23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
08.06.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.herning.dk/Erhverv/Kommunen%20som%20kunde/Udbud/Licitation%20paa%20adgangsvej%20Godstrup.aspx

Indlevering af tilbud

Til
26.06.2012 Kl. 09:00

Udbyder

Herning kommune

Adgangsvej til DNV Gødstrup Hospital


Herning kommune

I forbindelse med at bygningen af det nye hospital i Gødstrup, skal Herning kommune lave en ny adgangsvej langs jernbanen i Gødstrup. Udbuddet består af jord-, afvandings- og belægningsarbejder.

Arbejdet udbydes i offentlig licitation i henhold til ”Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter” (LBK nr. 1410 af 7. december 2007).

Alternative tilbud modtages ikke.

Tilbud skal afgives på grundlag af nedennævnte udbudsmateriale der, hvor intet andet er anført,

er vedlagt nærværende udbudsbrev i 1 eksemplar:

Udbudsmaterialet for entreprisen omfatter:
• Udbudsbrev, dateret 8. juni 2012
• Tilbudsliste for jord-, afvandings- og belægningsarbejder, TBL, rev. 0
• Særlige betingelser - SB, af juni 2012.
• Særlige Arbejdsbeskrivelser - SAB, af juni 2012.
• Tilbuds- og Afregningsgrundlag - TAG, af juni 2012.
• Tegninger i henhold til tegningsliste tegning nr. 001, dateret 08.06.2012.
• Tro- og loveerklæring.

Den bydende skal straks ved modtagelsen af udbudsmaterialet sikre sig, at dette forefindes som angivet i udbudsbrevet, herunder kontrollere, at samtlige nummererede sider i udbudsmaterialet forefindes.

Risikoen for eventuelt for lavt tilbud som følge af manglende sider eller tegninger påhviler således alene den bydende.

Eventuelle rettelsesblade til udbudsmaterialet samt rettede og supplerende tegninger, der måtte blive fremsendt inden tilbudsafgivelsen, indgår ligeledes i tilbudsgrundlaget.

Den bydende skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Konvolutten skal mærkes tydeligt med entreprisenavn ”Ny adgangsvej” , samt navnet på tilbudsgiveren.

Licitationen afholdes: Herning Kommune, Lokale E0.42, Enghavevej 10, 7400 Herning tirsdag d. 26. juni 2012 kl. 09.00 hvor de indkomne tilbud vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være tilstede.

Eventuelle spørgsmål vedrørende forståelsen af de enkelte dele af udbudsmaterialet skal stilles skriftligt til Torben Krogh Hermansen via mail til: torbenkrogh.hermansen@grontmij.dk.

Spørgsmål fra eventuelle underentreprenører skal stilles via den bydende entreprenør.

Send til en kollega

0.141