23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 084-213976
Offentliggjort
30.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
03.06.2021 Kl. 08:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/154941490.aspx

Udbyder

Nyborg Renovation A/S

Opdateringer

Rettelse
(07.05.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 27-05-2021
Time: 08:00
Læses:
Dato: 03-06-2021
Time: 08:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 27-05-2021
Time: 08:01
Læses:
Dato: 03-06-2021
Time: 08:00

Levering af madaffaldsposer 2021 til NFS Renovation A/S


Nyborg Renovation A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Nyborg Renovation A/S
CVR-nummer: 29 82 70 79
Postadresse: Gasværksvej 2
By: Nyborg
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5800
Land: Danmark
Kontaktperson: Hannah-Louise Sølund Kristiansen
E-mail: hsk@samaqua.dk
Telefon: +45 30694841
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/154941490.aspx
Internetadresse for køberprofilen: https://nfs.as
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/154941490.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/154941490.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud og levering af madaffaldsposer 2021 til NFS Renovation A/S

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
19640000 Affaldssække og -poser af polyethylen
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af plastposer med tryk til madaffald pakket i omslagsposer, samt foringsposer til affaldsspande til NFS Renovation A/S.

Leverandøren skal tage over når den nuværende rammeaftale er opbrugt.

NFS forventer første leverance på denne rammeaftale den 2. august 2021.

Ordregiver forventer at indkøbe op til 18 000 omslagsposer pr. år samt et mindre antal foringsposer. Kontraktperioden er 2 år. Ordregiver har mulighed for at forlænge rammeaftalen med 2 x 1 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Nyborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Første leverance er på 18 000 poser, som skal leveres senest d. 2. august 2021.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/06/2021
Slut: 14/06/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og/eller faglig formåen:

Tilbudsgiver skal oplyse mindst 3 referencer med angivelse af kundens navn, kontaktperson hos kunden og kontaktinfo, beskrivelse af opgaven, opgavens omfang (beskrevet ved antal poser og samlet beløb) og aftaleperiode. Referencerne må ikke være over 3 år gamle og skal være sammenlignelige med denne opgave.

Referencelisten, som tilbudsgiverne angiver i ESPD'et, udgør den endelige dokumentation.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og/eller faglig formåen:

Tilbudsgiver skal oplyse mindst 3 referencer med angivelse af kundens navn, kontaktperson hos kunden og kontaktinfo, beskrivelse af opgaven, opgavens omfang (beskrevet ved antal poser og samlet beløb) og aftaleperiode. Referencerne må ikke være over 3 år gamle og skal være sammenlignelige med denne opgave.

Referencelisten, som tilbudsgiverne angiver i ESPD'et, udgør den endelige dokumentation.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/05/2021
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/05/2021
Tidspunkt: 08:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/04/2021

Send til en kollega

0.078