23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 117-306248
Offentliggjort
18.06.2021
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Egedal Kommune

Invitation til markedsdialog ifbm. udbud af dagsrenovation, 2022


Egedal Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
CVR-nummer: 29188386
Postadresse: Dronning Dagmars Vej 200
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3650
Land: Danmark
Kontaktperson: Maja Barnekov
E-mail: udbud@egekom.dk
Telefon: +45 72596260
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/158573232.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Invitation til markedsdialog ifbm. udbud af dagsrenovation, 2022

Sagsnr.: 21/9413
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511200 Indsamling af husholdningsaffald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Egedal Kommune forventer at gennemføre et EU-udbud af indsamling af dagsrenovation i anden halvdel af 2021, med opstart af en ny kontrakt 1. august 2022. Opgaven forventes udbudt som offentligt udbud med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

For at oparbejde markedskendskab og kunne udarbejde det bedst mulige udbudsmateriale, ønsker Egedal Kommune at indgå i en dialog med markedet.

Der henvises til dokumentet "Invitation til markedsdialog".

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000 Indsamling af affald
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Egedal Kommune opfordrer interesserede virksomheder i at deltage i et dialogmøde. Det forventes ikke, at vi når at drøfte alle punkterne nedenfor på samtlige dialogmøder.

Der ønskes særligt dialog omkring:

Kendskab til hvilke bæredygtige tiltag, der er kommet på markedet siden sidste udbud og hvilke, der forventes i fremtiden.

Drøftelse af fordele og ulemper ved brugen af el-biler til indsamlingen, herunder de forventede økonomiske konsekvenser af at indsamlingen foretages med el-bil.

Sociale klausuler (hvad giver mening, lærlinge m.v.)

Hvordan kan vi sikre en god implementering af ordningen og overgangperiode ved en eventuel ny leverandør?

Drøftelse af storskraldordningen som del af indsamlingen, herunder hvordan tekstil indsamles, kvalitet og afrapportering, hvordan sikrer vi mere til genanvendelse, optimering af indsamling.

Hvordan sikrer vi smidighed i samarbejdet og den løbende drift? Herunder drøftelse af:

— Bod og bonus

— Bilspærret og vinterberedskab

— Afrapportering af krav (f.eks. krav til storskrald og indkøb af biler)

— Sikre uddannelse af personale på biler (f.eks. storskrald)

— Tømning af farligt affalds bokse.

Markedsdialogen vil bestå af individuelt afholdte møder af ca. 45 minutters varighed i uge 26 og 27 afholdt på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200,3650 Ølstykke. Alternativt virtuelt/digitalt afholdte møder. Alle retningslinjer vedrørende Covid-19 vil blive fulgt.

Tilmelding til markedsdialogen bedes sendt via Mercell eller til udbud@egekom.dk senest torsdag den 24. juni, kl. 12.00.

Der henvises til dokumentet "Invitation til markedsdialog".

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
17/09/2021

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Der henvises til dokumentet "Invitation til markedsdialog".

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/06/2021

Send til en kollega

0.079