23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 107-278347
Offentliggjort
04.06.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
Se link i udbudsteksten

Indlevering af tilbud

Til
10.08.2021 Kl. 12:00

Addresse
Se link i udbudsteksten

Udbyder

Horsens Kommune (Casa A/S er delegeret bygherre)

Horsens Nyt Rådhus – Fagentrepriseudbud


Horsens Kommune (Casa A/S er delegeret bygherre)

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Horsens Nyt Rådhus – Fagentrepriseudbud
CVR-nummer: 29205272
Postadresse: Havnen 5
By: Horsens
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Bang Pedersen
E-mail: kbp@casa-as.dk
Telefon: +45 30368480
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.casa-as.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www._Se_Pkt._VI.3_.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Total-entreprenør
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Horsens Nyt Rådhus – Fagentrepriseudbud

 

Sagsnr.: 10154
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den eksisterende bygningsmasse er fordelt på 5 blokke med tilhørende forbindelsesgange og atrium. Bygningerne er opført i 4 etager bestående af parterreplan, stueplan, 1. sal og 2. sal. Der er kælder under en del af den ene blok.

Nedbrydningsentreprisen, murerentreprisen, inventarentreprisen, ventilationsentreprisen og CTS-entreprisen er udbudt særskilt. Der skal påregnes koordineret alle entrepriser imellem, hvor det har indflydelse på egne arbejder.

Der henvises til tidsplan for projektet. Forud for tilbudsgivning skal der ske besigtigelse på stedet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Horsens Nyt Rådhus – fagentrepriseudbud vedr. C. tømrerentreprisen

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Chr. M. Østergaards Vej 8-10, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tømrerentreprisen består af hhv. C1 tømrerarbejdet og C2 snedkerarbejdet. I hovedtræk består ombygningen af følgende arbejder:

Isolerede ventilationshuse på tag. Tagarbejder med isolering og tagpapdækning samt faldsikring. Lofter. Indeliggende rum med lette skillevægge, glasskillevægge og døre. Brandskydeporte. Udskiftning af indvendige døre og vinduespartier. Udskiftning af facadepartier.

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via:

- Delaftale 1: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=voinvwxtsl, sagsnummer 10154, Horsens Nyt Rådhus, Horsens - fagentrepriseudbud vedr. C. tømrerentreprisen

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Horsens Nyt Rådhus – fagentrepriseudbud vedr. E. gulve

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45432100 Lægning og belægning af gulve
45432110 Lægning af gulve
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Chr. M. Østergaards Vej 8-10, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Gulventreprisen.

I hovedtræk består ombygningen af følgende arbejder: Linoleumsbelægninger, tæppebelægninger og måttebelægninger. Fodlister. Klargøring af bund for gulvbelægninger. Vedligehold af eksisterende linoleumsbelægninger, trægulve, skiferklinker og terrazzogulve.

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via:

- Delaftale 2: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nznljerwyh, sagsnummer 10154, Horsens Nyt Rådhus, Horsens - fagentrepriseudbud vedr. E. gulve.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Se udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Horsens Nyt Rådhus – fagentrepriseudbud vedr. F. malerarbejde

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45442100 Malearbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Chr. M. Østergaards Vej 8-10, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Malerentreprisen.

I hovedtræk består ombygningen af følgende arbejder: Malerbehandling af nye og eksisterende konstruktioner: Vægge (hhv. lette skillevægge, porebeton, betonvægge, murværk). Betongulve. Indvendigt træværk. Stål.

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via:

- Delaftale 3: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aayyeqvhna, sagsnummer 10154, Horsens Nyt Rådhus, Horsens - fagentrepriseudbud vedr. F. malerarbejde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Horsens Nyt Rådhus – fagentrepriseudbud vedr. G. VVS-arbejde

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45330000 Blikkenslagerarbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Chr. M. Østergaards Vej 8-10, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende projekt er delvist et renoveringsprojekt hhv. etablering af ny installation.

Dermed vil arbejdet være en kombination af nyetablering af installationer, tilslutning af nye installationer til eksisterende samt eksisterende installationer, som bibeholdes.

Eksisterende VVS-installationer, der ikke skal genanvendes, demonteres.

I blok D og X5 udføres der nye varme- og brugsvandsinstallationer, herunder ny varmt brugsvandsproduktion. Der udføres vand- og afløbsinstallationer for nye sanitetsgenstande og tekøkkener i bygningen.

Varmeforsyning samt brugsvand for kantine og produktionskøkken bibeholdes.

I hhv. blok E, F og X6 samt G og X7 udføres der ny varmt brugsvandsproduktion, med tilslutning til eksisterende brugsvandsrør. Som for blok D etableres der ligeledes nye vand- og afløbsinstallationer for nye sanitetsgenstande og tekøkkener.

Herudover udføres der nye radiatorer iht. ny ruminddeling, med tilslutning fra eksisterende varmeinstallation. Øvrig varmeinstallation, herunder eksisterende radiatorer mv. bibeholdes.

Udover ovenstående udføres der forsyning samt blandesløjfer til nye ventilationsanlæg, placeret i teknikrum i parterreplan samt i taghuse.

Sidst etableres der køleanlæg til serverrum i bygning X5 og bygning F, med redundant forsyning mellem serverrum.

VVS entreprisen skal arbejde tæt sammen med CTS entreprisen omkring styring og regulering af ventiler og vandmængder, således tilfredsstillende reguleringsevne kan opnås.

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via:

- Delaftale 4: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mflctlntcy, sagsnummer 10154, Horsens Nyt Rådhus, Horsens - fagentrepriseudbud vedr. G. VVS-arbejde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Horsens Nyt Rådhus – fagentrepriseudbud vedr. I. el-arbejde

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000 Udførelse af elektriske installationer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

 

Chr. M. Østergaards Vej 8-10, 8700 Horsens

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende projekt er delvist et renoveringsprojekt hhv. etablering af ny installation.

Dermed vil arbejdet være en kombination af nyetablering af installationer, samt gamle installationer som der ikke ændres på. Eksisterende installationer der ikke ændres på, anses som værende udført efter gældende lovgivning på etableringstidspunktet.

Demontering og bortskaffelse af materiel afholdes af nærværende entreprenør.

I projektet indgår der genanvendelse af nogle materialer, så dette skal regnes nedtaget, opbevaret og genmonteret uden beskadigelse.

I blok D, X5, E, X6 og F udføres der primært nye el-installationer, betydende at alle eksisterende installationer skal demonteres og nedtages.

Omfattede installationer er:

- Kraftinstallationer

- Lysinstallationer

- Belysningsanlæg

- IT-installationer

- Hovedfordelingstavle (bygning C – forsyningspunkt i bygning)

- Hovedtavler

- Undertavler

- Hovedkabler

- Hovedføringsveje

- Gruppekabler

- Sikringsinstallationer (AIA m.v.)

- Alarmeringsinstallationer (ABA, ABDL m.v.)

- M.v.

I blok G og X7 bliver eksisterende installationer bevaret og ændres kun i nødvendigt omfang.

Omfattede installationer er:

- Kraftinstallationer

- Lysinstallationer

- Belysningsanlæg

- IT-installationer

- Hovedtavler

- Undertavler

- Hovedføringsveje

- Sikringsinstallationer (AIA m.v.)

- Alarmeringsinstallationer (ABA, ABDL m.v.)

- Hovedfordelingstavle

- Nødstrømsforsyning (ny etablering heraf som bygherreleverance)

- M.v.

For de udendørs arealer vil der bl.a. være tale om følgende installationer der berøres:

— Udendørs arealer for hele bygningsmassen:

- Kraftinstallationer (tilpasses og gen-tilsluttes)

- Lysinstallationer (tilpasses og gen-tilsluttes)

- Føringsveje i jord

- Forberedelse til EV-ladestandere

- M.v.

For de udendørs arealer skal alt så vidt muligt genanvendes.

For både eksisterende og nye installationer gælder at denne oplistning af arbejder ikke er udtømmende. Der henvises for alt arbejde til nærværende tekniske beskrivelse, samt tegningsmateriale for eksisterende og nedbrydning, samt fremtidige forhold.

Fælles for både eksisterende der bevares samt nye installationer, gælder at el-entreprenøren har det fulde ansvar for den samlede idriftsættelse af installationerne.

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via:

- Delaftale 5: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=izcuahjjvq, sagsnummer 10154, Horsens Nyt Rådhus, Horsens - fagentrepriseudbud vedr. I. el-arbejde.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med information om:

I. Virksomhedens navn, adresse, land, selskabsform, CVR-nummer (eller tilsvarende f.eks. VAT-nummer) samt hjemmeadresse.

Virksomhedens kontaktperson angives med navn, telefonnummer og e-mailadresse.

II. Tilbudsgiver skal bekræfte at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde som:

A – Grunde vedr. straffedomme (jr. Artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU).

B – Grunde vedr. betaling af skatte og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger (jf. artikel 57, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU).

C – Grunde der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelse af erhvervet (jf. artikel 57, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU).

Yderligere betingelser fremgår af udbudsmaterialet. Der henvises fællesbetingelser.

Hjælp til udfyldelse af ESPD kan findes via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=welqiwswpj

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med information om:

— B: Økonomisk og finansiel formåen: Den økonomiske aktørs specifikke årsomsætning for de sidste 3 regnskabsår

— B: Finansielle nøgletal: Den økonomiske aktørs soliditetsgrad ved sidste offentliggjorte regnskab.

Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Den økonomiske aktørs soliditetsgrad skal være min. 10 % ved det sidst offentliggjorte regnskab,

— Ordregivers min. årlige omsætning fastsættes til:

- Delaftale 1 (C. Tømrerentreprisen): Min. 20 mio. ekskl. moms.

- Delaftale 2 (E. Gulve): Min. 10 mio. ekskl. moms.

- Delaftale 3 (F. Malerarbejde): Min. 7,5 mio. ekskl. moms.

- Delaftale 4 (G. VVS-arbejde): Min. 7,5 mio. ekskl. moms.

- Delaftale 5 (I. EL-arbejde): Min. 20 mio. ekskl. moms.

Det pointeres at kun tilbudsgivere, der dokumenterer at overholde disse mindstekrav vil få deres tilbud vurderet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal udfylde ESPD med information om:

— C: For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: Inden for de sidste 3 år har den økonomiske aktør udført følgende arbejder af den anførte type.

- Delaftale 1: Ydelser vedrørende C. tømrerentreprisen

- Delaftale 2: Ydelser vedrørende E. gulve

- Delaftale 3: Ydelser vedrørende F. malerarbejde

- Delaftale 4: Ydelser vedrørende G. VVS-arbejde

- Delaftale 5: Ydelser vedrørende I. el-arbejde.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Den økonomiske part skal minimum have udført ydelser for ovenstående delaftale af 3 forskellige projekter omhandlende sammenlignelig kompleksitet indenfor de sidste 3 år.

Det pointeres at kun tilbudsgivere, der dokumenterer at overholde disse mindstekrav vil få deres tilbud vurderet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der tegnes kontrakt med en fagentreprenør – iht. udbudsmaterialet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Adgang til projektmaterialet er gratis og kan downloades via:

- Delaftale 1: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=voinvwxtsl, sagsnummer 10154, Horsens Nyt Rådhus, Horsens - fagentrepriseudbud vedr. C. tømrerentreprisen

- Delaftale 2: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=nznljerwyh, sagsnummer 10154, Horsens Nyt Rådhus, Horsens - fagentrepriseudbud vedr. E. gulve

- Delaftale 3: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=aayyeqvhna, sagsnummer 10154, Horsens Nyt Rådhus, Horsens - fagentrepriseudbud vedr. F. malerarbejde

- Delaftale 4: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=mflctlntcy, sagsnummer 10154, Horsens Nyt Rådhus, Horsens - fagentrepriseudbud vedr. G. VVS-arbejde

- Delaftale 5: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=izcuahjjvq, sagsnummer 10154, Horsens Nyt Rådhus, Horsens - fagentrepriseudbud vedr. I. el-arbejde

ESPD, skal udfyldes og uploades på projektweb: jf. ovenstående link.

ESPD-filen downloades til egen pc og udfyldes, hvorefter udfyldt ESPD-fil afleveres iht. ovenstående.

Tilbudsgiver er ansvarlig for at tilbuddet er modtaget inden fristen jf. udbudsannoncens pkt. IV.2.2)

Tilbuddet skal indeholde følgende:

— Udfyldt ESPD dokumentation iht. ovenstående

— Udfyldt tilbudsliste som uploades på projektweb.

Spørgsmål skal fremsendes skriftligt på projektweb inden 28. juni 2021 kl. 10.00, jf. ovenstående delaftaler.

Spørgsmål og svar og evt. præciseringer vil i anonymiseret form uploades løbende i rettelsesblade dog senest 30. juni 2021 kl. 14.00, og vil blive offentliggjort på projektweb jf. ovenstående delaftaler.

Komplet tilbudsmateriale, udfyldt ESPD, skal afleveres/uploades på projektweb jf. ovenstående delaftaler, senest iht. IV.2.2).

Der er registreret udfordringer med at åbne udbuddet i Explorer-browser. Evt. kan benyttes Google Chrome.

Underretning fremsendes pr. e-mail til tilbudgivers kontaktperson, jf. ESPD, del II punkt A – oplysninger om økonomiske aktør.

Besigtigelse finder sted den 15. juni 2021 kl. 10.00 på Chr. M. Østergaards Vej 8-10, 8700 Horsens. Man skal møde op med gyldigt Coronapas - fx en negativ Coronatest der er max 72 timer gammel.

Udbudsmaterialet er tilgængelig den 8. juni 2021.

Link under pkt. I.3) er ikke gældende, da der ikke kan indsættes 5 link. Link til hver delaftale fremgår af hver delaftale samt under VI.3) yderligere oplysninger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41725000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2021

Send til en kollega

0.078