23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-243761
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.06.2021 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301143&B=HOVEDSTADEN

Udbyder

Region Hovedstaden

Bygherrerådgivning afværgeforanstaltninger


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anita Ballisager
E-mail: anita.ballisager@regionh.dk
Telefon: +45 38665000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301143&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=301143&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bygherrerådgivning afværgeforanstaltninger

 

Sagsnr.: 21028383
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter rådgivning og bistand for projektering og gennemførelse af afværgeforanstaltninger efter værditabsordningen, herunder også låneordningen, i jordforureningslovens kapitel 4 overfor forureninger med kontaktrisiko på forskellige lokaliteter i Region Hovedstaden.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
90715000 Undersøgelse af forurening
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter rådgivning og bistand for projektering og gennemførelse af afværgeforanstaltninger efter værditabsordningen, herunder også låneordningen, i jordforureningslovens kapitel 4 overfor forureninger med kontaktrisiko på forskellige lokaliteter i Region Hovedstaden

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemandingsplan / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterier sektion B, økonomisk og finansiel formåen: Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Egenkapital på mindst 500 000 DKK i seneste offentliggjorte årsregnskab.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterier, sektion C: Teknisk og faglig formåen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Mindst 5 referencer for tilbudsgiverens udførelse af opgaver vedrørende oprensninger, som finder sted af hensyn til kontaktrisiko, og eventuelt undersøgelser af hensyn til kontaktrisiko, med hovedvægt på referencer for oprensninger. Referencerne skal opfylde følgende krav:

- Oprensningerne/undersøgelserne skal være udført i henhold til jordforureningslovens kapitel 4 (LBK nr. 282 af 27.3.2017), ” Værditabsordning for boligejere m.v.”.

- Kunde og periode for værditabsoprensningen-/undersøgelsen skal fremgå af referencen. Påbegyndte, men ikke afsluttede, oprensninger/undersøgelser under værditabsordningen kan også anvendes til referencebrug.

- Mindst 1 reference på projektlederen, for projektledelse af oprensning, som finder sted af hensyn til kontaktrisiko. Referencerne skal opfylde følgende krav:

- Dokumentation for projektledelse af projekter med bortgravning og deponering af forurenet jord.

- Dokumentation for at projektleder har udført projekter i henhold til jordforureningslovens kapitel 4 (LBK nr. 282 af 27.3.2017), ” Værditabsordning for boligejere m.v.”

- Kunde og periode for projekterne skal fremgå af referencen på projektlederen. Påbegyndte, men ikke afsluttede, oprensninger under værditabsordningen kan ikke anvendes til referencebrug.

Mindst 1 reference på projektlederen, for projektledelse af en pulje af sager, bestående af minimum 5 sager. Referencerne skal opfylde følgende krav:

- Dokumentation for projektledelse af puljer med sager, hvor der udføres undersøgelser, eller oprensning af forurenet jord (gravesager).

- Dokumentation for at projektleder har håndteret puljen/puljer af sager, i henhold til jordforureningslovens kapitel 3 (LBK nr. 282 af 27.3.2017), ” Den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats” eller jordforureningslovens kapitel 4 (LBK nr. 282 af 27.3.2017),” Værditabs-ordning for boligejere m.v.”

- Kunde og periode for puljen/puljer skal fremgå af referencen på projektlederen. Igangværende puljer kan ikke anvendes til referencebrug.

De tilsynsførende medarbejdere, i forhold til miljøtilsyn, skal have mindst 3 referencer på tilsyn med gravesager på forurenede lokaliteter. Referencerne skal opfylde følgende krav:

- Dokumentation for tilsyn med bortgravning og deponering af forurenet jord

- Kunde og periode for projekterne skal fremgå af referencen på tilsynsmedarbejderen.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/06/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

48 måneder

 

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: x
By: x
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/05/2021

Send til en kollega

0.094