23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 136-358390
Offentliggjort
16.07.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Boligforeningen Fremad, Afd. 6, Siriusparken

Fremad, afdeling 6, Siriusparken, renovering


Boligforeningen Fremad, Afd. 6, Siriusparken

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligforeningen Fremad, Afd. 6, Siriusparken
CVR-nummer: 14905618
Postadresse: Storegade 33
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus T. Sørensen
E-mail: cts@dabbolig.dk
Telefon: +45 77320757
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.dabbolig.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-13403
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: INGENIØR'NE A/S
CVR-nummer: 78015217
Postadresse: Kokholm 1
By: Kolding
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6000
Land: Danmark
Kontaktperson: Torben Kristiansen
E-mail: tnk@ingenior-ne.dk
Telefon: +45 25948558
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ingenior-ne.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-13403
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fremad, afdeling 6, Siriusparken, renovering

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

I hele bebyggelsen foretages:

— Vindues- og dørudskiftning

— Etablering af decentrale ventilationsaggregater med varmegenvinding direkte i klimaskærm, primært ved vinduer

— Tagudskiftning

— Vejrenovering.

Ud over dette ombygges 42 stue-boliger til tilgængelighed og 14 boliger beliggende på 1. og 2. sal sammenlægges til 7 boliger.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 95 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise SE01, anlæg/kloak

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vædderens kvarter 1-113 og 2-304, Esbjerg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise SE01 indeholder kloakarbejder, jord- og belægningsarbejder samt gartnerarbejder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtagers ansøgninger fra flere end 6 egnede ansøgere, vil bygherre udvælge de 6 ansøgere,ud fra en samlet vurdering af (1) økonomi (afsnit III.1.2)), (2) erfaring med lignende opgaver, grad af egenproduktion samt socialt ansvar (afsnit III.1.3).

Afsnitsnumre i parentes henviser til, hvor det er angivet hvilke oplysninger, som lægges til grund ved vurderingen. Oplysningerne skal afgives i ESPD'et, (se afsnit VI.3).

Bygherre vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store bydende.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise SE02, bygningsarbejder

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vædderens kvarter 1-113 og 2-304, Esbjerg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise SE02 indeholder alle udvendige og indvendige bygningsarbejder på bygningerne, dog eksklusiv teknikfag.

Entreprisen indeholder også byggeplads.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtagers ansøgninger fra flere end 6 egnede ansøgere, vil bygherre udvælge de 6 ansøgere, ud fra en samlet vurdering af (1) økonomi (afsnit III.1.2)), (2) erfaring med lignende opgaver, grad af egenproduktion samt socialt ansvar (afsnit III.1.3).

Afsnitsnumre i parentes henviser til, hvor det er angivet hvilke oplysninger, som lægges til grund ved vurderingen. Oplysningerne skal afgives i ESPD'et, (se afsnit VI.3).

Bygherre vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store bydende.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Entreprise SE03, teknik

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Vædderens kvarter 1-113 og 2-304, Esbjerg

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Entreprise SE03 indeholder teknikfag i forbindelse med renovering af blokkene, herunder ventilation, VVS og el.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt der modtagers ansøgninger fra flere end 6 egnede ansøgere, vil bygherre udvælge de 6 ansøgere, ud fra en samlet vurdering af (1) økonomi (afsnit III.1.2)), (2) erfaring med lignende opgaver, grad af egenproduktion samt socialt ansvar (afsnit III.1.3).

Afsnitsnumre i parentes henviser til, hvor det er angivet hvilke oplysninger, som lægges til grund ved vurderingen. Oplysningerne skal afgives i ESPD'et, (se afsnit VI.3).

Bygherre vil lægge vægt på at der udvælges et varieret felt af små og store bydende.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ansøger skal oplyse:

1) Ansøgers navn, CVR nr. (hvis haves), adresse, samt gerne navn og kontaktoplysninger for ansøgers kontaktperson.

2) bygherre vil udelukke ansøgere, som befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 135 og 136. Ansøgerne skal som en del af ansøgningen aflevere et ESPD, hvori disse oplysninger skal gives, se afsnit VI.3).

Er ansøger et konsortium skal hver konsortiedeltager aflevere et ESPD indeholdende de efterspurgte oplysninger, se afsnit VI.3).

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse:

3) Ansøgers omsætning for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår samt soliditetsgrad og egenkapital for det senest afsluttede regnskabsår.

4) Om der er sket væsentlige ændringer (negative eller positive) i virksomhedens økonomiske forhold siden seneste afsluttede årsregnskab. Såfremt ansøger som følge af børsetiske regler eller tilsvarende regler ikke kan afgive denne oplysning (4), bedes ansøger oplyse dette. Ansøgningen vil ikke af denne grund blive ukonditionsmæssig.

Ansøgerne skal som en del af ansøgningen aflevere et ESPD, hvori disse oplysninger skal gives, se afsnit VI.3).

Såfremt ansøger har en gyldig grund til at ikke at afgive oplysningerne (f.eks. fordi ansøger har eksisteret i kortere tid end tre år), kan ansøger afgive de efterspurgte oplysninger for den periode, hvor ansøger har eksisteret.

Ansøger kan basere sig på andre enheders kapacitet (f.eks. en underleverandør eller et selskab i samme koncern som ansøger). Den anden enhed skal i så tilfælde udfylde et ESPD, se afsnit VI.3). Bemærk: Har ansøger baseret sig på andre enheders økonomiske kapacitet, skal den pågældende enhed påtage sig solidarisk hæftelse for ansøgers opfyldelse af den udbudte kontrakt.

Er ansøger et konsortium skal hver konsortiedeltager aflevere et ESPD indeholdende de efterspurgte oplysninger, se afsnit VI.3).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til omsætning for hvert af de 3 afsluttede regnskabsår skal mindst svare til 2 gange den anslåede værdi af delopgaven (entreprisen)

Mindstekrav til soliditetsgrad for seneste afsluttede regnskabsår er 15 %.

Mindstekrav til egenkapital for seneste afsluttede regnskabsår skal mindst svare til 10 % af den anslåede værdi af delopgaven (entreprisen).

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse:

5) Referenceliste: Liste over de lignende opgaver, ansøger har udført i løbet af de seneste 5 år, gerne med oplysning om bygherres navn, udførelsestid og -sted, entreprisesum, samt en beskrivelse af entreprise-/opgaveindhold.

Der må maksimalt afleveres 3 referencer pr. ansøgning og afsluttede referencer vægtes højere end igangværende. Oplysningerne skal afleveres i ESPD del IV, C med følgende vejledning:

— beskrivelse af reference indsættes under >>Beskrivelse<<

— omfang/størrelse på referencen indsættes under >>Beløb<< eller under >>beskrivelse<<

— starttidspunkt og sluttidspunkt angives under startdato og slutdato

— kunde angives under >>Modtagere<<.

Efter udfyldt reference trykkes på '+' for at få mulighed for at udfylde flere referencer.

Grundet den elektroniske ESPDs tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede rammer for levering af billeddokumentation, kan ansøger supplere oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Referencer i ESPD og i bilag skal være de samme og så vidt muligt væreenslydende i tekstens indhold.

6) Socialt ansvar: Beskrivelse af totalentreprenørens håndtering af socialansvar skal afleveres i ESPD del IV, C under punktet "uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer".

Minimum skal oplyses.

a) Antal lærlinge i procent i forhold til samlet antal ansatte

b) Antal ansatte på special vilkår (fleksjob eller liggende) i procent af samlet antal ansatte.

c) Beskrivelse af hvordan firmaet optræder i det daglige og hermed bidrager til det socialansvar.

7) Grad af egenproduktion oplyses i ESPD del IV, C under punktet "uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer".

Ansøger kan basere sig på andre enheders kapacitet (f.eks. en underleverandør eller et selskab i samme koncern som ansøger). Den anden enhed skal i så tilfælde udfylde et ESPD, se afsnit VI.3).

Er ansøger et konsortium skal hver konsortiedeltager aflevere et ESPD indeholdende de efterspurgte oplysninger, se afsnit VI.3).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/09/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

Det fulde udbudsmateriale er tilgængeligt på

https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-13403

Ansøgerne skal aflevere et udfyldt ESPD.

Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansøger skal downloade fra ovennævnte link. Ansøger skal derefter åbne XML-filen gennem hjemmesiden https://espd.dalux.com

Fra denne hjemmeside kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil på egen computer. Denne XML-fil og en udg. i pdf skal sammen med øvrigt ansøgningsmateriale uploades på https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-13403

Der henvises i øvrigt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens video vejledninger på https://www.kfst.dk/udbud/udbudsregler/espd/

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2021

Send til en kollega

0.081