23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 077-197379
Offentliggjort
21.04.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
18.05.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f3a7bae-b725-4287-9426-c1d6c2dc2a1a/homepage

Udbyder

Udviklingsselskabet By & Havn

Vindere

Rådgiverkontrakt vedrørende færdigprojektering af Sundmolen Øst - Nordlig brygge

(10.08.2021)
WSP Danmark A/S
Linnés Allé 2
2630 Høje Taastrup

Opdateringer

Rettelse
(12.05.2021)

II.2.4)
Placering af det tekst, der skal ændres:Der foretages ændring i den afsluttende del af afsnittet. Ændringen består i en tilføjelse af en oplysning om en yderligere option for By & Havn.
I stedet for:
Den udbudte rådgiverkontrakt vedrørende færdigprojektering af Sundmolen Øst - Nordlig brygge omfatter bl.a. følgende:
— Rådgiveren skal med henvisning til ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019, med de tilføjelser og præciseringer som fremgår af rådgiverkontrakten med bilag udføre følgende ydelser:
- Projekteringsledelse. Dog ikke: Udarbejdelse af udbudsbrev, betingelser for udbud og evaluering eller udkast til entrepriseaftale mv. Rådgiveren skal dog bistå i forbindelse med forberedelse af visse udbudsdokumenter og afvikling af udbud.
- IKT-ledelse. Det digitale samarbejde skal tilrettelægges i samarbejde med bygherren.
- Udbudsprojekt
- Udførelsesprojekt
- Ledningskoordinering
- Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Rådgiveren udfører arbejds-miljøkoordinering i medfør af ydelsesbeskrivelse: Arbejdsmiljøkoordinering 2014, pkt. 1.
I medfør af de i rådgiverkontrakten anførte optioner, kan rådgiverkontrakten desuden omfatte følgende:
- Byggeledelse under udførelsen
- Fagtilsyn under udførelsen
- Projektopfølgning under udførelsen
- Byggeledelse i forbindelse med aflevering
- Fagtilsyn i forbindelse med aflevering
- Projektopfølgning i forbindelse med aflevering
- Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen
- 5-års eftersyn.
Læses:
Den udbudte rådgiverkontrakt vedrørende færdigprojektering af Sundmolen Øst - Nordlig brygge omfatter bl.a. følgende:
— Rådgiveren skal med henvisning til ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019, med de tilføjelser og præciseringer som fremgår af rådgiverkontrakten med bilag udføre følgende ydelser:
- Projekteringsledelse. Dog ikke: Udarbejdelse af udbudsbrev, betingelser for udbud og evaluering eller udkast til entrepriseaftale mv. Rådgiveren skal dog bistå i forbindelse med forberedelse af visse udbudsdokumenter og afvikling af udbud.
- IKT-ledelse. Det digitale samarbejde skal tilrettelægges i samarbejde med bygherren.
- Udbudsprojekt
- Udførelsesprojekt
- Ledningskoordinering
- Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Rådgiveren udfører arbejds-miljøkoordinering i medfør af ydelsesbeskrivelse: Arbejdsmiljøkoordinering 2014, pkt. 1.
I medfør af de i rådgiverkontrakten anførte optioner, kan rådgiverkontrakten desuden omfatte følgende:
- Byggeledelse under udførelsen
- Fagtilsyn under udførelsen
- Projektopfølgning under udførelsen
- Byggeledelse i forbindelse med aflevering
- Fagtilsyn i forbindelse med aflevering
- Projektopfølgning i forbindelse med aflevering
- Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen
- 5-års eftersyn.
Desuden har By & Havn option på at udvide rådgiveransvaret iflg. rådgiverkontrakten. Rådgiveransvaret er i rådgiverkontrakten begrænset til 2 gange det aftalte rådgiverhonorar, inkl. evt. udnyttede optioner eller indgåede aftaler om ændringer, dog mindst 2,5 mio. DKK, men vil ved udnyttelse af optionen blive udvidet til det aftalte rådgiverhonorar, inkl. evt. udnyttede optioner eller indgåede aftaler om ændringer, dog mindst 5,0 mio. DKK.

II.2.11)
Placering af det tekst, der skal ændres:Der foretages ændring i den afsluttende del af afsnittet. Ændringen består i en tilføjelse af en oplysning om en yderligere option for By & Havn.
I stedet for:
Optionerne består af følgende ydelser med henvisning til ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019:
- Pkt. 7.1: Byggeledelse under udførelsen
- Pkt. 7.2: Fagtilsyn under udførelsen
- Pkt. 7.3: Projektopfølgning under udførelsen
- Pkt. 8.1: Byggeledelse i forbindelse med aflevering
- Pkt. 8.2: Fagtilsyn i forbindelse med aflevering
- Pkt. 8.3: Projektopfølgning i forbindelse med aflevering
- Pkt. 9.35: Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen
- Pkt. 9.66: 5-års eftersyn.
Læses:
Optionerne består af følgende ydelser med henvisning til ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019:
- Pkt. 7.1: Byggeledelse under udførelsen
- Pkt. 7.2: Fagtilsyn under udførelsen
- Pkt. 7.3: Projektopfølgning under udførelsen
- Pkt. 8.1: Byggeledelse i forbindelse med aflevering
- Pkt. 8.2: Fagtilsyn i forbindelse med aflevering
- Pkt. 8.3: Projektopfølgning i forbindelse med aflevering
- Pkt. 9.35: Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen.
- Pkt. 9.66: 5-års eftersyn.
Desuden har By & Havn option på at udvide rådgiveransvaret iflg. rådgiverkontrakten. Rådgiveransvaret er i rådgiverkontrakten begrænset til 2 gange det aftalte rådgiverhonorar, inkl. evt. udnyttede optioner eller indgåede aftaler om ændringer, dog mindst 2,5 mio. DKK, men vil ved udnyttelse af optionen blive udvidet til det aftalte rådgiverhonorar, inkl. evt. udnyttede optioner eller indgåede aftaler om ændringer, dog mindst 5,0 mio. DKK.

By & Havn - udbud af rådgiverkontrakt vedrørende færdigprojektering af Sundmolen Øst - Nordlig brygge


Udviklingsselskabet By & Havn

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Nikolaj Kromann Hellesen
E-mail: nkh@bechbruun.com
Telefon: +45 72273402
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.byoghavn.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f3a7bae-b725-4287-9426-c1d6c2dc2a1a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f3a7bae-b725-4287-9426-c1d6c2dc2a1a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9f3a7bae-b725-4287-9426-c1d6c2dc2a1a/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudvikling og havnedrift

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

By & Havn - udbud af rådgiverkontrakt vedrørende færdigprojektering af Sundmolen Øst - Nordlig brygge

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Sundmolen er gammelt havneområde og er karakteriseret ved en blandingen af store, gamle pakhuse, som rummer en lang række erhvervsvirksomheder samt nye boligbyggerier mod sydvest med i alt cirka 1 000 beboere. Ved adgangsvejen til Sundmolen har metroens M4 endestation på Orientkaj. Der er givet myndighedstilladelse til etablering af infrastruktur og byrum på Sundmolen Øst. Myndighedsprojektet skal revideres, men ikke for så vidt angår den nordlige brygge. By & Havn har nu brug for udførelsesprojektering af den nordlige brygge, som kan danne grundlag for et hovedentrepriseudbud. Arbejdet skal koordineres med BIG, som udarbejder udførelsesprojekt for byrummet på Sundmolespidsen. Bryggen og Sundmolespidsen skal udbydes samlet. Rådgiverkontrakten omfatter projektering af nuværende myndighedsprojekt til udbuds- og udførelsesprojekt, samt de i rådgiverkontrakten med bilag, herunder særligt opgavebeskrivelsen, beskrevne ydelser. Hertil kommer de i rådgiverkontrakten anførte optioner.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71500000 Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
71220000 Arkitektprojektering
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte rådgiverkontrakt vedrørende færdigprojektering af Sundmolen Øst - Nordlig brygge omfatter bl.a. følgende:

— Rådgiveren skal med henvisning til ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019, med de tilføjelser og præciseringer som fremgår af rådgiverkontrakten med bilag udføre følgende ydelser:

- Projekteringsledelse. Dog ikke: Udarbejdelse af udbudsbrev, betingelser for udbud og evaluering eller udkast til entrepriseaftale mv. Rådgiveren skal dog bistå i forbindelse med forberedelse af visse udbudsdokumenter og afvikling af udbud.

- IKT-ledelse. Det digitale samarbejde skal tilrettelægges i samarbejde med bygherren.

- Udbudsprojekt

- Udførelsesprojekt

- Ledningskoordinering

- Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen. Rådgiveren udfører arbejds-miljøkoordinering i medfør af ydelsesbeskrivelse: Arbejdsmiljøkoordinering 2014, pkt. 1.

I medfør af de i rådgiverkontrakten anførte optioner, kan rådgiverkontrakten desuden omfatte følgende:

- Byggeledelse under udførelsen

- Fagtilsyn under udførelsen

- Projektopfølgning under udførelsen

- Byggeledelse i forbindelse med aflevering

- Fagtilsyn i forbindelse med aflevering

- Projektopfølgning i forbindelse med aflevering

- Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen

- 5-års eftersyn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 10/08/2021
Slut: 31/12/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ved udnyttelse af optionerne som beskrevet i udbudsbekendtgørelsen, pkt. II.2.4), vil kontrakten blive forlænget i overensstemmelse med anlægsperioden samt evt. et 5-års eftersyn.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

I forbindelse med prækvalifikationen vil ordregiver udvælge 5 ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud.

Er der flere end 5 ansøgere, som opfylder ordregivers krav til udelukkelse og egnethed, vil ordregiver udvælge de 5 ansøgere, der efter ordregivers vurdering er bedst egnede til at udføre rådgiverkontrakten på baggrund af kriteriet: De mest relevante referencer.

Ved bedømmelsen af referencerne vil ordregiver lægge vægt på, i hvor høj grad ansøgers arbejde i de udførte referencer er sammenligneligt med den udbudte rådgiverkontrakt, herunder bl.a. om:

- Referenceopgaverne vedrører havnekonstruktioner (kajer, bolværker, brygger mv.),

- Referenceopgaverne med hensyn til art, omfang og kompleksitet svarer til de rådgivningsopgaver, der skal udføres under rådgiverkontrakten.

Ordregiver lægger desuden vægt på omfanget af de oplyste referencer. Relevante referencer, der omfatter projektering af omfattende, relevante bygge- og anlægsarbejder bliver således bedømt mere positivt end tilsvarende relevante referencer, der omfatter projektering i mindre omfang. Bedømmelsen sker desuden ud fra ansøgers - eller hvis relevant støttevirksomhedens - rolle i forhold til referencens udførelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optionerne består af følgende ydelser med henvisning til ydelsesbeskrivelse for anlæg 2019:

- Pkt. 7.1: Byggeledelse under udførelsen

- Pkt. 7.2: Fagtilsyn under udførelsen

- Pkt. 7.3: Projektopfølgning under udførelsen

- Pkt. 8.1: Byggeledelse i forbindelse med aflevering

- Pkt. 8.2: Fagtilsyn i forbindelse med aflevering

- Pkt. 8.3: Projektopfølgning i forbindelse med aflevering

- Pkt. 9.35: Arbejdsmiljøkoordinering under udførelsen

- Pkt. 9.66: 5-års eftersyn.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Kontrakten udbydes ikke i delkontrakter, da kontrakten af markedsmæssige og økonomiske hensyn ikke er egnet hertil.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

- Ansøger skal have haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 afsluttede og reviderede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ordregiver stiller følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

- At ansøger fremkommer med op til 5 referencer vedrørende udførelse af sammenlignende rådgivningsopgaver. Ved sammenlignende rådgivningsopgaver forstås detailprojektering af et udbudsprojekt/udførelsesprojekt (før benævnt: hovedprojekt) samt byggeledelse, projektopfølgning og fagtilsyn vedrørende bl.a. de i udbudsbetingelserne, afsnit 6.4, anførte områder, der med hensyn til art, omfang og kompleksitet svarer til de rådgivningsopgaver, der skal udføres under rådgiverkontrakten.

- At ansøger har (/har haft) en bærende rolle på referencen.

- At referencerne er igangværende eller afleveret inden for de seneste 3 år fra ansøgningstidspunktet.

De i udbudsbetingelserne, afsnit 6.4, anførte områder er følgende:

- Referenceopgaverne vedrører havnekonstruktioner (kajer, bolværker, brygger mv.),

- Referenceopgaverne med hensyn til art, omfang og kompleksitet svarer til de rådgivningsopgaver, der skal udføres under rådgiverkontrakten.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontraktudførelsesvilkårene fremgår af udkast til rådgiverkontrakt. Tilbudsgiver bør være opmærksom på, at kontrakterne bl.a. indeholder en social klausul og en arbejdsklausul.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/05/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ordregiver vil udelukke ansøger fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af:

- en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136, og/eller

- en eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7.

Det er en forudsætning for tildeling af rådgiverkontrakten, at den vindende tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt i udbudsbetingelserne.

Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Det gælder også, hvis virksomheden har udenlandske ledelsesmedlemmer. Virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, kan fremlægge følgende dokumentation for, at virksomheden ikke er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (i prioriteret rækkefølge):

- Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokumenter udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed samt certifikater udstedt af de kompetente myndigheder

- Erklæringer under ed

- Erklæringer på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor virksomheden er etableret.

Dokumentationen må ikke være udstedt senere tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen.

Det er desuden en forudsætning for indgåelse tildeling af rådgiverkontrakten, at den vindende tilbudsgiver kan fremlægger dokumentation for, at denne opfylder udbudsbetingelsernes krav til egnethed. Som dokumentation vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge:

- Reviderede årsregnskaber eller uddrag heraf, der viser tilbudsgivers egenkapital for de ved tilbudsfristen 3 seneste afsluttede og reviderede regnskabsår.

- Kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) til kontaktperson(-er) hos de kunder, som tilbudsgiver har oplyst som referencer i ESPD, i det omfang oplysningerne herom ikke måtte fremgå af ESPD.

Tilbudsgiver kan dog også dokumentere sin opfyldelse af minimumskravet til økonomiske og finansielle formåen ved ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter.

Består tilbudsgiver af en sammenslutning af virksomheder, skal dokumentation i forhold til både udelukkelsesgrunde og egnethed fremlægges for hver af virksomhederne i sammenslutningen.

Baserer tilbudsgiver sig på en eller flere andre enheders økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen skal dokumentation i forhold til udelukkelsesgrunde samt relevant dokumentation for egnethed tillige vedlægges for støttevirksomheden eller støttevirksomhederne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Reglerne om klagefrister findes i lov nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud.

Klager over ikke at være udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter By & Havns afsendelse af underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at By & Havn har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at By & Havn har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelse blev offentliggjort, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette By & Havn om, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill- perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/04/2021

Send til en kollega

0.078