23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 176-456551
Offentliggjort
10.09.2021
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
08.10.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://app.byggeprojekt.dk/public/1753-Vejen_Varmevaerk_-_Indkoeb_af_fjernvarmeunits

Udbyder

Vejen Varmeværk

Indkøb af fjernvarmeunits


Vejen Varmeværk

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Varmeværk - Indkøb af fjernvarmeunits
Postadresse: Gørtlervej 4
By: Vejen
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Hofmeister
E-mail: morten@s-p-a-r-energy.dk
Telefon: +45 99555901
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.vejen-varme.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1753-Vejen_Varmevaerk_-_Indkoeb_af_fjernvarmeunits
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Dansk Fjernvarmes Projektselskab
Postadresse: Merkurvej 7
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Mogens H. Nielsen
E-mail: mhn@dfp.dk
Telefon: +45 23320770
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://dfp.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1753-Vejen_Varmevaerk_-_Indkoeb_af_fjernvarmeunits
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: energiforsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vejen Varmeværk - indkøb af fjernvarmeunits

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09323000 Fjernvarme (indenbys)
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

På vegne af Vejen Varmeværk, skal jeg hermed anmode Dem om, at anmode om prækvalifikation på at afgive tilbud på levering af fjernvarmeunits i forbindelse med Vejen Varmeværks introduktion af ”Unit ordningen”, dvs. en ordning hvor Vejen Varmeværk installerer og ejer kundernes fjernvarmeunit.

Udbuddet omfatter en rammeaftale for levering af fjernvarmeunits.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09323000 Fjernvarme (indenbys)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se udbudsmaterialet

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Forlænges med yderlig 2 gange 2 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Se udbudsmaterialet

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/10/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/10/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Oplysninger får ved henvendelse på ovenstående adresse.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence - og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: https://kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2021

Send til en kollega

0.078