23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 176-458127
Offentliggjort
10.09.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.10.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afluvheyta&GoTo=Tender

Udbyder

Øresundsbro Konsortiet

Belægningsarbejde


Øresundsbro Konsortiet

Danmark-Köpenhamn: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr

2021/S 176-458127

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Øresundsbro Konsortiet
CVR-nummer: 24246787
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Anna Gustafsson
E-mail: ang@oresundsbron.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.oresundsbron.com
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afluvheyta&GoTo=Docs
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afluvheyta&GoTo=Tender
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

 

Beläggningsarbete

 

Sagsnr.: 4.9.1/176-44336
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50230000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

 

Upphandlingen avser större beläggningsarbeten på Öresundsförbindelsen samt mindre drifts och underhållsarbete som avropas vid behov.

 

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45233140 Vejarbejder
45233222 Vejbelægningsarbejde
45233223 Fornyelse af slidlag på kørebaner
45233251 Fornyelse af slidlag
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

 

Upphandlingen avser större beläggningsarbeten på Öresundsförbindelsen samt mindre drifts och underhållsarbete som avropas vid behov.

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

Kvalitetsbedömning

För att poäng ska erhållas är det viktigt att Leverantören tydligt svarar på efterfrågade kriterier.

Øresundsbron ger en kvalitetsbedömning i 5 nivåer enligt följande:

100 - Leverantörens redovisning av kriteriet bedöms ge ett utomordentligt högt mervärdeför Øresundsbron och garantera ett optimalt genomförande och slutresultat med minsta möjligamiljöpåverkan. 75 - Leverantörens redovisning av kriteriet, bedöms ge ett högt mervärde för Øresundsbron med en hög sannolikhet för gott genomförande och slutresultat med låg miljöpåverkan. 50 - Leverantörens redovisning av kriteriet, bedöms ge ett mervärde för Øresundsbron med enbegränsad sannolikhet för gott genomförande och slutresultat med låg miljöpåverkan. 25 - Leverantörens redovisning av kriteriet, bedöms ge ett litet mervärde för Øresundsbron med en begränsad sannolikhet för gott genomförande och slutresultat med låg miljöpåverkan. 0 - Leverantörens redovisning av kriteriet, bedöms inte ge något mervärde för Øresundsbron. Om svar utelämnas ger även det 0 poäng.

Samtliga utvärderingsfrågor/kriterier inklusive pris kan ge maximalt 100 poäng i utvärdering och ska inte blandas ihop med ovan siffror.Ovan siffror är en bedömning för respektive utvärderingsfråga/kriterie och tex Att erhålla 100 för utvärderingsfrågan/kriteriet ger 100% av frågans poängviktning, Att erhålla 75 för utvärderingsfrågan/kriteriet ger 75% av frågans poängviktning osv.

 

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/10/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Svensk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 07/01/2022
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/10/2021
Tidspunkt: 00:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

 

Mercell annons: https://opic.com/id/afluvheyta

 

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2021

Send til en kollega

0.094