23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 047-077369
Offentliggjort
08.03.2016
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Kalundborg Forsyning A/S

Opdateringer

Opdatering
(17.03.2016)

I forhold til den offentliggjorte vejledende periodisk bekendtgørelse af 3.3.2016 bliver hoved-udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet først forventeligt offentliggjort ca. 27.5.2016 i stedet for 8.4.2016.

Spildevandsvarmepumpe


Kalundborg Forsyning A/S

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Kalundborg Forsyning A/S
Dokhavnsvej 15
Kalundborg
4400
DANMARK
Kontaktperson: Finn Bertelsen
Telefon: +45 21125359
E-mail: fibe@kalfor.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kalfor.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Spildevandsvarmepumpe.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
65400000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektering og etablering af nøglefærdigt varmepumpeanlæg med en varmeydelse på ca. 10 MW. Varmekilden er renset spildevand og den producerede varme leveres til fjernvarmenettet i Kalundborg. Entreprisen omfatter alle bygge- og anlægsaktiviteter, materialer og komponenter samt styring (SRO) inkl. integration i bestående styringssystem. Endvidere alle myndighedsgodkendelser relateret til udførelsen samt i ibrugtagning. Bygherren anviser tilslutninger for alle forsyninger (Elektricitet, vand, spildevand, telekommunikation og fjernvarmetilslutninger).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
65400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektering og etablering af nøglefærdigt varmepumpeanlæg med en varmeydelse på ca. 10 MW. Varmekilden er renset spildevand og den producerede varme leveres til fjernvarmenettet i Kalundborg. Entreprisen omfatter alle bygge- og anlægsaktiviteter, materialer og komponenter samt styring (SRO) inkl. integration i bestående styringssystem. Endvidere alle myndighedsgodkendelser relateret til udførelsen samt i ibrugtagning. Bygherren anviser tilslutninger for alle forsyninger (Elektricitet, vand, spildevand, telekommunikation og fjernvarmetilslutninger).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
08/04/2016

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud eller oplæg til forhandling / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:
08/04/2016

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DANMARK
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/03/2016

Send til en kollega

0.125