23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 103-184009
Offentliggjort
31.05.2016
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.kalfor.dk/erhverv/udbud

Anmodning om deltagelse

Til
24.06.2016 Kl. 12:00

Udbyder

Kalundborg Forsyning A/S

Spildevandsvarmepumpe


Kalundborg Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Kalundborg Forsyning A/S
Dokhavnsvej 15
Kalundborg
4400
DANMARK
Kontaktperson: Finn Bertelsen
Telefon: +45 21125359
E-mail: fibe@kalfor.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kalfor.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.kalfor.dk/erhverv/udbud
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Allerød
DANMARK
Kontaktperson: Christian Risborg
E-mail: cri@niras.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Spildevandsvarmepumpe.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
65400000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektering og etablering af nøglefærdigt varmepumpeanlæg med en varmeydelse på ca. 10 MW. Varmekilden er renset spildevand og den producerede varme leveres til fjernvarmenettet i Kalundborg. Entreprisen omfatter alle bygge- og anlægsaktiviteter, materialer og komponenter samt styring (SRO) inkl. integration i bestående styringssystem. Endvidere alle myndighedsgodkendelser relateret til udførelsen samt i ibrugtagning. Bygherren anviser tilslutninger for alle forsyninger (Elektricitet, vand, spildevand, telekommunikation og fjernvarmetilslutninger).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Kalundborg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektering og etablering af nøglefærdigt varmepumpeanlæg med en varmeydelse på ca. 10 MW. Varmekilden er renset spildevand og den producerede varme leveres til fjernvarmenettet i Kalundborg. Entreprisen omfatter alle bygge- og anlægsaktiviteter, materialer og komponenter samt styring (SRO) inkl. integration i bestående styringssystem. Endvidere alle myndighedsgodkendelser relateret til udførelsen samt i ibrugtagning. Bygherren anviser tilslutninger for alle forsyninger (Elektricitet, vand, spildevand, telekommunikation og fjernvarmetilslutninger).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Se option i afsnit II.2.11).

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Relevante referencer for alle hoveddiscipliner i projektet, helst i samme konstellation som tilbydes.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ydelser vedr. drift efter aflevering.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

I forbindelse med ansøgning om prækvalifikation skal ansøger udfylde og indsende ESPD.

Link til onlinetjeneste hvor ESPD’en skal udfyldes.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd

ESPD kan rekvireres ved Christian Risborg (cri@niras.dk).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 047-077369
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/06/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 04/07/2016
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/05/2016

Send til en kollega

0.105