23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
09.07.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
31.07.2012

Addresse
Kim S. Møller, 89 31 31 20, ksm@aabnet.dk

Udbyder

Arbejdernes Andels Boligforening

Varmerum og brugsvandledninger i kælder


Arbejdernes Andels Boligforening

Udbydertype: Offentligretslige instans

Ordregivende myndighed:
Arbejdernes Andels Boligforening
Langelandsgade 50
8000 Aarhus C
89 31 31 31
www.aabnet.dk

EAN-lokationsnummer: 5790001687670

Kontaktperson: Kim S. Møller, 89 31 31 20, ksm@aabnet.dk

Opgavetype: Bygge- og anlæg

Udbudsform: Begrænset licitation

CVP Produktkode: 45331100-7

Interessetilkendegivelse:
Ønskes sendt pr. mail til kontaktperson med oplysninger om firmanavn, adresse, tlf. og CVR-nummer senest 31. juli 2012

Beskrivelse af projekt:
Etape 1 (110 lejligheder ud af i alt 276 lejligheder): Delvis udskiftning af eksisterende koldtvandsledninger (ca. 220 m) i kælderen af Teglgården (Teglværksgade i Aarhus C).

Endvidere sløjfes 7 eksisterende vandstik og der etableres 1 nyt vandstik, varmerum renoveres og indreguleres, der udføres teknisk isolering i kælder og på loftrum, diverse hulboringer og brandsikringer.

Forventet opstart: September 2012
Byggeperiode: 2. mdr.

Udvælgelse:
Der vil efter sidste frist blive udvalgt 3-5 firmaer til at afgive tilbud på opgaven. Disse firmaer vil blive orienteret via mail, og derefter tilsendt udbudsmaterialet. De firmaer, som ikke vælges, vil ikke få nærmere besked.

Tildelingskriterie:
Laveste pris.

Send til en kollega

0.11