23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 177-461572
Offentliggjort
13.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.10.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Thisted Kommune

Indsamling af affald i Thisted Kommune


Thisted Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Hansen
E-mail: hjmh@thisted.dk
Telefon: +45 99171717
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.thisted.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/thistedkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=88964
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af affald i Thisted Kommune

 

Sagsnr.: Indsamling af affald i Thisted Kommune
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Thisted Kommune udbyder hermed indsamling af diverse affaldsfraktioner med nedenstående hovedydelser:- Indsamling af mad/restaffald ved helårsboliger inklusive sommerhuse primært i to-delte 240/370 liter beholdere hver 2. uge. Der er mulighed for tilvalg af ugetømning i sommerperioden.- Indsamling af mad/restaffald ved kommunale enheder og boliger med fællesløsninger med en primær tømningsfrekvens hver 2. uge med en mindre andel af ugetømninger. Mad/restaffald indsamles i udelte eller delte 240 og 370 liter beholdere eller udelte 400-770 liter minicontainere.- Indsamling af dagrenovation i henholdsvis 110 liter sække, samt indsamling af sække mærket som ekstrasække.- Indsamling af papir & pap/plast i to-kammer ved helårsboliger inklusive sommerhuse, i to-delte 240 eller 370 liter beholdere hver 2. uge. - Indsamling af papir & pap/plast ved kommunale enheder og boliger med fællesløsninger med en primær tømningsfrekvens hver 2. uge med en mindre andel af ugetømninger. Papir & pap/plast indsamles i udelte eller delte 240 - 370 liter beholdere eller udelt 400-770 liter minicontainere. - Indsamling af glas / metal & drikkevarekartoner i to-kammer ved helårsboliger inklusive sommerhuse primært, i to-delte 240 eller 370 liter beholdere hver 4. uge. - Indsamling af glas / metal & drikkevarekartoner ved kommunale enheder og boliger med fællesløsninger med en primær tømningsfrekvens hver 4 uge med en mindre andel af 14. dagstømninger. Glas / metal & drikkevarekartoner indsamles i udelte eller delte 240 - 370 liter beholdere eller udelte 400-770 liter minicontainere. - Indsamling af kasser til farligt affald- Uddele køkkenposer til madaffald- Diverse supplerende ydelser som ekstra tømning udenfor rute, afstandstillæg og lignende. - Derudover skal der gives pris på følgende optioner:Udførsel af mindre reparationer på beholderneIndsamling af restaffald fra erhverv For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 1) og Tilbudslisten (Bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Tilbudsgiver skal orientere sig om vej- og adgangsforholdene i Thisted Kommune inden afgivelse af tilbud. Arbejdet udbydes for en periode på 5 år fra den 01.11.2022 til den 31.10.2027 med option for ordregiver på forlængelse af kontrakten i 2 x 1 år. Opgaven er en samlet opgave og ordregiver indgår kontrakt med én Renovatør.<br>

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 154 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
90513100 Bortskaffelse af husholdningsaffald
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Thisted Kommune udbyder hermed indsamling af diverse affaldsfraktioner med nedenstående hovedydelser:- Indsamling af mad/restaffald ved helårsboliger inklusive sommerhuse primært i to-delte 240/370 liter beholdere hver 2. uge. Der er mulighed for tilvalg af ugetømning i sommerperioden.- Indsamling af mad/restaffald ved kommunale enheder og boliger med fællesløsninger med en primær tømningsfrekvens hver 2. uge med en mindre andel af ugetømninger. Mad/restaffald indsamles i udelte eller delte 240 og 370 liter beholdere eller udelte 400-770 liter minicontainere.- Indsamling af dagrenovation i henholdsvis 110 liter sække, samt indsamling af sække mærket som ekstrasække.- Indsamling af papir & pap/plast i to-kammer ved helårsboliger inklusive sommerhuse, i to-delte 240 eller 370 liter beholdere hver 2. uge. - Indsamling af papir & pap/plast ved kommunale enheder og boliger med fællesløsninger med en primær tømningsfrekvens hver 2. uge med en mindre andel af ugetømninger. Papir & pap/plast indsamles i udelte eller delte 240 - 370 liter beholdere eller udelt 400-770 liter minicontainere. - Indsamling af glas / metal & drikkevarekartoner i to-kammer ved helårsboliger inklusive sommerhuse primært, i to-delte 240 eller 370 liter beholdere hver 4. uge. - Indsamling af glas / metal & drikkevarekartoner ved kommunale enheder og boliger med fællesløsninger med en primær tømningsfrekvens hver 4 uge med en mindre andel af 14. dagstømninger. Glas / metal & drikkevarekartoner indsamles i udelte eller delte 240 - 370 liter beholdere eller udelte 400-770 liter minicontainere. - Indsamling af kasser til farligt affald- Uddele køkkenposer til madaffald- Diverse supplerende ydelser som ekstra tømning udenfor rute, afstandstillæg og lignende. - Derudover skal der gives pris på følgende optioner:Udførsel af mindre reparationer på beholderneIndsamling af restaffald fra erhverv For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 1) og Tilbudslisten (Bilag 2), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.Tilbudsgiver skal orientere sig om vej- og adgangsforholdene i Thisted Kommune inden afgivelse af tilbud. Arbejdet udbydes for en periode på 5 år fra den 01.11.2022 til den 31.10.2027 med option for ordregiver på forlængelse af kontrakten i 2 x 1 år. Opgaven er en samlet opgave og ordregiver indgår kontrakt med én Renovatør.<br>

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 154 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

24 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Inden tilbudsgiverne orienteres om den endelige tildelingsbeslutning, skal den tilbudsgiver som ifølge ordregiver har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud dokumentere oplysningerne afgivet i ESPD’et, jf. udbudsloven § 151, stk. 1. Det fremgår hvilken dokumentation, der skal fremsendes. Indhentning af denne dokumentation er ikke besked om tildeling, men udelukkende for at berigtige de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.Dokumentation for Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen inden for 12 måneder fra anmodning herom eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Vejledning til at få attesten kan findes på nedenstående link:https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmod_om_serviceattest

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/10/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2021

Send til en kollega

0.078