23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 075-191988
Offentliggjort
19.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.05.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Thisted Kommune

Opdateringer

Rettelse
(23.04.2021)

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 17-05-2021
Time: 00:00
Læses:
Dato: 17-05-2021
Time: 12:01

Annullering
(10.05.2021)

Levering af rottebekæmpelse til Thisted Kommune


Thisted Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Henrik Hansen
E-mail: hjmh@thisted.dk
Telefon: +45 99171717
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.thisted.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.comdia.com/thistedkommune/tenderinformationshow.aspx?Id=76285
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af rottebekæmpelse til Thisted Kommune

 

Sagsnr.: Levering af rottebekæmpelse til Thisted Kommune
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90922000 Skadedyrsbekæmpelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Levering af rottebekæmpelse til Thisted Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90922000 Skadedyrsbekæmpelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Hovedudførelsessted:

 

Thisted Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af rottebekæmpelse til Thisted Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD del IV C i punktet ”Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer” fremsende dokumentation for tilbudsgivers medarbejders autorisation for at udøve rottebekæmpelse (autorisation i henhold til kapitel 2 i bekendtgørelse 696 af 26.6.2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter). Dette er gældende for de medarbejdere, der forventes at skulle udføre rottebekæmpelsen i Thisted Kommune. Således er det et krav, at samtlige disse medarbejdere skal være i besiddelse af ovennævnte autorisation for at udøve rottebekæmpelse, 14 dage inden påbegyndelse af rammeaftale.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Egenkapital: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for regnskabsår 2019 er positiv.

2) Erhvervsansvarsforsikring: Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har tegnet en erhvervsan-svarsforsikring, der dækker tilbudsgivers ansvar for skader og andet tab, som opstår i forbindelse med tilbudsgivers udførelse af sit erhverv, herunder udførelsen af de ydelser, der er omfattet af udbuddet. Tilbudsgiver skal således have tegnet erhvervsansvarsforsikring, der dækker tilbudsgiverens ansvar med en dækningssum pr. år på minimum 10 mio. DKK. Selvrisikoen må ikke overstige 100 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Vedrørende ESPD del IV C: Teknisk og faglig formåen: AD 3) Autorisation Tilbudsgiver skal i ESPD del IV C i punktet ”Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer” fremsende dokumentation for tilbudsgivers medarbejders autorisation for at udøve rottebekæmpelse (autorisation i henhold til kapitel 2 i bekendtgørelse 696 af 26-06-2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter). Dette er gældende for de medarbejdere, der forventes at skulle udføre rottebekæmpelsen i Thisted Kommune. Således er det et krav, at samtlige disse medarbejdere skal være i besiddelse af ovennævnte autorisation for at udøve rottebekæmpelse. Denne dokumentation skal senest være Thisted Kommune i hænde 14 dage inden påbegyndelse af rammeaftale.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Vedrørende ESPD del D: Kvalitetsstandarder og miljøledelsesstandarder: AD 4) Kvalitetssikring Tilbudsgiver skal i ESPD del IV D i punktet ”Certifikater udstedet af uafhængige organer vedrørende kvali-tetsstandarder” redegøre for omfanget af og proceduren for egenkontrol og afrapportering.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/05/2021
Tidspunkt: 00:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke mulighed for at overvære åbning af indkomne tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/04/2021

Send til en kollega

0.078