23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-215829
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
03.06.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Faaborg Boligforening

Totalrådgivningsudbud, Ringparken afd. 8


Faaborg Boligforening

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faaborg Boligforening
Postadresse: Engvej 14a
By: Faaborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5600
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Jacobsen
E-mail: hj@abodense.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.abodense.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1717-Afd._8_:_Ringparken,_Helhedsplan_-_Totalraadgivning
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivningsudbud, Ringparken afd. 8

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud omhandler tjenesteydelser (teknisk rådgivning og bistand i totalrådgivning) i forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, for-/hovedprojekt, udbud som begrænset udbud med forudgående prækvalifikation i fagentrepriser samt rådgivning i forbindelse med udførelsen og frem til 1.årsgennemgangen vedr. ombygning af afdeling 8, Ringparken 1-26, 5600 Faaborg. Renoveringssagen gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Ringparken 1-26, 5600 Faaborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Sagen udbydes som et begrænset EU-udbud i henhold til udbudslovens regler.

Kun prækvalificerede ansøgere vil kunne give tilbud på opgaven. Ønsker man at blive prækvalificeret, skal man sende en ansøgning jf. udbudsbetingelserne.

Faaborg Boligforening agter at prækvalificere op til 5 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud på den udbudte opgave.

Såfremt der modtages ansøgning fra flere end 5 egnede ansøgere, udvælges de 5 bedst egnede ansøgere, idet denne udvælgelse vil ske ud fra de objektive kriterier, som står beskrevet nedenfor.

Prækvalifikationsbetingelserne indeholder oplysninger om vilkårene for afgivelse og vurdering af prækvalifikationsansøgninger.

Udbuddet gennemføres elektronisk og ved brug af webportalen Byggeprojekt, hvor det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt, og hvor ansøgning om prækvalifikation som tilbud skal afleveres elektronisk.

Udbudstidsplan for prækvalifikation, tilbudsfase og det efterfølgende projektforløb fremgår af udbudsbetingelserne.

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og CV´er / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Proceshåndtering og opgavens løsning / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 32
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger fra ansøgere, der ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudsbetingelserne pkt. 2.6, og som opfylder egnethedskravene, jf. udbudsbetingelserne pkt. 2.7-2.10, udvælges de 5 ansøgere, som ud fra hensynet til en optimal konkurrence, vurderes bedst egnede til at løse opgaven.

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

— gennemførelse af renovering indenfor almene boliger af samme størrelse

— gennemførelse af byggeri i rollen som totalrådgiver med tilknyttede underrådgiver samt styring af processen med færdigprojektering

— gennemførelse af udbud i fagentrepriser og styring af udførelsen

— gennemførelse af boligrenoveringer i beboede bebyggelser

— Teknisk kapacitet indenfor hvert fagområde.

Antallet af egnede referencer der lever op til ovenstående kriterier vægtes positivt. Dvs. 4 egnede referencer vægter højere end f.eks. 3 egnede referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises generelt til udbudsmaterialet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/06/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/06/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2021

Send til en kollega

0.078