23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
10.05.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
31.05.2021 Kl. 12:00

Addresse
Lone Backs | Arkitekter ApS
Ahlgade 40A
4300 Holbæk
Kontakt: Lone Backs
M: 6136 1797
info@lonebacks.dk
att. Lone Backs

Mærke
"Anmodning om prækvalifikation. Seniorbofællesskabet Getsøvej v/OK-Fonden”

Udbyder

S/I Den selvejende almene ældreboliginstitution

Totalentreprise, opførelse af seniorbofællesskab, 24 boliger og fælleshus, Nykøbing Sj.


S/I Den selvejende almene ældreboliginstitution

Opgavebeskrivelse Opførelse af 24 almene seniorboliger med tilhørende fælleshus og udarealer. Nybyggeriet udgør samlet set 2040 m², heraf udgør fælleshuset 163 m².

Opgaven udbydes i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse
offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15 a – 15 d og udbydes i begrænset licitation jf. Tilbudsloven med forudgående prækvalifikation, således at alle interesserede kan indsende ansøgning om at deltage.

Projektet udføres i totalentreprise med arkitekt-, landskabs- og ingeniørydelser i henhold til Danske Ark og F.R.I.’s ydelsesbeskrivelser; herunder udarbejdelse af indledende skitseforslag til brug for udvælgelse af et samlet totalentrepriseteam. Ydelserne vil blive præciseret og uddybet i udbudsmaterialet.

Byggeriet opføres inden for gældende regler for offentligt støttede almene ældreboliger og den samlede entreprisesum er budgetteret til ca. kr. 32,4 mio inkl. moms.

OK Fonden opfordrer hermed interesserede totalentreprenører til at søge prækvalifikation til udførelse af opgaven. OK Fonden påtænker at udvælge 5 totalentreprenører til at afgive tilbud.

Det fulde udbudsmateriale fremsendes efter udvælgelsen til de 5 udvalgte totalentreprenører.
Annonceret 10. maj 2021 16:00:00 CEST
Deadline 31. maj 2021 12:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antal prækvalificerede tilbudsgivere 5
CPV kode 45000000
Myndighedstype Andet
Skønnet kontraktsum 32 400 000,00

Dokumenter & materiale

Dokumenter > application/pdf
> application/pdf

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier Tildelingskriterier vil fremgå af det udbudsmateriale, der udsendes til de 5 udvalgte totalentreprenører.
Udvælgelseskriterier Nedenstående punkter 1 - 4 skal oplyses for såvel totalentreprenør og de rådgivere, der deltager i totalentreprise-teamet. 

1. Ansøgningsbrev med:
Fuldstændig firmanavn jf. cvr-registret
Firmaets kontaktperson inkl. telefonnummer
CVR-nummer
Adresse, telefonnummer samt e-mailadresse.
2. Økonomisk kapacitet
Angivelse af oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår
3. Teknisk kapacitet
Referenceliste over de betydeligste almene boligbyggerier ansøgerne har udført gennem de seneste 5 år gerne med fokus på brugerinddragelse i processen. Der ansøges med op til 8 referencer à max 1 A4-side.
4. Tro og Love
Ansøger medsender underskrevet Tro og love-erklæring vedr. ubetalt gæld til det offentlige.

Udvælgelse vil ske på baggrund af de ovenfor efterspurgte oplysninger med særlig vægt på relevante referencer, som nævnt i pkt. 3.

Kontaktperson

Navn Lone Backs
Telefon +45 61361797
E-mail lone@lonebacks.dk

Ordregiver

Navn S/I Den selvejende almene ældreboliginstitution // CVR:40938508
Adresse Lersø Park Alle 112 2
2100 København Ø
DK
Telefon +45 33854500
E-mail info@ok-fonden.dk
WWW https://ok-fonden.dk/

Modtager af tilbud

Navn LONE BACKS Arkitekter ApS
Adresse for modtagelse af tilbud Ahlgade 40, 2., 4300 Holbæk

Kommentarer

Kommentarer til ændringer
[10-05-2021 16:06:41]
Stavefejl rettet

Send til en kollega

0.125