23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 134-356726
Offentliggjort
14.07.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Roskilde Kommune

Indsamling og transport af affald i Roskilde Kommune


Roskilde Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Yemal Barakzai
E-mail: yemalb@roskilde.dk
Telefon: +45 30841833
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.roskilde.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/193885
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306872&B=ROSKILDE
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306872&B=ROSKILDE
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indsamling og transport af affald i Roskilde Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Roskilde Kommune er beliggende i Region Sjælland og har et indbyggertal på ca. 80 000 og et samlet areal på ca. 212 km2. Kommune har ca. 38 500 private husstande, hvoraf de ca. 22 700 er enfamilieboliger og ca. 15 800 boliger i etageejendomme. Dertil omfatter udbuddet indsamling af affald fra ca. 250 kommunale institutioner og ejendomme. Endvidere er der ca. 9 500 erhvervsvirksomheder (CVR-numre) i kommunen, som kan være tilmeldt kommunens affaldsordninger. Senest 1. maj 2024 skal alle komprimerende renovationsbiler være eldrevne. Udbuddet indeholder desuden optioner på indsamling og transport af farligt affald (inkl. batterier og småt elektronikskrot) samt tekstiler. Kontraktperioden: 1. maj 2020 - 30. april 2028, med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. Estimeret kontraktsum: Årligt 50 mio. DKK, samlet 400 mio. DKK. CPV kode: 90500000

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indsamling og transport af affald fra private husstande, kommunale institutioner og ejendomme samt erhvervsvirksomheder i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune er beliggende i Region Sjælland og har et indbyggertal på ca. 80 000 og et samlet areal på ca. 212 km2. Kommune har ca. 38 500 private husstande, hvoraf de ca. 22 700 er enfamilieboliger og ca. 15 800 boliger i etageejendomme. Dertil omfatter udbuddet indsamling af affald fra ca. 250 kommunale institutioner og ejendomme. Endvidere er der ca. 9 500 erhvervsvirksomheder (CVR-numre) i kommunen, som kan være tilmeldt kommunens affaldsordninger. Ved indsamling og transport af affald forstås indsamling og transport af restaffald, madaffald, papir, pap, metal, glas, plast, mad- og drikkekartoner, batterier, storskrald, og haveaffald. Endvidere omfatter udbuddet indsamling af fortroligt papir fra kommunale institutioner og ejendomme. Affaldet opsamles i poser, sække, bokse, beholdere og minicontainere eller løst afhentet i storskraldsordningen. Senest 1. maj 2024 skal alle komprimerende renovationsbiler være eldrevne. Udbuddet indeholder desuden optioner på indsamling og transport af farligt affald (inkl. batterier og småt elektronikskrot) samt tekstiler. Kontraktperioden: 1. maj 2020 - 30. april 2028, med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. Estimeret kontraktsum: Årligt 50 mio. DKK, samlet 400 mio. DKK. CPV kode: 90500000

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og driftssikkerhed / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 70
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 400 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er option på 2 gange 1 år.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner:

Option 1 – Forlængelse af kontrakten med 2 x 1 år.

Kommunen har i medfør af option 1 mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange 1 år med ét år ad gangen. Kommunen meddeler senest 6 måneder før kontraktens udløb, hvorvidt kommunen ønsker at gøre brug af option 1. I det omfang kommunen vælger at udnytte option 1, gælder kontrakten og dennes bilag for renovatørens udførelse heraf. Ydelsen er beskrevet i bilag 2. Kravspecifikation, afsnit 1.13.1.

Option 2 – Indsamling af farligt affald og tekstiler.

Kommunen har i medfør af option 2 mulighed for indsamling af farligt affald og tekstiler ved enfamilieboliger, etageboliger og kommunale institutioner.

I det omfang kommunen vælger at udnytte option 2, meddeler kommunen renovatøren dette senest 3 måneder før start af option 2. Ydelsen er beskrevet i bilag 2, kravspecifikation, afsnit 1.13.2.

Option 3: 90 % eldrevne komprimerende renovationsbiler.

Roskilde Kommune overvejer at mindre end 100 % af de komprimerende renovationsbiler, jf. kravspecifikationen afsnit 4.9) skal være eldrevne.

Renovatøren skal angive hvad der vil være af besparelse, at senest pr. 1. maj 2024 mindske andelen af de komprimerende renovationsbiler, som skal være eldrevne og køre på grøn el (elektricitet fra vedvarende energikilder) fra 100 % til mindst 90 %. I det omfang kommunen vælger at udnytte option 3, meddeler kommunen renovatøren dette senest 3 uger efter kontraktindgåelse. Ydelsen er beskrevet i bilag 2, kravspecifikation, afsnit 1.13.3.

Option 4: 80 % eldrevne komprimerende renovationsbiler.

Roskilde Kommune overvejer at mindre end 100 % af de komprimerende renovationsbiler, jf. kravspecifikationen afsnit 4.9) skal være eldrevne.

Renovatøren skal angive hvad der vil være af besparelse, at senest pr. 1. maj 2024 mindske andelen af de komprimerende renovationsbiler, som skal være eldrevne og køre på grøn el (elektricitet fra vedvarende energikilder) fra 100 % til mindst 80 %. I det omfang kommunen vælger at udnytte option 4, meddeler kommunen renovatøren dette senest 3 uger efter kontraktindgåelse. Ydelsen er beskrevet i bilag 2, kravspecifikation, afsnit 1.13.4.

Option 5: 65 % eldrevne komprimerende renovationsbiler.

Roskilde Kommune overvejer at mindre end 100 % af de komprimerende renovationsbiler, jf. kravspecifikationen afsnit 4.9) skal være eldrevne.

Renovatøren skal angive hvad der vil være af besparelse, at senest pr. 1. maj 2024 mindske andelen af de komprimerende renovationsbiler, som skal være eldrevne og køre på grøn el (elektricitet fra vedvarende energikilder) fra 100 % til mindst 65 %. I det omfang kommunen vælger at udnytte option 5, meddeler kommunen renovatøren dette senest 3 uger efter kontraktindgåelse. Ydelsen er beskrevet i bilag 2, kravspecifikation, afsnit 1.13.5.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har;

- Haft en egenkapital på 15 mio. DKK i gennemsnit de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Haft en soliditetsgrad på mindst 10 % i det senest afsluttede årsregnskab.

- En erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 mio. DKK.

Ved person og/eller tingsskade i dækningsomfang pr. skade pr. år.

Tilbudsgiver skal i ESPDén (del IV.B) oplyse, om de nedenfor nævnte forhold, jf. lov nr. 1564 af

15. december 2015 (Udbudsloven), § 140, stk. 1, nr. 2:

- Egenkapitalen for de sidste 3 afsluttede regnskabsår (pkt. 1 a, del IV.B i ESPD)

- Tilbudsgivers finansielle nøgletal vedrørende soliditetsgrad (pkt. 4 del IV.B i ESPD)

- Det forsikrede beløb i tilbudsgivers erhvervs- og produktansvarsforsikring (pkt. 5 del IV.B i

ESPD).

Hvis oplysningerne ikke er til rådighed for de angivne perioder, fordi virksomheden er nyetableret,

angives den dato, hvor virksomheden blev etableret.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har;

- Haft en egenkapital på 15 mio. DKK i gennemsnit de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

- Haft en soliditetsgrad på mindst 10 % i det senest afsluttede årsregnskab.

- En erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 mio. DKK

Ved person og/eller tingsskade i dækningsomfang pr. skade pr. år.

Tilbudsgiver skal i ESPDén (del IV.B) oplyse, om de nedenfor nævnte forhold, jf. lov nr. 1564 af

15. december 2015 (Udbudsloven), § 140, stk. 1, nr. 2:

- Egenkapitalen for de sidste 3 afsluttede regnskabsår (pkt. 1 a, del IV.B i ESPD)

- Tilbudsgivers finansielle nøgletal vedrørende soliditetsgrad (pkt. 4 del IV.B i ESPD)

- Det forsikrede beløb i tilbudsgivers erhvervs- og produktansvarsforsikring (pkt. 5 del IV.B i

ESPD).

Hvis oplysningerne ikke er til rådighed for de angivne perioder, fordi virksomheden er nyetableret, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har:

- Referencer fra minimum 2 sammenlignelige opgaver med indsamling og transport af affald i ruteindsamling fra private husstande svarende til den udbudte kontrakt, udført inden for de seneste 3 år.

Tilbudsgiver skal i ESPDén (del IV.C) oplyse, om de nedenfor nævnte forhold, jf. lov nr. 1564 af

15. december 2015 (Udbudsloven), § 140, stk. 1, nr. 2:

- Tilbudsgiver skal forelægge en referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne, beløb, tidspunkt, kunde – herunder kontaktperson (pkt. 1b del IV.C i ESPD).

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har:

- Referencer fra minimum 2 sammenlignelige opgaver med indsamling og transport af affald i ruteindsamling fra private husstande svarende til den udbudte kontrakt, udført inden for de

Seneste 3 år.

Tilbudsgiver skal i ESPDén (del IV.C) oplyse, om de nedenfor nævnte forhold, jf. lov nr. 1564 af

15. december 2015 (Udbudsloven), § 140, stk. 1, nr. 2:

- Tilbudsgiver skal forelægge en referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne, beløb, tidspunkt, kunde – herunder kontaktperson (pkt. 1b del IV.C i ESPD).

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/08/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 27/02/2022
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/08/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2021

Send til en kollega

0.078