23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 091-236448
Offentliggjort
11.05.2021
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Rigspolitiet

Bekendtgørelse om indgået kontrakt for udbud af rengøringsydelser til Torshavn politistation


Rigspolitiet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rigspolitiet
CVR-nummer: 17143611
Postadresse: Polititorvet 14
By: København V
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1567
Land: Danmark
Kontaktperson: Koncernindkøb
E-mail: cgr013@politi.dk
Telefon: +45 30449765
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/155882683.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.politi.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bekendtgørelse om indgået kontrakt for udbud af rengøringsydelser til Torshavn politistation

Sagsnr.: 2020-045588
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

På vegne af Færøernes Politi udbydes kontrakt på udførelse af rengøringsydelser for politistationen beliggende Húsagøta Torshavn.

Lokationen er nybygget ved kontraktstart og på 3 200 m2.

Kontrakten omfatter indendørs rengøring, men ikke vinduespudsning og planteservice.

Den faste rengøring skal udføres efter ordregivers indflytning på lokationen, som forventes at finde sted d. 1. maj 2021. Frem til indflytningen har ordregiver mulighed for at bestille ekstra rengøring i henhold til kontrakten. Der henvises endvidere til punkt II.2.4).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Laveste bud: 5 547 730.00 DKK / Højeste bud: 13 006 250.00 DKK taget i betragtning
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90910000 Rengøring
90911100 Rengøring af lokaler
90919200 Rengøring af kontorer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DKZ Extra-Regio NUTS 1
Hovedudførelsessted:

Torshavn, Færøerne

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

På vegne af Færøernes Politi udbydes kontrakt på udførelse af rengøringsydelser for politistationen beliggende Húsagøta Torshavn.

Lokationen er nybygget ved kontraktstart og på 3 200 m2.

Kontrakten omfatter indendørs rengøring, men ikke vinduespudsning og planteservice. Rengøringen skal foregå både inden for og uden for normal arbejdstid.

Kontraktens ydelser skal udføres efter ordregivers indflytning på lokationen, som forventes at finde sted d. 1. maj 2021. Frem til indflytningen har ordregiver mulighed for at bestille ekstra rengøring i henhold til kontrakten. Der henvises endvidere til udbudsmaterialet samt punkt VI.3).

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 038-095282
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/04/2021
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: P/F PM Pluss
CVR-nummer: 536075
Postadresse: Mannaskarð 4
By: Torshavn, Færøerne
NUTS-kode: DK0 Danmark
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 547 730.00 DKK
Laveste bud: 5 547 730.00 DKK / Højeste bud: 13 006 250.00 DKK taget i betragtning
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/05/2021

Send til en kollega

0.109