23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 179-294365
Offentliggjort
18.09.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
31.10.2012 Kl. 12:00

Addresse
Rambøll Danmark A/S, Danmarksgade 2A, Kontaktpunkt: Lars Hededal, 7000 Fredericia, Mailadresse: larh@ramboll.dk

Udbyder

Boligkontoret Fredericia

Gennemførelse af den fysiske helhedsplan, Boligkontoret Fredericia - Afdeling 405, Korskærparken


Boligkontoret Fredericia

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Boligkontoret Fredericia
Vesterbrogade 4
7000 Fredericia
DANMARK

Yderligere oplysninger fås her: Rambøll Danmark A/S
Danmarksgade 2A
Kontaktpunkt(er): Lars Hededal
7000 Fredericia
DANMARK
Mailadresse: larh@ramboll.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Boligkontoret Fredericia
Vesterbrogade 4
7000 Fredericia
DANMARK
Internetadresse: http://www.boligfa.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Rambøll Danmark A/S
Danmarksgade 2A
Kontaktpunkt(er): Lars Hededal
7000 Fredericia
DANMARK
Mailadresse: larh@ramboll.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ

I.3)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Boligkontoret Fredericia - Afdeling 405, Korskærparken - Gennemførelse af den fysiske helhedsplan.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Fredericia.
DANMARK.

NUTS-kode DK032

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
De to boligorganisationer boli.nu og Boligkontoret Fredericia står bag gennemførelsen af de sociale og fysiske helhedsplaner for to markante boligområder i Fredericia - Korskærparken og Sønderparken.
Projekterne omfatter i alt 10 selvstændige afdelinger i de to boligområder svarende til ca. 1.600 lejligheder.
Nærværende udbud på bygge- og anlægsarbejder omfatter nummer 2 af i alt 5 afdelinger i Korskærparken. På baggrund af projektmaterialet udarbejdet af bygherrens arkitekt og ingeniørrådgiver, omfatter arbejdet i Boligkontoret Fredericia, afdeling 405 - i alt 11 opgange, heraf renovering af 8 opgange og ombygning til forbedret tilgængelighed af 3 opgange, samt renovering af udearealer.
Renoveringsarbejderne udbydes i sideordnet udbud i fag- og hovedentreprise efter forudgående prækvalifikation.
Der udbydes i følgende entrepriser:
1 - Jord
2 - Anlægsgartner
3 - Murer
4 - Tømrer
5 - Lukning
6 - El
7 - VVS
8 - Ventilation
9 - Inventar
10 - Maler
11 - Elevator.
HE - Hovedentreprise.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja
Der kan afgives bud på en eller flere delaftaler

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Arbejdet omfatter bygge- og anlægsarbejder i fag- eller hovedentreprise i forbindelse med gennemførelse af den fysiske helhedsplan for afdeling 405, Boligkontoret Fredericia i Korskærparken.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Oplysninger om delaftaler

Delaftale nr.: 1 Betegnelse: Jord-entreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter:
— Byggeplads inklusive skurby,
— Jord,
— Jordarbejde for ledninger,
— Kloak i terræn,
— Kloak under kældergulve,
— Råjords arbejder,
— Grus arbejder.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 2 Betegnelse: Anlægsgartner-entreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter:
— Rydning,
— Terrænregulering,
— Befæstigelser,
— Beplantning,
— Inventar i terræn.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 3 Betegnelse: Murer-entreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter:
— Nedbrydning,
— Porebetonvægge,
— Hulboring og hultagning,
— Pudsreparationer,
— Tilstøbning af huller,
— Afretning,
— Vådrumsmembran,
— Vægfliser og gulvklinker.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 4 Betegnelse: Tømrer-entreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter:
— Afdækning og rengøring,
— Demontering af køkkener/entre,
— Opskæring/demontering/genmontering af eksisterende parketgulve,
— Hulboring og hultagning,
— Lette vægge,
— Lofter,
— Gulve,
— Indvendige døre,
— Brevkasseanlæg.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 5 Betegnelse: Luknings-entreprise
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter:
— Nedbrydning,
— Stillads,
— Lette ydervægge, teknikbygninger,
— Lette ydervægge, vindfang,
— Lette ydervægge – ombyggede altanfacader,
— Altan betonrenovering – renoverede altanfacader,
— Altanlukning – renoverede altanfacader,
— Døre og vinduer, leverance,
— Døre og vinduer, montage,
— Skydeskodder på altanside,
— Tag,
— Tagrender og nedløb,
— Isolering af kældervægge og ny sokkel.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 6 Betegnelse: El-entreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter:
— Byggestrøm,
— Eksisterende ledninger i terræn,
— Trækrør i terræn,
— Jordelektroder og udligningsforbindelser,
— Føringsveje,
— Huller og riller,
— Lokalisering af eksisterende kabler,
— Forsyning,
— Tavler,
— Installation for boligventilation og røgventilation,
— Installation for VVS teknik,
— Installation for elevator,
— Belysning på blokke,
— Belysning i trappeopgange,
— Belysning i kældergange,
— Installation for belysning og stikkontakter i lejligheder,
— TLF, TV og Bredbånd,
— Dørtelefonanlæg,
— Adgangskontrol (ADK),
— Røgalarmer,
— Hårde hvidevare,
— Demontering af elinstallationer.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 7 Betegnelse: VVS-entreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter:
— Afløbsledninger,
— Sanitetsgenstande inklusive armaturer,
— Sanitetstilbehør,
— Byggepladsvand,
— Ledningsanlæg (vand) inklusive armaturer og vekslere mv,
— Ledningsanlæg (varme) inklusive armaturer,
— Mock-up for teknikarrangement i lejligheder.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 8 Betegnelse: Ventilations-entreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter:
— Aggregater,
— Luftindtag/afkast,
— Kanalsystem,
— Armaturer,
— Teknisk isolering,
— Røgventilatorer/brandsikring.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 9 Betegnelse: Inventar-entreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter:
— Levering og montering af køkkener,
— Levering og montering af skabe og øvrigt inventar.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 10 Betegnelse: Maler-entreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter:
— Afdækning,
— Maling af lofter,
— Maling af vægge,
— Maling af invendigt træværk,
— Maling af betonsokkel,
— Slutrengøring.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 11 Betegnelse: Elevator-entreprisen
1)Kort beskrivelse
Entreprisen omfatter:
— Levering og montering af elevatorer.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Delaftale nr.: 12 Betegnelse: Hovedentreprisen
1)Kort beskrivelse
Hovedentreprisen omfatter samtlige ydelser beskrevet under de enkelte delaftaler/fagentrepriser (Bilag B 1-11).
I forbindelse med vurderingen af de sideordnede tilbud i fag- og hovedentreprise tillægges fagentrepriserne en procentsats til dækning af bygherrens udgifter til koordinering og grænsefladerisiko.

2)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45200000

3)Mængde eller omfang
4)Oplysning om anden dato for varighed af kontrakten eller for start/færdiggørelse
5)Yderligere oplysninger om delaftaler
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
AB92 er gældende for arbejderne.
Øvrige krav vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
AB92 er gældende for arbejderne.
Øvrige krav vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af virksomheder, skal deltagerne påtage sig en solidarisk hæftelse, og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Prækvalifikationsansøgningen skal afleveres i 2 eksemplarer i papirudgave (1 original og 1 kopi).
Til at understøtte prækvalifikationsansøgningen kan der på bygherrens hjemmeside hentes en "Anmodningsblanket" der udfyldes og indsendes. Blanketten vil være tilgængelig fra den 18.9.2012.
Anmodningen skal indeholde:
a) Oplysninger om hvilken virksomhed der søger prækvalifikation, firmanavn og adresse, CVR-nummer, telefonnummer, e-mail adresse samt navn på kontaktperson.
b) Kortfattet beskrivelse af virksomhedens ejermæssige og organisatoriske forhold.
c) Erklæring på tro og love om Udelukkelsesgrunde efter artikel 45, stk. 1, i Direktiv 2004/18/EF.
I forbindelse med kontrahering af de enkelte entrepriser vil det fra bygherrens side blive krævet udlevering at Serviceattest. Attelsten må ikke være over 6 månedes på kontraheringstidspunktet.
Såfremt flere virksomheder ansøger i fællesskab, skal oplysninger angives for alle virksomheder.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: d) Revisorpåtegnet erklæring om ansøgers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår. Erklæringen skal indeholde oplysninger om omsætning, resultat efter skat og egenkapital.
Såfremt flere virksomheder ansøger i fællesskab, skal oplysninger angives for alle virksomheder.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
e) Referencer fra sammenlignelige entrepriser fra de seneste 5 år, med beskrivelse af entreprisen, og med angivelse af entreprisesum samt bygherre.
f) Oplysning om ansøgers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de seneste 3 år.
g) Nøgletal eller karakterblad fra godkendt evaluator. Såfremt ansøgeren ikke kan levere nøgletal eller karakterblad, kan der leveres tilsvarende dokumentation i form af udfyldt blanket fra en af de godkendte evaluatorer (Kundetilfredshedsmåling). Alternativt underskrevet udtalelse fra kunde/bygherre med reference til konkret entreprise.
Såfremt flere virksomheder ansøger i fællesskab, skal oplysninger angives for alle virksomheder.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Udvælgelse af ansøgere (forventeligt 5 i hver entreprise/delaftale), der opfordres til at afgive bud, vil ske ved en samlet vurdering af ansøgers personlige forhold, jf. pkt. III.2.1), ansøgers økonomiske kapacitet, jf. pkt. III.2.2) samt ansøgers tekniske kapacitet, jf. III.2.3). I forbindelse med udvælgelsen vil der blive lagt særlig vægt på referencer og karakterblad.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris. Vægtning 65

2. CV er og organisering af opgaven. Vægtning 20

3. Entreprenørens procedure for minimering af mangler ved egne arbejder inden aflevering. Vægtning 15


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
31.10.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
14.11.2012

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 33307600
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal klager skriftligt underrette indklagede om den påståede overtrædelse, og om klagen indbringes for Klagenævnet.
Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævned for Udbud i henhold til fristerne i §7 i lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv.
Der gælder en klagefrist på 30 kalenderdage for klager over ikke at være blever prækvalifiseret.
Klagefristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalifiseret, jf. lovens §7, stk. 1.
Klager over, at ordregiveren har indgået kontrakt, skal være afgivet inden for 6 måneder. Klagefristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendgørelsen er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, jf. lovens §7, stk. 2, nr. 1.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrencestyrelsen, Center for Jura og Udbud
Nyrupsgade 30
1780 København V
DANMARK
Telefon: +45 33326144
Internetadresse: http://www.kd.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13.9.2012

Send til en kollega

0.094