23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2015/S 205-372405
Offentliggjort
22.10.2015
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
19.11.2015 Kl. 13:00

Addresse
Bech-Bruun
Værkmestergade 2
Att: Tina Braad
8000 Aarhus C

Udbyder

Horsens HF og VUC

Vindere

(07.04.2016)
DK2 Bygherrerådgivning A/S
Graven 3
8000 Aarhus

Opdateringer

Rettelse
(31.10.2015)

I stedet for:

II.2.2)

Oplysninger om optioner:

Optioner: ja

Beskrivelse af disse optioner:

Som option udbydes bygherrerådgivning til Horsens Gymnasium i forbindelse med Horsens Gymnasiums eventuelle flytning til campusgrunden (slagterigrunden).

Den udbudte option på bygherrerådgivning omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlaget for flytning af Horsens HF og VUC til campusgrunden (slagterigrunden) og eventuelt salg af Horsens HF og VUC's nuværende bygninger samt bygherrerådgivning i forbindelse med indgåelse af købsaftale med CASA, herunder bygherrerådgivning i forbindelse med programmering og udførelse af byggeriet samt ibrugtagning af byggeriet.

Horsens Gymnasium råder i dag over 10 200 m2 bygningsareal og et samlet grundareal på 27 599 m2. På gymnasiet er der idrætshal, fitnessrum, lokaler til administrationen og ledelse, studiecenter, kantine, auditorium, faglokaler/laboratorier, bibliotek, IT-lokaler, lærerværelse, mødelokaler, depotrum mv.

Der er i alt 70 ansatte og 500 studerende tilknyttet gymnasiet. Tidsplanen for Horsens Gymnasiums indflytning til campusgrunden (slagterigrunden) er endnu ikke fastlagt, men p.t. forestiller Horsens Gymnasium sig indflytning i august 2019 eller 2020.

I tilfælde af at Horsens Gymnasium vælger at udnytte optionen, vil der blive indgået en selvstændig aftale mellem bygherrerådgiveren og Horsens Gymnasium.

Læses:

II.2.2)

Oplysninger om optioner:

Optioner: ja

Beskrivelse af disse optioner:

Som option udbydes bygherrerådgivning til Horsens Gymnasium i forbindelse med Horsens Gymnasiums eventuelle flytning til campusgrunden (slagterigrunden).

Den udbudte option på bygherrerådgivning omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse afbeslutningsgrundlaget for flytning af Horsens Gymnasium til campusgrunden (slagterigrunden) og eventuelt salg af Horsens Gymnasiums nuværende bygninger samt bygherrerådgivning i forbindelse med indgåelse afkøbsaftale med CASA, herunder bygherrerådgivning i forbindelse med programmering og udførelse af byggeriet samt ibrugtagning af byggeriet.

Horsens Gymnasium råder i dag over 10 200 m2 bygningsareal og et samlet grundareal på 27 599 m2. På gymnasiet er der idrætshal, fitnessrum, lokaler til administrationen og ledelse, studiecenter, kantine, auditorium,faglokaler/laboratorier, bibliotek, IT-lokaler, lærerværelse, mødelokaler, depotrum mv.

Der er i alt 70 ansatte og 500 studerende tilknyttet gymnasiet. Tidsplanen for Horsens Gymnasiums indflytning til campusgrunden (slagterigrunden) er endnu ikke fastlagt, men p.t. forestiller Horsens Gymnasium sig indflytning i august 2019 eller 2020.

I tilfælde af at Horsens Gymnasium vælger at udnytte optionen, vil der blive indgået en selvstændig aftalemellem bygherrerådgiveren og Horsens Gymnasium.

Opførelse af ny uddannelsesinstitution på slagterigrunden i Horsens - Bygherrerådgivning


Horsens HF og VUC

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Horsens HF og VUC
Holmboes Allé 1C
Att: Lars Peter Schou
8700 Horsens
DANMARK
Telefon: +45 79295013
Mailadresse: lps@horsenshfogvuc.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.horsenshfogvuc.dk

Yderligere oplysninger fås her: Bech-Bruun
Værkmestergade 2
Att: Tina Braad
8000 Aarhus C
DANMARK
Telefon: +45 72273321
Mailadresse: tbr@bechbruun.com
Internetadresse: http://www.bechbruun.com/

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Bech-Bruun
Værkmestergade 2
Att: Tina Braad
8000 Aarhus C
DANMARK
Telefon: +45 72273321
Mailadresse: tbr@bechbruun.com
Internetadresse: http://www.bechbruun.com/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Bech-Bruun
Værkmestergade 2
Att: Tina Braad
8000 Aarhus C
DANMARK
Telefon: +45 72273121
Mailadresse: tbr@bechbruun.com
Internetadresse: http://www.bechbruun.com/

I.2) Type ordregivende myndighed
Offentligt organ
I.3) Hovedaktivitet
Uddannelse
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Horsens Gymnasium
Højen 1
8700 Horsens
DANMARK

 

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Opførelse af ny uddannelsesinstitution på slagterigrunden i Horsens — Bygherrerådgivning.
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Holmboes Allé 1, 8700 Horsens.

NUTS-kode DK042

II.1.3) Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Med henblik på at udvikle den gamle slagterigrund midt i Horsens ved banegården til et kommende campus for uddannelser har Horsens Kommune overdraget ejendommen til CASA A/S. CASA A/S skal således forestå udvikling af ejendommen samt opførelse af bygninger til de institutioner, som ønsker at flytte til campusgrunden (slagterigrunden). Bygningerne til brug for uddannelsesinstitutionerne forudsættes opført som et skræddersyet byggeri og således, at uddannelsesinstitutionerne indgår købsaftale med CASA om køb af bygningerne. CASA har p.t. sendt arkitektydelsen for campusbyggeriet i udbud med option for Horsens HF og VUC til at benytte den rådgivningsaftale, der indgås i forbindelse hermed.
Tanken er i øvrigt, at institutionerne på campusgrunden skal deles om f.eks. kantine, idrætshal og facility management mv. for at kunne opnå synergigevinster.

Horsens HF og VUC råder i dag over ca. 8 500 m2 bygningsareal. Dette areal dækker almindelige undervisningslokaler, faglokaler til fysik, musik, mediefag og biologi, reception, IT-support, kantine, ledelseskontorer samt administrationen. Desuden er der forskellige muligheder for kursisterne for faglig fordybelse, gruppearbejde mv. Til skolen er knyttet ca. 200 parkeringspladser. Skolen har ingen egne idrætsfaciliteter eller egentlig samlingssal/auditorium, men lejer sig ind ved andre uddannelsesinstitutioner mv. Der er i alt ca. 130 ansatte og 1 800 kursister tilknyttet skolen. Samlet set produceres godt 700 årskursister.

Tidsplanen for Horsens HF og VUC's udflytning til campusgrunden (slagterigrunden) er endnu ikke fastlagt, men p.t. forestiller Horsens HF og VUC sig en indflytning i august 2019 eller 2020.
Den udbudte bygherrerådgivningsopgave omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlaget for flytning af Horsens HF og VUC til campusgrunden (slagterigrunden) og eventuelt salg af Horsens HF og VUC's nuværende bygninger samt bygherrerådgivning i forbindelse med indgåelse af købsaftale med CASA, herunder bygherrerådgivning i forbindelse med programmering og udførelse af byggeriet samt ibrugtagning af byggeriet.
Udbuddet omfatter desuden som nærmere beskrevet under pkt. II.2) en option på bygherrerådgivning til Horsens Gymnasium i forbindelse med Horsens Gymnasiums eventuelle flytning til campusgrunden (slagterigrunden).
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

71530000

II.1.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Der henvises til det ovenfor ad pkt. II.1.5) anførte.
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Som option udbydes bygherrerådgivning til Horsens Gymnasium i forbindelse med Horsens Gymnasiums eventuelle flytning til campusgrunden (slagterigrunden).
Den udbudte option på bygherrerådgivning omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af beslutningsgrundlaget for flytning af Horsens HF og VUC til campusgrunden (slagterigrunden) og eventuelt salg af Horsens HF og VUC's nuværende bygninger samt bygherrerådgivning i forbindelse med indgåelse af købsaftale med CASA, herunder bygherrerådgivning i forbindelse med programmering og udførelse af byggeriet samt ibrugtagning af byggeriet.

Horsens Gymnasium råder i dag over 10 200 m2 bygningsareal og et samlet grundareal på 27 599 m2. På gymnasiet er der idrætshal, fitnessrum, lokaler til administrationen og ledelse, studiecenter, kantine, auditorium, faglokaler/laboratorier, bibliotek, IT-lokaler, lærerværelse, mødelokaler, depotrum mv.

Der er i alt 70 ansatte og 500 studerende tilknyttet gymnasiet. Tidsplanen for Horsens Gymnasiums indflytning til campusgrunden (slagterigrunden) er endnu ikke fastlagt, men p.t. forestiller Horsens Gymnasium sig indflytning i august 2019 eller 2020.
I tilfælde af at Horsens Gymnasium vælger at udnytte optionen, vil der blive indgået en selvstændig aftale mellem bygherrerådgiveren og Horsens Gymnasium.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 66 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvis tilbuddet afgives af flere virksomheder i forening (et konsortium), skal deltagerne påtage sig et solidarisk ansvar samt udpege en person (befuldmægtiget), som Horsens HF og VUC med bindende virkning for sammenslutningen kan indgå aftale med.
III.1.4) Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Kontrakten vil indeholde en opsigelsesadgang for bygherren.
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A: Firmanavn, adresse, CVR-nr., tlf.-nr., telefax-nr. og e-mailadresse samt kontaktperson hos ansøgeren.
B: Beskrivelse af ansøgeren, herunder ansøgerens primære arbejdsområder samt eventuelle underrådgivere.
C: Tro og love-erklæring i henhold til implementeringsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011 §§ 10-11), hvoraf fremgår, at ansøgeren ikke befinder sig i en af de i direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c, e og f anførte udelukkelsessituationer.
D: Såfremt ansøgningen indleveres af et konsortium, skal ansøgningen indeholde en erklæring om direkte, ubegrænset solidarisk hæftelse mellem alle deltagere i konsortiet samt en bemyndigelse til en deltager i konsortiet til ubegrænset at kunne forpligtige de øvrige medlemmer af konsortiet ved sin underskrift. Desuden bør ansøgningen vedlægges de i henhold til punkt III.2.1) a.-c., punkt III.2.2) og punkt III.2.3) krævede oplysninger for samtlige deltagere i konsortiets vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke — eller ikke fuldt ud — for en konsortiedeltagers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.
E: I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgivers økonomiske eller tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal ansøgningen vedlægges erklæring om, at underrådgiveren stiller sine økonomiske eller tekniske kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med opgavens udførelse. Ansøgningen bør desuden vedlægges de i punkt III.2.1) a.-c., punkt III.2.2) og punkt III.2.3) a. krævede oplysninger for sådanne underrådgiveres vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke — eller ikke fuldt ud — for underrådgiveres vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: A: Årsregnskab for de seneste 3 regnskabsår eller en revisorattesteret erklæring med oplysning om tilbudsgivers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat efter skat, balance og egenkapital.
Såfremt ansøger ikke har eksisteret i 3 regnskabsår, skal ansøger vedlægge revisorattesterede nøgletal/regnskaber for de afsluttede regnskabsår, der er tilgængelige.
III.2.3) Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
A: Beskrivelse af ansøgers referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført inden for de seneste 3 år. Referencerne bør angive bygherre inkl. kontaktdata, opgavens størrelse (anlægssum), type af byggeri samt indeholde en beskrivelse af ansøgers egne ydelser og udførelsesperiode (status).
B: Uddybende beskrivelse af 2-3 udvalgte projekter for det samlede ansøgerteam inkl. underrådgivere, som ansøger finder særligt relevante i forhold til den udbudte opgave. Den uddybende beskrivelse forventes sammen med referencerne at synliggøre ansøgers relevante kompetencer og erfaringer inden for byggeri til uddannelsesinstitutioner. Horsens HF og VUC forbeholder sig ret til kontrol af oplysningerne og til at kontakte angivne referencer.
III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Begrænset
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Blandt de ansøgere/virksomheder, der utvivlsomt har en tilstrækkelig økonomisk og teknisk kapacitet til at kunne gennemføre den udbudte opgave, vil Horsens HF og VUC vælge de 5 tilbudsgivere, der baseret på en vurdering af den tekniske kapacitet, jf. pkt. III.2.3), og med hovedvægten på den uddybende beskrivelse af de 2-3 udvalgte projekter har de bedste kompetencer og erfaringer i lyset af den udbudte bygherrerådgivningsopgave.
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
19.11.2015 - 13:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.
IV.3.7) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8) Åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger
Prækvalifikationsansøgningen skal indleveres i 3 papireksemplarer (1 original og 2 kopier) samt i en digital PDF-udgave på USB-stik.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen vil blive offentliggjort på Horsens HF og VUC's hjemmeside (www.horsenshfogvuc.dk).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt underretning til ansøgerne. Klager over udbuddet skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19.10.2015

Send til en kollega

0.116