
Telefon: +45 72531190
E-mail: biran@fmk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/63296413.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.indkobfyn.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://permalink.mercell.com/63296413.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/63296413.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://permalink.mercell.com/63296413.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud (begrænset) 2016: Rengøring til Kerteminde Kommune.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af rengøring (CPV kode 90911100) til følgende ordregivende kommune:

Kerteminde Kommune:

Udbuddet er gældende for de i tilbudslisten, bilag 1 beskrevne institutioner. Der er hos udbyder 26 institutioner og det vil, for de 5 leverandører, der prækvalificeres, være obligatorisk at deltage i besigtigelse af de 26 institutioner (Munkebo Skole og SFO dog som option):

Den 6. og 7.2.2017. Dagen 6. februar bliver startet med spørgemøde kl. 8:00-9:00 på Kerteminde Rådhus, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde i lokale 121, 1 sal.

Tryk her http://permalink.mercell.com/63296413.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rengøringen på de 26 institutioner er programmeret rengøring iht. 3-cifret programkode (eks. 551).

Sidste frist for ansøgning 12.1.2017 kl. 12:00

Sidste frist for tilbudsafgivelse 6.4.2017 kl. 12:00.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2017
Slut: 31/07/2019
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Opgaven indgås som en kontrakt med 1 aktør for perioden 2 år med mulighed for option i yderligere 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der prækvalificeres 5 leverandører til at afgive tilbud. Såfremt der er flere egnede økonomiske aktører end 5, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de ansøgere, der har en tilstrækkelig økonomisk styrke til at løfte den udbudte opgave og som set i lyset af den udbudte opgave og ud fra ønsket om at skabe en optimal konkurrence har de bedste referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Munkebo Skole og SFO er med som option.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ordregiver stiller ikke krav om overdragelse af de medarbejdere, der er ansat hos de nuværende eksterne leverandører, eller i øvrigt om virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse. Kvinde, ansat pr. 1.2.2014 på Marslev Skole, (32 til rengøring og 5 timer til vinduespolering) 37 timer ugentlig, trin 14 + grundlønstillæg + kvalifikationsløn trin 20 + alene ansvarlig på inst. trin 22 + AMU Gr.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/01/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/01/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Sidste frist for ansøgning om deltagelse 12.1.2017 kl. 12:00.

Svar til alle de 5 prækvalificerede (opfordring til at afgive tilbud) 19.1.2017.

Tilmelding til Info/spørgemøde og besigtigelse, tilmelding (maks. 2 pr. ansøger) seneste (pr. mail via Mercell) 26.1.2017.

Besigtigelse (se 1.1 og 1.3) 6. og 7.2.2017

Referat af besigtigelse sendes til de 5 prækvalificerede leverandører Uge 6

Sidste frist for uddybende spørgsmål 28.3.2017

Tilbudsfrist: 6.4.2017

Indhentning af dokumenter fra vindende leverandør samt offentliggørelse af resultatet af udbuddet: Uge 16,17 og 18

Derefter afholdes 10 dages stand-still-periode, hvorefter aftalen kan underskrives. Uge 19 og 20

Implementering Juni og juli måned

Kontraktstart: 1.8.2017.

Ordregiver gør dog opmærksom på, at der på rengøringsopgaven er én intern medarbejder, som skal tilbydes ansættelse på Marslev Skole. Den pågældende medarbejder er pt. ansat hos kommunen og tilknyttet rengøring på Marslev Skole. Den pågældende medarbejder skal tilbydes ansættelse på vilkår, der ikke er mindre gunstige end de vilkår, som medarbejderne er ansat under hos kommunen, herunder acceptere medarbejderens anciennitet. Oplysninger omkring den pågældende medarbejder:

Kvinde, ansat pr. 1.2.2014 på Marslev Skole, (32 til rengøring og 5 timer til vinduespolering) 37 timer ugentlig, trin 14 + grundlønstillæg + kvalifikationsløn trin 20 + alene ansvarlig på inst. trin 22 + AMU Grundkursus trin 24 + delt tjeneste. Er ansat på flextid. Medarbejder betaler 1/3 pension.

Derudover stilles der krav til praktikplads — se i udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.(loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/12/2016

Send til en kollega

0.109