23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-244714
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Vejdirektoratet

Udbud af laboratorieydelser på asfalt


Vejdirektoratet

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 074-188105)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
Postadresse: Guldalderen 12
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Ghita Berg Larsen
E-mail: gb@vd.dk
Telefon: +45 72447141
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://vejdirektoratet.dk
Internetadresse for køberprofilen: http://vejdirektoratet.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af laboratorieydelser på asfalt

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71900000 Laboratorieundersøgelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet har i sin bestillerrolle ansvaret for at følge op på sine entreprenørers leverancer af befæstelsesarbejder (primært asfalt og bituminøse materialer).

Nærværende udbud omfatter levering af laboratorieydelser i form af bygherrekontroller herunder prøveudtagning og prøvning af asfaltarbejder udført både som anlægs- og driftsarbejder på veje og broer samt udtagning af kerner fra veje. Analyserne ift. asfalt/bitumens vedrører bindemidler, asfaltmaterialer, tilslagsmaterialer, inkl. genbrug (primært asfalt).

Der henvises til ydelsesbeskrivelsen herunder bilag 1: Prøvningsliste for en mere detaljeret beskrivelse af opgavens omfang.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/05/2021
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 074-188105

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 14/05/2021
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 18/05/2021
Tidspunkt: 12:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Ændringen af tilbudsfristen er begrundet af, at der oprettes en ny espd.xml.

Send til en kollega

0.079