23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-243011
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
26.05.2021 Kl. 23:59

Udbyder

Thisted Kommune

Levering af rottebekæmpelse til Thisted Kommune


Thisted Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Hansen
E-mail: hjmh@thisted.dk
Telefon: +45 99171717
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.thisted.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/thistedkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=79279
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af rottebekæmpelse til Thisted Kommune

 

Sagsnr.: Levering af rottebekæmpelse til Thisted Kommune
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90922000 Skadedyrsbekæmpelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Levering af rottebekæmpelse til Thisted Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Thisted Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af rottebekæmpelse til Thisted Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Leverandøren skal senest ved forventet aftaleopstart den 1. september 2021 være optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte rottebekæmpelsesfirmaer med autorisation til udførelse af rottebekæmpelse, eller skal kunne dokumentere, at leve op til de krav der stilles for firmaer, der optages på listen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Egenkapital: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for regnskabsår 2019 er positiv.

2) Erhvervsansvarsforsikring: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har tegnet en erhvervsan-svarsforsikring, der dækker tilbudsgivers ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med tilbudsgivers udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af udbuddet. Tilbudsgiver skal således have tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar med en dækningssum pr. år på minimum 10 mio. DKK. Selvrisikoen må ikke overstige 100 000 DKK.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Egenkapital: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for regnskabsår 2019 er positiv.

2) Erhvervsansvarsforsikring: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har tegnet en erhvervsan-svarsforsikring, der dækker tilbudsgivers ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med tilbudsgivers udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af udbuddet. Tilbudsgiver skal således have tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar med en dækningssum pr. år på minimum 10 mio. DKK. Selvrisikoen må ikke overstige 100 000 DKK.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

 

Rottebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med:

- Bekendtgørelse 1686 af 18. december 2018 ”Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter”.

- Miljøbeskyttelseslovens § § 17-18 og § 87 (LBK 241 af 13.3.2019).

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
Hasteprocedure
Begrundelse:

 

Der har tidligere været afholdt et offentligt EU-udbud vedr. denne rammeaftale, men da der har været foretaget ændringer af udbuddets grundlæggende elementer, blev udbuddet aflyst og i stedet for gen-nemføres der et nyt EU-udbud med brug af hasteprocedure af hensyn til tidsplanen, som følge af at kommunens nuværende aftale angående rottebekæmpelse er opsagt og på baggrund af tiden for ud-dannelse af nye rottebekæmpere med den krævede R1-autorisation.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/05/2021
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ingen offentlig adgang til åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2021

Send til en kollega

0.093