23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 093-242953
Offentliggjort
14.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
11.06.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b3a93b3b-39b7-406e-a3e5-bca81b0d8dfa/homepage

Udbyder

Svendborg Kommune

Levering af leje og opsætning af sanitære faciliteter til Svendborg Kommune i forbindelse med afholdelse af DGI Landsstævne 202


Svendborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Svendborg Kommune
CVR-nummer: 29189730
Postadresse: Ramsherred 5
By: Svendborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5700
Land: Danmark
Kontaktperson: Alice Overgaard
E-mail: alice.overgaard@svendborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.svendborg.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b3a93b3b-39b7-406e-a3e5-bca81b0d8dfa/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b3a93b3b-39b7-406e-a3e5-bca81b0d8dfa/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/b3a93b3b-39b7-406e-a3e5-bca81b0d8dfa/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af leje og opsætning af sanitære faciliteter til Svendborg Kommune i forbindelse med afholdelse af DGI Landsstævne 202

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Svendborg Kommune skal i perioden. 30. juni – 3. juli 2022 være værtsby for DGI Landsstævne 2022 (L2022). Der skal i forbindelse med afvikling af Landsstævnet, tilvejebringes et antal toilet- og badefaciliteter mv., til brug ved indkvarteringssteder, så der bliver en ensartet standard for alle, ligesom der skal etableres toiletfaciliteter og vandposter ved idrætsaktiviteter, fanzoner, bespisningsområder og underholdningsområder mv.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Svendborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Svendborg Kommune skal i perioden 30. juni – 3. juli 2021 være værtsby for DGI Landsstævne 2022 (L2022). Der skal i forbindelse med afvikling af Landsstævnet, tilvejebringes et antal toilet- og badefaciliteter mv., til brug ved indkvarteringssteder, så der bliver en ensartet standard for alle, ligesom der skal etableres toiletfaciliteter og vandposter ved idrætsaktiviteter, fanzoner, bespisningsområder og underholdningsområder mv.

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers CSR og arbejdsklausul klausul.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Slut: 01/08/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ved udsættelse af L2022 kan kontrakten rykkes et år - se nærmere i kontrakten.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der sættes krav om, at der indenfor de sidste 3 regnskabsår har været følgende:

1) en positiv egenkapital

2) en omsætning på 4 mio. årligt.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Dokumentationskravet er et Word eller Excel ark, hvor tallene er angivet og beskrevet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Der stilles krav om, at tilbudsgiver fremsender 3 referencer fra arbejdet med sammenlignelige opgaver, der er igangværende eller afsluttet inden for 3 år fra tilbudsfristen.

- Med sammenlignelige opgaver forstås, erfaringer med opsætning og drift af en lignende mængde sanitære faciliteter ved større events. Der er ligeledes krav om, at tilbudsgiver i den pågældende reference har haft det fulde ansvar for udførelsen af opgaver, herunder det fulde juridiske ansvar.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Dokumentationskravet er et Word eller Excel ark, hvor referencerne er angivet og beskrevet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/06/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/06/2021
Tidspunkt: 23:59

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/05/2021

Send til en kollega

0.078