23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 092-237334
Offentliggjort
12.05.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
07.06.2021 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vawefkjiik

Udbyder

Stevns Spildevand A/S

Strøby Egede – separatkloakering - etape A


Stevns Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Stevns Spildevand A/S
CVR-nummer: 32268285
Postadresse: Fægangen 8, 4660 Store Heddinge
By: Store Heddinge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4660
Land: Danmark
E-mail: gim@moe.dk
Telefon: +45 44576000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.klarforsyning.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vawefkjiik
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vawefkjiik
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Forsyning

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Strøby Egede – separatkloakering - etape A

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45240000 Arbejder i forbindelse med udførelse af vandbygningsanlæg
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med kloaksepareringen af Strøby Egede er der etableret regnvandsbassiner i Solgårdsparken. Nærværende entreprise omhandler separering af fællessystemet i etape A, som skal aflede regnvand til bassinanlæggene i Solgårdsparken.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

 

Strøby Egede, Stevns Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Det forventes at der skal etableres nyt spildevandsstik til de matrikler hvor der etableres ny hovedledning for spildevand i vejareal. Derudover skal der etableres nyt regnvandsstik som afsluttes inde for skel.

Alle stikledninger etableres som ø 160 mm PP, ledninger. Der etableres regnvandsledninger i dimensioner fra ø 200 mm PP – ø 800 mm beton.

Spildevandsledninger etableres fra ø 160 mm PP – ø 200 mm PP.

Der skal etableres i alt ca. 1 600 meter regnvandsledning og ca. 650 meter spildevandsledning,

94 stik for regnvand til parceller, 50 stik for spildevand til parceller, 55 brønde i dimension fra ø 600 – ø 1 500 mm.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 09/09/2021
Slut: 15/06/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/06/2021
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2021
Tidspunkt: 09:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/05/2021

Send til en kollega

0.078