23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
10.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-13153

Udbyder

Tønder Kommune

Anlægsarbejder i Hønning Mose


Tønder Kommune

Opgavebeskrivelse Tønder Kommune udbyder i offentlig licitation anlægsarbejder i Hønning Mose som led i realisering af LIFE Nature projektet ”LIFE14 NAT/DK/000012 – LIFE Raised Bogs”.

Hønning Mose er beliggende lidt nord for Arrild og projektområdet er på ca. 158 ha.

Interesserede kan se udbudsmaterialet på udbudsportalen DALUX, hvorfra tilbudsgivningen foregår.

Anlægsarbejdet omfatter i hovedtræk følgende ydelser:
• Forberedende arbejder (etablering af arbejdsplads, adgangsveje mm)
• Punktblokering af grøfter med etablering af regulerbare rørlægninger (17 lokaliteter)
• Punktblokering af grøfter (9 lokaliteter)
• Etablering af tørvedæmning (1 lokalitet, ca. 116 m)
• Oprensning og afretning af skråningsanlæg ved vandhul (1 lokalitet, ca. 110 m3 jordarbejde)
• Etablering af stensikring ved udvalgte stem (7 lokaliteter, samlet ca. 54 m3 stenmateriale)
• Fjernelse/blokering af eksisterende rørbroer/rørlægninger (4 lokaliteter, samlet ca. 22 m)
• Etablering af 2 m høj PE-membran langs nye afskærende grøfter (2 lokaliteter, samlet ca. 1.050 m)
• Etablering af hovedstem (1 lokalitet)
• Etablering af stem i grøfter (10 lokaliteter)
• Etablering af regulerbare stem i grøfter (5 lokaliteter)
• Etablering af træskodder (7 lokaliteter)
• Terrænregulering ved træskodder (7 lokaliteter, ca. 22 m3)
• Retablering af alle berørte arealer

Arbejdet forventes at foregå i perioden fra 9. august 2021 til 12. november 2021.
Annonceret 14. maj 2021 12:00:00 CEST
Deadline 10. juni 2021 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Offentlig licitation
CPV kode 45000000
Myndighedstype Kommune

Dokumenter & materiale

Link til udbudsmateriale https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-13153

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Laveste pris
Udvælgelseskriterier  

Kontaktperson

Navn Claus Paludan
Telefon +45 31221040
E-mail claus@bangsgaardogpaludan.dk

Ordregiver

Navn Tønder Kommune
Adresse Wegners Plads 2
6270 Tønder
DK
Telefon +45 74929292
E-mail toender@toender.dk
WWW www.toender.dk

Modtager af tilbud

Navn Elektronisk via Dalux
Adresse for modtagelse af tilbud Elektronisk via Dalux

Send til en kollega

0.093