23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 022-034267
Offentliggjort
02.02.2016
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
02.03.2016 Kl. 12:00

Addresse
http://rib-software.dk
Udbudsnummer TN829090

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Vindere

Hovedentreprenør

(27.06.2016)
Forstas ApS
Tornvadshavevej 109
7080 Børkop

Delaftale 1 — Nordjylland

(28.07.2016)
Forstas A/S
Børkop

Delaftale 5 — Sjælland

(28.07.2016)
Vækst & Miljø A/S
Slagelse

Delaftale 6 — Bornholm

(28.07.2016)
OKNygaard A/S
Hasselager

Delaftale 4 — Fyn

(28.07.2016)
OKNygaard A/S
Hasselager

Delaftale 2 — Midtjylland

(28.07.2016)
Forstas A/S
Børkop

Delaftale 3 — Sønderjylland

(28.07.2016)
Forstas
Børkop

Kontrakt om havedrift, renhold og vinterberedskab


Bygningsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bygningsstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 39
Valby
2500
DANMARK
Kontaktperson: Mette Wesarg Papior
Telefon: +45 41701141
E-mail: mwp@bygst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bygst.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Bygningsstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 39
Valby
2500
DANMARK
Kontaktperson: Mette Wesarg Papior
Telefon: +45 41701141
E-mail: mwp@bygst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bygst.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om havedrift, renhold og vinterberedskab.

 

Sagsnr.: 15/00129
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77314000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der udbydes 6 kontrakter om havedrift, renhold og vinterberedskab. De 6 kontrakter omfatter tilsammen 57 (med option på ekstra 27) af Bygningsstyrelsens ejendomme, der geografisk er placeret i Nordjylland, Midtjylland, Sønderjylland, Fyn, Sjælland og Bornholm. Det samlede areal arbejderne andrager er ca. 525 963 m⊃2; (med option på ekstra 237 683 m⊃2;). Alle ejendommene er oplistet i anlægsoversigten vedlagt kontrakten som bilag 3. Kontrakternes varighed er 4 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Der henvises i det hele taget til kontrakternes bestemmelser. Vejledning til download af udbudsmateriale der er tilgængelig på www.rib-software.co.uk findes under afsnit VI.3).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 21 250 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2 — Midtjylland.

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90610000
90620000
90630000
77310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der udbydes en kontrakt om havedrift, renhold og vinterberedskab på 17 (med option på ekstra 5) af Bygningsstyrelsens ejendomme, der geografisk er placeret i Midtjylland. Det samlede areal arbejderne andrager er ca. 190 738 m⊃2; (med option på ekstra 17 158 m⊃2;). Alle ejendommene er oplistet i anlægsoversigten vedlagt kontrakten som bilag 3. Kontraktens varighed er 4 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Der henvises i det hele taget til kontraktens bestemmelser. Vejledning til download af udbudsmaterialet, der er tilgængelig på www.rib-software.co.uk, findes under afsnit VI.3).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ca. 5 yderligere ejendomme med et samlet areal på ca. 17 158 m⊃2;. Ejendommene fremgår af bilag 3 (Ejendomsoversigt). Ejendommene bliver anvendt af Politiet, der i dag selv forestår havedrift, renhold og vinterberedskab. Bygningsstyrelsen kan beslutte at aktivere hele eller dele af optionen fra omkring medio 2017. For nærmere information henvises der til kontraktens bestemmelser.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3 — Sønderjylland.

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
77310000
90630000
90610000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der udbydes en kontrakt om havedrift, renhold og vinterberedskab i mindre omfang på 10 (med option på ekstra 2) af Bygningsstyrelsens ejendomme, der geografisk er placeret i Sønderjylland. Det samlede areal arbejderne andrager er ca. 121 345 m⊃2; (med option på ekstra 11 376 m⊃2;). Alle ejendommene er oplistet i anlægsoversigten vedlagt kontrakten som bilag 3. Kontraktens varighed er 4 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Der henvises i det hele taget til kontraktens bestemmelser. Vejledning til download af udbudsmaterialet, der er tilgængelig på www.rib-software.co.uk, findes under afsnit VI.3).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ca. 2 yderligere ejendomme med et samlet areal på ca. 11 376 m⊃2;. Ejendommene fremgår af bilag 3 (Ejendomsoversigt). Ejendommene bliver anvendt af Politiet, der i dag selv forestår havedrift, renhold og vinterberedskab. Bygningsstyrelsen kan beslutte at aktivere hele eller dele af optionen fra omkring medio 2017. For nærmere information henvises der til kontraktens bestemmelser.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 5 — Sjælland.

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
77310000
90630000
90610000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
NUTS-kode: DK011
NUTS-kode: DK012
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der udbydes en kontrakt om havedrift, renhold og vinterberedskab på 7 (med option på ekstra 8) af Bygningsstyrelsens ejendomme, der geografisk er placeret Sjælland. Det samlede areal arbejderne andrager er ca. 53 465 m⊃2; (med option på ekstra 159 202 m⊃2;). Alle ejendommene er oplistet i anlægsoversigten vedlagt kontrakten som bilag 3. Kontraktens varighed er 4 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Der henvises i det hele taget til kontraktens bestemmelser. Vejledning til download af udbudsmaterialet, der er tilgængelig på www.rib-software.co.uk, findes under afsnit VI.3).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ca. 8 yderligere ejendomme med et samlet areal på ca. 159 202 m⊃2;. Ejendommene fremgår af bilag 3 (Ejendomsoversigt). Ejendommene bliver anvendt af Politiet, der i dag selv forestår havedrift, renhold og vinterberedskab. Bygningsstyrelsen kan beslutte at aktivere hele eller dele af optionen fra omkring medio 2017. For nærmere information henvises der til kontraktens bestemmelser.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 6 — Bornholm.

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
77310000
90630000
90610000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK014
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der udbydes en kontrakt om havedrift, renhold og vinterberedskab i mindre omfang på 3 (med option på ekstra 1) af Bygningsstyrelsens ejendomme, der geografisk er placeret på Bornholm. Det samlede areal arbejderne andrager er ca. 3 732 m⊃2; (med option på ekstra 5 045 m⊃2;). Alle ejendommene er oplistet i anlægsoversigten vedlagt kontrakten som bilag 3. Kontraktens varighed er 4 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Der henvises i det hele taget til kontraktens bestemmelser. Vejledning til download af udbudsmaterialet, der er tilgængelig på www.rib-software.co.uk, findes under afsnit VI.3).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ca. 1 yderligere ejendom med et samlet areal på ca. 5 045 m⊃2;. Ejendommen fremgår af bilag 3 (Ejendomsoversigt). Ejendommen bliver anvendt af Politiet, der i dag selv forestår havedrift, renhold og vinterberedskab. Bygningsstyrelsen kan beslutte at aktivere optionen fra omkring medio 2017. For nærmere information henvises der til kontraktens bestemmelser.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1 — Nordjylland.

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
90630000
77310000
90610000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der udbydes en kontrakt om havedrift, renhold og vinterberedskab på 12 (med option på ekstra 6) af Bygningsstyrelsens ejendomme, der geografisk er placeret i Nordjylland. Det samlede areal arbejderne andrager er ca. 66 605 m⊃2; (med option på ekstra 16 384 m⊃2;). Alle ejendommene er oplistet i anlægsoversigten vedlagt kontrakten som bilag 3. Kontraktens varighed er 4 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Der henvises i det hele taget til kontraktens bestemmelser. Vejledning til download af udbudsmaterialet, der er tilgængelig på www.rib-software.co.uk, findes under afsnit VI.3).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ca. 6 yderligere ejendomme med et samlet areal på ca, 16 384 m⊃2;. Ejendommene fremgår af bilag 3 (Ejendomsoversigt). Ejendommene bliver anvendt af Politiet, der i dag selv forestår havedrift, renhold og vinterberedskab. Bygningsstyrelsen kan beslutte at aktivere hele eller dele af optionen fra omkring medio 2017. For nærmere information henvises der til kontraktens bestemmelser.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4 — Fyn.

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90620000
77310000
90630000
90610000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der udbydes en kontrakt om havedrift, renhold og vinterberedskab på 8 (med option på ekstra 5) af Bygningsstyrelsens ejendomme, der geografisk er placeret på Fyn. Det samlede areal arbejderne andrager er ca. 90 078 m⊃2; (med option på ekstra 28 518 m⊃2;). Alle ejendommene er oplistet i anlægsoversigten vedlagt kontrakten som bilag 3. Kontraktens varighed er 4 år, med mulighed for forlængelse i 2 x 12 måneder. Der henvises i det hele taget til kontraktens bestemmelser. Vejledning til download af udbudsmaterialet, der er tilgængelig på www.rib-software.co.uk, findes under afsnit VI.3).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 2 x 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ca. 6 yderligere ejendomme med et samlet areal på ca. 29 039 m⊃2;. Ejendommene fremgår af bilag 3 (Ejendomsoversigt). Ejendommene bliver anvendt af Politiet, der i dag selv forestår havedrift, renhold og vinterberedskab. Bygningsstyrelsen kan beslutte at aktivere hele eller dele af optionen fra omkring medio 2017. For nærmere information henvises der til kontraktens bestemmelser.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Den økonomiske aktør skal udfylde og aflevere ESPD'en i henhold til den indarbejdede vejledning samt i henhold til kravene angivet i nærværende, afsnit III.1.2, og III.1.3. ESPD'en er afleveringskrav nr. 1.

Den økonomiske aktør skal udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD'en:

a) Spørgsmål 1a. Den økonomiske aktør skal udfylde for de seneste 3 regnskabsår. Såfremt den økonomiske aktør har eksisteret i mindre end 3 år, skal aktøren udfylde for de tilgængelige afsluttede regnskabsår.

b) Spørgsmål 3.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Den økonomiske aktørs egenkapital skal være positiv i hvert af de 3 seneste, disponible regnskabsår. Såfremt den økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium), skal samtlige deltagere opfylde kravet om positiv egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

c) Den økonomiske aktør skal oplyse, om aktøren har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjemand. Hvis Ja og såfremt de kendes, skal den økonomiske aktør angive de foreslåede underleverandører samt de oplysninger, der anmodes om i afsnit A og B i del II og del III, for hver af de pågældende (kategorier af) underleverandører. Der henvises til afsnit D i del II i ESPD'en.

Den økonomiske aktør skal udfylde følgende i afsnit C i del IV i ESPD'en:

d) Spørgsmål 1b. Referenceperioden er de seneste 3 år.

e) Spørgsmål 2.

f) Spørgsmål 6b. Som ledende medarbejder skal forstås de personer, der skal være ansvarlige for koordinereingen af udførelsen af de udbudte opgaver.

g) Spørgsmål 10.

2) Den økonomiske aktør skal udover at udfylde punkt d) ovenfor, aflevere en liste over de mest betydelige leverancer, som ansøgeren har udført i løbet af de seneste 3 år, herunder af lignende karakter som den udbudte opgave. Såfremt der ansøges som en sammenslutning af virksomheder skal oplysningerne /dokumentationen gives for hver virksomhed, som deltager i sammenslutningen. Referencelisten(erne) er afleveringskrav nr. 2.

Blandt egnede ansøgere vil der blive lagt vægt på kvaliteten af de referencer, som der henvises til under punkt d) og punkt 2). Referencerne bedømmes under ét. Herudover vil der blandt egnede ansøgere blive lagt vægt på relevant uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, som der henvises til under punkt e) og f). Vægtningen mellem (i) referencer og (ii) relevant uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer vil blive lige fordelt.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til kontrakten.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/03/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/03/2016
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation vil afholdes digitalt via internetportalen RIB (tidligere Byggeweb). Dette medfører, at anmodning om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskravene alene kan ske via RIB. Vejledning om adgang og support sker via »www.rib-software.dk« med ansøgers egen personlige brugerprofil.

RIB udbudsnummer: TN829090.

Har du allerede et RIB login:

1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Login« og følg vejledningen.

2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder.

3. I »Personligt område« vælg boksen »Søg efter begrænset udbud«.

4. Indtast RIB udbudsnummer TN829090 og tryk »Søg«.

5. Udbuddet »Prækvalifikation af kontrakt om havedrift, renhold og vinterberedskab.« fremkommer, vælg »OK«.

6. Følg anvisning på skærm, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.

Mangler du et RIB login:

1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Udbud« og følg vejledningen.

2. Vælg »Ny bruger« og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Login«, og tryk »Glemt brugernavn/password?« og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i RIB, kan RIB Support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35245250 eller support@rib-software.dk

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav. Ansøges der som et konsortie, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger en repræsentant, som oploader materiale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller. lign.

Den økonomiske aktør opfordres til kun at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, hvis dette har direkte betydning for prækvalifikationen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. med senere ændringer (loven kan hentes på: www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
Valby
2100
DANMARK
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2016

Send til en kollega

0.109