23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 021-033925
Offentliggjort
01.02.2016
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Randers Kommune

Vindere

(01.02.2016)
VERDO Entreprise A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV

Vejbelysning


Randers Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Randers Kommune
Laksetorvet
Att: Martin Højholdt
8900 Randers
DANMARK
Mailadresse: mh@randers.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://randers.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Betegnelse for kontrakten
Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg i Randers Kommune.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Vejbelysningsanlæg hele Randers Kommune.

NUTS-kode DK042

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Opgaven omfatter daglig drift og vedligeholdelse af ca. 22 000 vejbelysningsarmaturer i hele Randers Kommune, herunder Beredskab, udbedring af fejl og mangler, gruppeudskiftninger lyskilder og administration af oplysninger. Derudover udskiftning af et mindre antal nedslidte og defekte armaturer og master.
II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

34993000

II.1.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi
Værdi: 2 750 260 DKK
Eksklusive moms

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Laveste pris
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?

Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2015/S 171-311188 af 4.9.2015

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse: Kontrakt, Drift og vedligeholdelse af vejbelysningsanlæg
V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13.1.2016
V.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5
V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

VERDO Entreprise A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
DANMARK
Telefon: +45 89114811
Internetadresse: http://verdo.dk

V.4) Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 687 565 DKK
Eksklusive moms
Hvis der er tale om en årlig eller månedlig værdi:
Antal år: 4
V.5) Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Internetadresse: http://kflu.dk

VI.3.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Frister for procedure for klager fremgår af »lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.«, lov nr. 492 af 12.5.20 med efterfølgende ændringer, senest lov 511 af 27.5.2013. Klage skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions tidende om at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om at klage er indgivet, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, og hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://kfst.dk

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29.1.2016

Send til en kollega

0.094