23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 226-412546
Offentliggjort
23.11.2016
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Biofos A/S

Opdateringer

Annullering
(03.01.2017)

Vedligeholdelse af arealer


Biofos A/S

Vejledende forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Biofos A/S
Refshalevej 250
Kontaktpunkt(er): Dansk Servicerådgivning ApS
Att: Pia Blæsbjerg (DSR)
1432 København K
Danmark
Mailadresse: pia.blaesbjerg@d-s-r.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.biofos.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)

II.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Invitation til høringsfase med dialogmøde vedr. udbud af pleje af grønne områder og vintertjeneste.
II.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted
Tjenesteydelseskategori nr. 16: Kloakering og affaldsbortskaffelse; rensning og lignende tjenesteydelser
Biofos' lokationer i Storkøbenhavn.

NUTS-kode DK01

II.3) Oplysninger om rammeaftale
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej
II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:
Udbud af pleje af grønne områder og vintertjeneste på Biofos' lokationer i Storkøbenhavn.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

77314000, 77312000, 90620000, 90630000

II.6) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.8) Yderligere oplysninger:

På vegne af Biofos, inviteres interesserede aktører til en høringsfase om udbudsmaterialet. Udbudsmaterialet vil være tilgængeligt via Biofos' hjemmeside www.biofos.dk/udbud fra 21.11.2016.

Der vil være mulighed for at besigtige de 3 hovedanlæg tirsdag den 29.11.2016:
1. Renseanlæg Lynetten, Refshalevej 250, 1432 København K — kl. 10
2. Renseanlæg Damhusåen, Parkstien 10, 2450 København SV — kl. 12
3. Renseanlæg Avedøre, Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre — kl. 14.
Tilbudsgivere bedes henvende sig i receptionen på Renseanlæg Lynetten, hvorefter besigtigelsen begynder. Her vil der også være information omkring, hvor leverandørerne skal henvende sig på de efterfølgende anlæg.
Der vil ikke være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet under besigtigelserne.
Derudover inviteres til spørge-/dialogmøde:
Torsdag, den 1.12.2016, kl. 10:00 på Renseanlæg Lynetten — henvendelse i reception,
her vil der være mulighed for at kommenterer udbudsmateriale mv. Der opfordres til at spørgsmål fremsendes skriftligt på forhånd med henvisninger til materialet til undertegnede.

SU, med angivelse af navn på deltagere, senest 25.11.2016, til pia.blaesbjerg@d-s-r.dk.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) Oplysning om reserverede kontrakter

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18.11.2016

Send til en kollega

0.125