23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-245272
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.07.2021 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301087&B=BANEDANMARK

Udbyder

Banedanmark

Opdateringer

Rettelse
(04.06.2021)

III.1.3)
I stedet for:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
- Tilbudsgiver skal dokumentere minimum (3) og maksimum (5) referencer på leverancer for lignende arbejde.
- Tilbudsgiver skal dokumenterе minimum (3) og maksimum (5) referencer på kontrakter med jernbanesikkerhed.
- Tilbudsgiver skal dokumenterе at de er DS21001 certificeret eller tilsvarende, eller dokumenterer en tidsplan for at тilbudsgiver er DS21001 certificerede eller tilsvarende senest 31. december 2021.
Der skal være gartner tilknyttet kontrakten til udførsel at grøn pleje for eksempel beskærings opgaver som dokumentation for opfyldelse af mindstekravet til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen skal tilbudsgiver levere en liste over de betydeligste leverancer af den anførte type, der er udført indenfor de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.
Læses:
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
- Tilbudsgiver skal dokumentere minimum (1) og maksimum (5) referencer på leverancer for lignende arbejde, der er udført indenfor de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.
- Tilbudsgiver skal dokumentere minimum (3) og maksimum (5) referencer på kontrakter med jernbanesikkerhed; der er udført indenfor de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.
- Tilbudsgiver skal dokumentere at de er DS21001 certificeret eller tilsvarende, eller dokumentere en tidsplan for at tilbudsgiver er DS21001 certificerede eller tilsvarende senest 31. december 2021.
Der skal være gartner tilknyttet kontrakten til udførsel at grøn pleje for eksempel beskærings opgaver som dokumentation for opfyldelse af mindstekravet til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen skal tilbudsgiver levere en liste over de betydeligste leverancer af den anførte type.

Stationsdrift


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Honoré Pajbjerg
E-mail: rsh@BANE.dk
Telefon: +45 82349552
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301087&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301087&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Stationsdrift

 

Sagsnr.: 2021-9060
II.1.2) Hoved-CPV-kode
77314000 Vedligeholdelse af arealer
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter renhold af sporarealer, sporsprøjtning og vedligehold af grønne arealer samt vintertjeneste på Banedanmarks veje og stier.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Stationsdrift delaftale 1: Jylland og Fyn

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77312000 Fjernelse af ukrudt
77312100 Ukrudtsbekæmpelse
77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
77342000 Hækkeklipning
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- Stationsdrift delaftale 2: Jylland og Fyn

- Dækker geografien Vest for Storebælt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

- Optionforlængelse nr. 1 løber fra d. 1.oktober 2023 til d. 30. september 2024.

- Optionforlængelse nr. 2 løber fra d. 1. oktober 2024 til d. 30. september 2025.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Optionforlængelse nr. 1 løber fra d. 1.oktober 2023 til d. 30. september 2024.

- Optionforlængelse nr. 2 løber fra d. 1. oktober 2024 til d. 30. september 2025.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Stationsdrift delaftale 2: Sjælland

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
77312000 Fjernelse af ukrudt
77312100 Ukrudtsbekæmpelse
77340000 Træbeskæring og hækkeklipning
77342000 Hækkeklipning
90620000 Snerydning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- Stationsdrift delaftale 2: Jylland og Fyn

- Dækker geografien Øst for Storebælt

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2021
Slut: 30/09/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

- Optionforlængelse nr. 1 løber fra d. 1.oktober 2023 til d. 30. september 2024.

- Optionforlængelse nr. 2 løber fra d. 1. oktober 2024 til d. 30. september 2025.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

- Optionforlængelse nr. 1 løber fra d. 1.oktober 2023 til d. 30. september 2024.

- Optionforlængelse nr. 2 løber fra d. 1. oktober 2024 til d. 30. september 2025.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal kunne dokumentere sin omsætning og egenkapital de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiveren skal have en minimumsomsætning på 10 mio. DKK pr. år i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Egenkapitalen i de seneste 3 disponible regnskabsår skal være positive.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen:

- Referenceliste på lignede opgaver

- Dokumentation for erfaring med arbejder udført med jernbanesikkerhed

- Liste over kompetencer.

Som en del af reference beskrivelsen bedes følgende oplysninger angives:

- Kort beskrivelse af opgaven, kontraktbeløb, start- og slutdato, navn på modtageren af leverancen og kontaktperson.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal dokumentere minimum (3) og maksimum (5) referencer på leverancer for lignende arbejde.

Tilbudsgiver skal dokumenter minimum (3) og maksimum (5) referencer på kontrakter med jernbanesikkerhed.

Tilbudsgiver skal dokumentere at de er DS21001 certificeret eller tilsvarende, eller dokumenterer en tidsplan for at tilbudsgiver er DS21001 certificerede eller tilsvarende senest 31. december 2021.

Der skal være gartner tilknyttet kontrakten til udførsel at grøn pleje for eksempel beskærings opgaver

som dokumentation for opfyldelse af mindstekravet til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen skal tilbudsgiver levere en liste over de betydeligste leverancer af den anførte type, der er udført indenfor de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/07/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/07/2021
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/05/2021

Send til en kollega

0.093