23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 117-308332
Offentliggjort
18.06.2021
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Banedanmark

Ny Kong Frederik den IX’s bro - E3006


Banedanmark

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18 63 22 76
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1577
Land: Danmark
E-mail: MKSN@bane.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=Banedanmark
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

E3006 Ny Kong Frederik den IX’s bro

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder - DA30 - IA01 - JA04
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Totalentreprise udbud af Ny Kong Frederik den IX's bro og sideudvidelse af Prinsholmvej.

Formålet med denne forhåndsmeddelelse er at informere markedsaktører om eksistensen og de overordnede rammer ved det kommende udbud af Ny Kong Frederik den IX's bro og sideudvidelse af Prinsholmvej. Oplysningerne i denne meddelelse er ikke bindende for Banedanmark.

Udbudsbekendtgørelsen og udbudsdokumenterne forventes offentliggjort den 12. juli 2021 og vil være tilgængelig via linket under afsnit 1.3. Offentliggørelsen vil starte udbudsproceduren med bindende dokumenter.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34632300 Elektriske installationer til jernbaner
44212100 Bro
45221000 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med broer, tunneler, skakte og underføringer
45221100 Arbejder i forbindelse med broer
45221110 Bygge-anlægsarbejde: broer
45221112 Anlægsarbejde: jernbanebroer
45221114 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med jernbroer
45221117 Bygge-anlægsarbejde: vejebroer
45234100 Byggearbejder i forbindelse med jernbaner
45241300 Anlægsarbejde: anlægsbroer
45247112 Anlægsarbejde: afvandingskanaler
45310000 Udførelse af elektriske installationer
71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45234113 Fjernelse af spor
45234116 Sporlægningsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Hovedudførelsessted:

Nykøbing Falster og Sundby

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I forbindelse med anlæggelsen af den nye femern-forbindelse skal Frederik den IX’ bro udbygges.

Totalentreprisen omfatter i hovedtræk etablering af dobbeltspor ved krydsningen af Guldborgsund i Nykøbing Falster samt tilhørende tilslutninger på Falster og Lolland. Det ekstra spor placeres på den sydlige side af det eksisterende spor.

Entreprisen starter ved overføringen for Østerbrogade:

- Under Østerbrogade broen fjernes et efterladt brofundament

- Frem til underføringen for Prinsholmvej udføres jord- og støttekonstruktioner ind mod Nordic Sugars fabriksanlæg

- Ved Prinsholmvej suppleres med en ekstra sporbærende bro

- Mellem Prinsholmvej og Kong Frederik IX bro udføres jord- og evt. støttekonstruktioner ind mod Nordic Sugars lagerplads, desuden etableres en ny pumpestation som erstatning for en eksisterende

- Ved Kong Frederik IX bro opføres en ny enkeltsporet jernbane klapbro umiddelbart syd for den eksisterende

- På Lolland udføres jord- og støttekonstruktioner for det nye spor

- Sporarbejder i hele entreprisens længde.

Den forventede udbudstidsplan er på nuværende tidspunkt følgende:

- Forventet 12. juli 2021 - Offentliggørelse af udbudsmaterialet

- Forventet 12. august 2021 - Frist for ansøgning om prækvalifikation

- Ultimo august 2021 - Meddelelse om prækvalifikation

- Ultimo december 2021 - Frist for aflevering af det indledende tilbud

- Q1 2022 - Forhandlinger

- Q2 2022 - Frist for indlevering af endeligt tilbud

- Q3 2022 - Kontrakttildeling.

Kontrakten har en forventet varighed på ca. 4 år, fra ca. medio 2022 til primo 2026.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
12/07/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Som anført under afsnit II.1.4) er formålet med denne forhåndsmeddelelse at informere markedsaktører om eksistensen og de overordnede rammer ved det kommende udbud af Ny Kong Frederik den IX's bro og sideudvidelse af Prinsholmvej.

Banedanmark forventer at offentliggøre udbudsbekendtgørelsen den 12. juli 2021. De nærmere betingelser for prækvalifikation vil fremgå af udbudsbekendtgørelsen. Der vil blive stillet en række minimumskrav til ansøgeres økonomiske og tekniske formåen. Disse krav er ikke endelig fastsat på nuværende tidspunkt, men der vil forventelig blive stillet minimumskrav (for at blive prækvalificeret) om, at ansøgeren har erfaring med totalentreprisearbejder vedrørende broer (reference). Banedanmark forventer derudover at stille krav om, at ansøgeren skal have en omsætning på minimum 2 gange entreprisesummen og en soliditetsgrad på minimum 15 %. Mulig interesserede ansøgere opfordres til at forberede sig på, at kunne opfylde mindstekrav til økonomiske og tekniske formåen i stil med de netop anførte.

Banedanmark anbefaler, at mindre interesserede entreprenører/rådgivere henvender sig til større virksomheder som potentielle underentreprenører eller alternativt opretter joint ventures for at opnå den nødvendige økonomiske og tekniske kapacitet. En bydende kan basere sig på erfaring og kapacitet, herunder den økonomiske kapacitet hos andre økonomiske aktører.

Den anslåede kontraktværdi er 200-300 mio. DKK ekskl. moms. Det skal bemærkes, at beløbet er et skøn over den samlede forventede kontraktværdi på nuværende tidspunkt.

Totalentrepriseaftalen vil være en ABT18-baseret kontrakt og vil bl.a. indeholde en standard ILO (International Labour Organization) arbejdsklausul og en social klausul med forpligtelser med hensyn til oprettelse af lærlingeuddannelser. Totalentreprenøren skal følge dansk lovgivning om miljøbeskyttelse, sikkerhed, it-sikkerhed, arbejdsmiljø osv. Derudover skal totalentreprenøren opfylde Banedanmarks forpligtelser omkring jernbanesikkerhedsarbejdet i forbindelse med projektet.

Detaljeret information om kontraktbetingelser osv. vil fremgår af det udbudsmateriale, der offentliggøres senere. Udbudsmaterialet vil udover udbudsbetingelser og prækvalifikationsmateriale indeholde udkast til totalentreprisekontrakt med tilhørende bilag samt en række tekniske bilag mv.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2021

Send til en kollega

0.081