23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 232-422992
Offentliggjort
01.12.2016
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Vejdirektoratet

AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning vedr. drift og vedligehold af store bygværker 2017-2020


Vejdirektoratet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Jørn Kristensen
Telefon: +45 72443333
E-mail: jkris@vd.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning vedr. drift og vedligehold af store bygværker 2017-2020.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen er opdelt i 11 delkontrakter.

Nærværende bekendtgørelse omhandler tildeling af delkontrakt 1-10.

Udbud af delkontrakt 11 er annulleret, jf. 2016/S 228-415478.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 35 309 350.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bropakke 1. Nordjyske klapbroer

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter drift og vedligehold af Hadsundbroen, Aggersundbroen og Vilsundbroen.

Opgaverne omfatter bl.a. tilkaldetjeneste, særeftersyn, rutineeftersyn, generaleftersyn, projektering af vedligeholdsopgaver, udbud, tilsyn med vedligeholdelsesopgaver og bæreevnevurderinger.

For en mere detaljeret beskrivelse af opgaverne henvises til ydelsesbeskrivelserne i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 0,01
Pris - Vægtning: 0,02
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplyste vægtninger i II.2.5) er fiktive og de er kun indsat som følge af, at skabelonen kræver dem anført. Som evalueringsmetode er forudsat anvendt en prismodel, der medfører, at vægtninger ikke kan oplyses præcist, jf. undtagelsesbestemmelsen i udbudsloven § 165, stk. 3.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bropakke 2. Østdanske bevægelige broer.

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter drift og vedligehold af Kronprins Frederiks Bro ved Frederikssund, Næstved Svingbro og Stege Store Bro.

Opgaverne omfatter bl.a. tilkaldetjeneste, særeftersyn, rutineeftersyn, generaleftersyn, projektering af vedligeholdsopgaver, udbud, tilsyn med vedligeholdsopgaver og bæreevnevurderinger.

For en mere detaljeret beskrivelse af opgaverne henvises til ydelsesbeskrivelserne i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 0,01
Pris - Vægtning: 0,02
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplyste vægtninger i II.2.5) er fiktive og de er kun indsat som følge af, at skabelonen kræver dem anført. Som evalueringsmetode er forudsat anvendt en prismodel, der medfører, at vægtninger ikke kan oplyses præcist, jf. undtagelsesbestemmelsen i udbudsloven § 165, stk. 3.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bropakke 3. Betonbroer i Jylland

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter drift og vedligehold af Sallingsundbroen, Vejlefjordbroen og Alssundbroen.

Dertil kan komme tilsvarende opgaver på andre broer i Jylland.

Opgaverne omfatter bl.a. særeftersyn, rutineeftersyn, generaleftersyn, projektering af vedligeholdsopgaver, udbud, tilsyn med vedligeholdsopgaver og bæreevnevurderinger.

For en mere detaljeret beskrivelse af opgaverne henvises til ydelsesbeskrivelserne i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 0,01
Pris - Vægtning: 0,02
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplyste vægtninger i II.2.5) er fiktive og de er kun indsat som følge af, at skabelonen kræver dem anført. Som evalueringsmetode er forudsat anvendt en prismodel, der medfører, at vægtninger ikke kan oplyses præcist, jf. undtagelsesbestemmelsen i udbudsloven § 165, stk. 3.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bropakke 4. Ny Lillebæltsbro

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter drift og vedligehold af Ny Lillebæltsbro.

Opgaverne omfatter bl.a. tilkaldetjeneste, særeftersyn, rutineeftersyn, generaleftersyn, projektering af vedligeholdsopgaver, udbud, tilsyn med vedligeholdsopgaver og bæreevnevurderinger.

For en mere detaljeret beskrivelse af opgaverne henvises til ydelsesbeskrivelserne i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 0,01
Pris - Vægtning: 0,02
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplyste vægtninger i II.2.5) er fiktive og de er kun indsat som følge af, at skabelonen kræver dem anført. Som evalueringsmetode er forudsat anvendt en prismodel, der medfører, at vægtninger ikke kan oplyses præcist, jf. undtagelsesbestemmelsen i udbudsloven § 165, stk. 3.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bropakke 5. Farøbroerne og Mønbroen

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter drift og vedligehold af Falster — Farøbroen, Sjælland — Farøbroen og Mønbroen.

Opgaverne omfatter bl.a. særeftersyn, rutineeftersyn, generaleftersyn, projektering af vedligeholdsopgaver, udbud, tilsyn med vedligeholdsopgaver og bæreevnevurderinger.

For en mere detaljeret beskrivelse af opgaverne henvises til ydelsesbeskrivelserne i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 0,01
Pris - Vægtning: 0,02
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplyste vægtninger i II.2.5) er fiktive og de er kun indsat som følge af, at skabelonen kræver dem anført. Som evalueringsmetode er forudsat anvendt en prismodel, der medfører, at vægtninger ikke kan oplyses præcist, jf. undtagelsesbestemmelsen i udbudsloven § 165, stk. 3.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bropakke 6. Fællesbroer med Banedanmark

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter drift og vedligehold af Oddesundbroen, Den gamle Lillebæltsbro, Masnedsundbroen, Storstrømsbroen og Kong Fredrik IX's Bro mellem Lolland og Falster.

Opgaverne omfatter bl.a. tilkaldetjeneste, særeftersyn, rutineeftersyn, generaleftersyn, projektering af vedligeholdsopgaver, udbud, tilsyn med vedligeholdsopgaver og bæreevnevurderinger.

For Storstrømsbroens vedkommende omfatter opgaverne endvidere løbende overvågning og målinger medhenblik på levetidsforlængelse af konstruktionerne, indtil en ny Storstrømsbro kan tages i brug.

For en mere detaljeret beskrivelse af opgaverne henvises til ydelsesbeskrivelserne i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 0,01
Pris - Vægtning: 0,02
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplyste vægtninger i II.2.5) er fiktive og de er kun indsat som følge af, at skabelonen kræver dem anført. Som evalueringsmetode er forudsat anvendt en prismodel, der medfører, at vægtninger ikke kan oplyses præcist, jf. undtagelsesbestemmelsen i udbudsloven § 165, stk. 3.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bropakke 7. Betonbroer på Fyn, Sjælland og øvrige øer

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter drift og vedligehold af Langelandsbroen, Siøsundbroen og Svendborgsundbroen.

Dertil kan komme tilsvarende opgaver på andre broer på Fyn, Sjælland og øvrige øer.

Opgaverne omfatter bl.a. særeftersyn, rutineeftersyn, generaleftersyn, projektering af vedligeholdsopgaver, udbud, tilsyn med vedligeholdsopgaver og bæreevnevurderinger.

For en mere detaljeret beskrivelse af opgaverne henvises til ydelsesbeskrivelserne i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 0,01
Pris - Vægtning: 0,02
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplyste vægtninger i II.2.5) er fiktive og de er kun indsat som følge af, at skabelonen kræver dem anført. Som evalueringsmetode er forudsat anvendt en prismodel, der medfører, at vægtninger ikke kan oplyses præcist, jf. undtagelsesbestemmelsen i udbudsloven § 165, stk. 3.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bropakke 8. Limfjordstunnelen og Silkeborgtunnelen

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter drift og vedligehold af Limfjordstunnelen og Silkeborgtunnelen.

Opgaverne omfatter bl.a. tilkaldetjeneste, særeftersyn, rutineeftersyn, generaleftersyn, projektering af vedligeholdsopgaver, udbud, tilsyn med vedligeholdsopgaver og bæreevnevurderinger.

For en mere detaljeret beskrivelse af opgaverne henvises til ydelsesbeskrivelserne i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 0,01
Pris - Vægtning: 0,02
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplyste vægtninger i II.2.5) er fiktive og de er kun indsat som følge af, at skabelonen kræver dem anført. Som evalueringsmetode er forudsat anvendt en prismodel, der medfører, at vægtninger ikke kan oplyses præcist, jf. undtagelsesbestemmelsen i udbudsloven § 165, stk. 3.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bropakke 9. Guldborgsundtunnelen

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter drift og vedligehold af Guldborgsundtunnelen.

Opgaverne omfatter bl.a. tilkaldetjeneste, særeftersyn, rutineeftersyn, generaleftersyn, projektering af vedligeholdsopgaver, udbud, tilsyn med vedligeholdsopgaver og bæreevnevurderinger.

For en mere detaljeret beskrivelse af opgaverne henvises til ydelsesbeskrivelserne i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 0,01
Pris - Vægtning: 0,02
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplyste vægtninger i II.2.5) er fiktive og de er kun indsat som følge af, at skabelonen kræver dem anført. Som evalueringsmetode er forudsat anvendt en prismodel, der medfører, at vægtninger ikke kan oplyses præcist, jf. undtagelsesbestemmelsen i udbudsloven § 165, stk. 3.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Bropakke 10. Bytunneler i København

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71520000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter drift og vedligehold af Bernstorffsvejtunnelen og Frederiksundsvejtunnelen.

Opgaverne omfatter bl.a. tilkaldetjeneste, særeftersyn, rutineeftersyn, generaleftersyn, projektering af vedligeholdsopgaver, udbud, tilsyn med vedligeholdsopgaver og bæreevnevurderinger.

For en mere detaljeret beskrivelse af opgaverne henvises til ydelsesbeskrivelserne i udbudsmaterialet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 0,01
Pris - Vægtning: 0,02
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Oplyste vægtninger i II.2.5) er fiktive og de er kun indsat som følge af, at skabelonen kræver dem anført. Som evalueringsmetode er forudsat anvendt en prismodel, der medfører, at vægtninger ikke kan oplyses præcist, jf. undtagelsesbestemmelsen i udbudsloven § 165, stk. 3.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 168-302067
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Bropakke 1. Nordjyske klapbroer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
44623528
Parallelvej 2
Lyngby
2800
Danmark
E-mail: cowi@cowi.com
NUTS-kode: DK0

Internetadresse:http://cowi.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 300 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 574 500.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Bropakke 2. Østdanske bevægelige broer.

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK0

Internetadresse:http://ramboll.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 400 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 707 200.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Bropakke 3. Betonbroer i Jylland

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Sweco Danmark A/S
48233511
Skibhusvej 52A
Odense C
5000
Danmark
NUTS-kode: DK0

Internetadresse:http://sweco.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 500 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 284 900.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

Bropakke 4. Ny Lillebæltsbro

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
44623528
Parallelvej 2
Lyngby
2800
Danmark
NUTS-kode: DK0

Internetadresse:http://cowi.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 200 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 180 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

Bropakke 5. Farøbroerne og Mønbroen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
44623528
Parallelvej 2
Lyngby
2800
Danmark
NUTS-kode: DK0

Internetadresse:http://cowi.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 300 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 952 500.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

Bropakke 6. Fællesbroer med Banedanmark

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK0

Internetadresse:http://ramboll.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 6 200 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 441 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 7
Betegnelse:

Bropakke 7. Betonbroer på Fyn, Sjælland og øvrige øer

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Niras A/s
37295728
Sortemosevej 19
Allerød
3450
Danmark
NUTS-kode: DK0

Internetadresse:http://niras.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 600 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 427 500.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 8
Betegnelse:

Bropakke 8. Limfjordstunnelen og Silkeborgtunnelen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S
44623528
Parallelvej 2
Lyngby
2800
Danmark
NUTS-kode: DK0

Internetadresse:http://cowi.com

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 700 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 010 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 9
Betegnelse:

Bropakke 9. Guldborgsundtunnelen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK0

Internetadresse:http://ramboll.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 200 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 3 937 500.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 10
Betegnelse:

Bropakke 10. Bytunneler i København

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/11/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Rambøll Danmark A/S
35128417
Hannemanns Allé 53
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK0

Internetadresse:http://rambøll.dk

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 7 800 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 794 250.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Frister for og procedurer for klager fremgår af »Lov om Klagenævnet for Udbud«, lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud, § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2016

Send til en kollega

0.094