23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 089-227450
Offentliggjort
07.05.2021
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Udbud af leverancekontrakt vedr. levering af nødstrøm (DRUPS anlæg) inkl. drift og vedligehold til Nyt OUH


Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bygge- og anlægsarbejder

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2021/S 080-204882)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark, Projektorganisationen for Nyt OUH
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Glisholmvej 2A
By: Odense S
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5260
Land: Danmark
Kontaktperson: Kenneth Holm
E-mail: nyt.ouh@rsyd.dk
Telefon: +45 76631000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af leverancekontrakt vedr. levering af nødstrøm (DRUPS anlæg) inkl. drift og vedligehold til Nyt OUH

Sagsnr.: DP42
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Den udbudte opgave omfatter levering af nødstrøm til Nyt OUH.

Udbuddet omfatter etablering og drift af et DRUPS anlæg med dertilhørende finansiering til brug for en samlet forsyning af nødstrøm til Nyt OUH henover en længere kontraktperiode.

Udbuddet indebærer, at der sker et samlet udbud af:

a) Projektering og etablering og finansiering af et samlet DRUPS anlæg i etableringsfasen

b) Drift og vedligehold samt finansiering i en efterfølgende forsyningsfase.

Kontraktperioden er fastlagt for at sikre sammentænkning af henholdsvis anlæg og drift, og for at give incitament til at optimere projektets langsigtede totaløkonomi.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2021
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 080-204882

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.1.4)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
I stedet for:
Læses:

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles.

Afsnit nummer: IV.1.5)
I stedet for:
Læses:

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger.

VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Region Syddanmark har ved en fejl ikke fået afkrydset feltet "Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles" i udbudsbekendtgørelse nr. 2021/S 080-204882. Med nærværende berigtigelse af udbudsbekendtgørelsen oplyser Region Syddanmark, at regionen ønsker at forbeholde sig retten til at fravælge løsningsforslag i forhandlingsfasen (reducere antallet af tilbudsgivere). Reduktion i antallet af tilbudsgivere vil i givet fald ske på grundlag af det fastlagte tildelingskriterium med tilhørende underkriterier, jf. udbudslovens § 66, stk. 3. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 2.2.3 og 7.1.

Region Syddanmark har ved en fejl ikke fået afkrydset feltet "Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger" i udbudsbekendtgørelse nr. 2021/S 080-204882. Med nærværende berigtigelse af udbudsbekendtgørelsen oplyser Region Syddanmark, at regionen ønsker at forbeholde retten til at tildele kontrakten på grundlag af det indledende tilbud - både før og efter gennemførelsen af forhandlingsfasen. Der henvises i øvrigt til udbudsbetingelsernes punkt 2.2.2 og 6.1.

Send til en kollega

0.094