23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 081-208850
Offentliggjort
27.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
26.05.2021 Kl. 09:00

Addresse
https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=77233

Udbyder

Faxe Forsyning A/S, Kalundborg Forsyning A/S, Odsherred Forsyning A/S og Ringsted Forsyning A/S

Landinspektørydelser til KompetenceCenter Sjælland


Faxe Forsyning A/S, Kalundborg Forsyning A/S, Odsherred Forsyning A/S og Ringsted Forsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Forsyning A/S
CVR-nummer: 31480434
Postadresse: Jens Chr. Skous Vej 1
By: Haslev
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
Kontaktperson: På vegne af Faxe Forsyning: Charlotte Hardam
E-mail: kontakt@chardam.dk
Telefon: +45 42607900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
Internetadresse for køberprofilen: www.faxeforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Forsyning A/S
CVR-nummer: 31775078
Postadresse: Dokhavnsvej 15
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
Kontaktperson: På vegne af Kalundborg Forsyning: Charlotte Hardam
E-mail: kontakt@chardam.dk
Telefon: +45 42607900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
Internetadresse for køberprofilen: www.kalfor.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Odsherred Forsyning A/S
CVR-nummer: 31762332
Postadresse: Hovedgaden 39
By: Grevinge
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4571
Land: Danmark
Kontaktperson: På vegne af Odsherred Forsyning: Charlotte Hardam
E-mail: kontakt@chardam.dk
Telefon: +45 42607900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
Internetadresse for køberprofilen: www.odsherredforsyning.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Forsyning A/S
CVR-nummer: 29777373
Postadresse: Bragesvej
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4199
Land: Danmark
Kontaktperson: På vegne af Ringsted Forsyning: Charlotte Hardam
E-mail: kontakt@chardam.dk
Telefon: +45 42607900
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.comdia.com/kcs
Internetadresse for køberprofilen: www.ringstedforsyning.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=77233
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.comdia.com/kcs/tenderinformationshow.aspx?Id=77233
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Landinspektørydelser til KompetenceCenter Sjælland

 

Sagsnr.: Landinspektørydelser til KompetenceCenter Sjælland
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71355000 Opmålingstjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører indkøb af Landinspektørydelser til samtlige ordregivers koncernforbundene selskaber medmindre andet fremgår af rammeaftalens pkt. 4.1. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten, TAG (bilag 3 og 3.1), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Rammeaftalen er som udgangspunkt udarbejdet til ydelser udført på eksisterende anlæg og forpligtende for ordregiver på disse ydelser medmindre der er tale om en samlet bygge- og anlægsopgave se herunder. Option: Ordregiver kan vælge at bruge denne rammeaftale på nye anlæg dermed har kravspecifikationen, TAG og TBL-elementer med, der er udarbejdet i forhold til krav og tilbudsgivning for disse ydelser. Forbehold: I den udstrækning at ydelsen er en del af en samlet bygge- og anlægsopgave, forbeholder ordregiver sig ret til at udbyde dette som et selvstændigt udbud eller som en del af den samlede bygge- og anlægsopgave. I givet fald vil den pågældende ydelse ikke være omfattet af denne rammeaftale, som indgås på baggrund af nærværende udbud. Der kan være option eller forbehold der kun er gældende for det enkelte selskab, i så fald vil dette specifikt være beskrevet i selskabspecifiktbilag - Bilag 4 og vil have forrang for udbudsbetingelser, kravspecifikation, TAG og TBL. Forventet årlig volumen for denne kontrakt er estimeret til 3 mio. DKK. Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Nedenstående gælder for Landinspektørydelser til ordregiver. Kontrakten vil være gældende for ydelser til eksisterende anlæg indenfor vand, spildevand og varme. Option: Bestillinger af ydelser ved etablering af ny anlæg indenfor vand, spildevand og varme. Følgende opgaver er omfattet af rammeaftalen: Ydelser kan f.eks. være som nedenstående:

- Forhandling med lodsejere med henblik på indgåelse af aftaler om anlægsarbejder, tinglysning og erstatninger.

- Matrikulære arbejder i henhold til lov om landinspektørvirksomhed.

- Opmåling af forhold til forbedring af forsyningernes eksisterende datagrundlag i henhold til relevante oplysninger.

- Opmåling af ny-anlæg iht. forsyningernes registreringsvejledninger eller tilsvarende krav.

- 3D scanning samt efterfølgende modellering af data.

- Drone opmåling inkl. forberedelse samt databehandling.

- Deklarationer, tinglysning, skøder o. lign.

- Opmåling af eksisterende spildevand- vand- og fjernvarmeanlæg:

- Opmåling af brønde, bundkoter, dækselkoter, terrænkoter

- Bassin, bygværker

- Fladenivellementer

- Pumpestationer

- Ledninger

- Knækpunkter, grenrør, krydsende ledninger. (løbende opmålinger under anlægsarbejders udførelse)

- Tinglysningsopgaver

- Afsætning til ekspropriationer

- Skøder

- Verificering af afleveringsdata

- Data fra landinspektøren til selskabernes system

- Akutte ikke planlagte opgaver

- Opmåling og afsætningsopgaver inkl. afrapportering.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71354000 Kortfremstilling
71355200 Landmåling
71353000 Tjenesteydelser i forbindelse med landmåling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører indkøb af Landinspektørydelser til samtlige ordregivers koncernforbundene selskaber medmindre andet fremgår af rammeaftalens pkt. 4.1. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten, TAG (bilag 3 og 3.1), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål. Rammeaftalen er som udgangspunkt udarbejdet til ydelser udført på eksisterende anlæg og forpligtende for ordregiver på disse ydelser medmindre der er tale om en samlet bygge- og anlægsopgave se herunder. Option: Ordregiver kan vælge at bruge denne rammeaftale på nye anlæg dermed har kravspecifikationen, TAG og TBL-elementer med, der er udarbejdet i forhold til krav og tilbudsgivning for disse ydelser. Forbehold: I den udstrækning at ydelsen er en del af en samlet bygge- og anlægsopgave, forbeholder ordregiver sig ret til at udbyde dette som et selvstændigt udbud eller som en del af den samlede bygge- og anlægsopgave. I givet fald vil den pågældende ydelse ikke være omfattet af denne rammeaftale, som indgås på baggrund af nærværende udbud. Der kan være option eller forbehold der kun er gældende for det enkelte selskab, i så fald vil dette specifikt være beskrevet i selskabspecifiktbilag - Bilag 4 og vil have forrang for udbudsbetingelser, kravspecifikation, TAG og TBL. Forventet årlig volumen for denne kontrakt er estimeret til 3 mio. DKK. Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer. Nedenstående gælder for Landinspektørydelser til ordregiver.

Kontrakten vil være gældende for ydelser til eksisterende anlæg indenfor vand, spildevand og varme. Option: Bestillinger af ydelser ved etablering af ny anlæg indenfor vand, spildevand og varme. Følgende opgaver er omfattet af rammeaftalen:

Ydelser kan f.eks. være som nedenstående:

- Forhandling med lodsejere med henblik på indgåelse af aftaler om anlægsarbejder, tinglysning og erstatninger.

- Matrikulære arbejder i henhold til lov om landinspektørvirksomhed

- Opmåling af forhold til forbedring af forsyningernes eksisterende datagrundlag i henhold til relevante oplysninger.

- Opmåling af ny-anlæg iht. forsyningernes registreringsvejledninger eller tilsvarende krav

- 3D scanning samt efterfølgende modellering af data

- Drone opmåling inkl. forberedelse samt databehandling

- Deklarationer, tinglysning, skøder o. lign.

- Opmåling af eksisterende spildevand- vand- og fjernvarmeanlæg:

- Opmåling af brønde, bundkoter, dækselkoter, terrænkoter

- Bassin, bygværker

- Fladenivellementer

- Pumpestationer

- Ledninger

- Knækpunkter, grenrør, krydsende ledninger. (løbende opmålinger under anlægsarbejders udførelse)

- Tinglysningsopgaver

- Afsætning til ekspropriationer

- Skøder

- Verificering af afleveringsdata

- Data fra landinspektøren til selskabernes system

- Akutte ikke planlagte opgaver

- Opmåling og afsætningsopgaver inkl. afrapportering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Innovation og optimering (case-beskrivelser) / Vægtning: 10 %
Kvalitetskriterium - Navn: Team og kompetencer / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet (Case-beskrivelser) / Vægtning: 30 %
Omkostningskriterium - Navn: Samlet pris for 5 cases bilag 3 / Vægtning: 40 %
Omkostningskriterium - Navn: Positionspriser TBL bilag 3 / Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilladelse til at udføre matrikulære arbejder i henhold til lov om landinspektørvirksomhed.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 16 mio. DKK. Eller i henhold til bekendtgørelse 2013-06-17 nr. 702 om ansvarsforsikring for landinspektørvirksomhed. Positiv egenkapital i det seneste regnskabsår 2020.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring. Positiv egenkapital i det seneste regnskabsår 2020.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver har udført landinspektørydelser tilfredsstillende med hensyn til kvalitet, service, effektivitet og samarbejde i forsyningsbranchen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Minimumskrav er 3 sammenlignelige referencer, hvor ordregiver kan indhente oplysninger der godtgør, at tilbudsgiver har udført landinspektørydelser tilfredsstillende med hensyn til kvalitet, service, effektivitet og samarbejde i forsyningsbranchen.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

 

Dokumentation for, at der må udføres matrikulære arbejder i henhold til lov om landinspektørvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 9. maj 2011, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 160 af 28. februar 2012.

 

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandøren forpligtiger sig til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn (herunder særlige ydelser) og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end de, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Krav om beskæftigelse af praktikanter og ledige i forbindelse med udbud på Landinspektørsydelser for KompetenceCenter Sjælland.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud</div>
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/05/2021
Tidspunkt: 09:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 26/05/2021
Tidspunkt: 09:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

01.04.2024

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/04/2021

Send til en kollega

0.109