23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 074-188202
Offentliggjort
16.04.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.05.2021 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/521d2821-7a46-4c2b-a40f-7315254210be/homepage

Udbyder

Lyngby-Taarbæk Kommune

Opdateringer

Rettelse
(27.04.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 17-05-2021
Time: 12:00
Læses:
Dato: 20-05-2021
Time: 12:00

Rettelse
(03.05.2021)

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 17-05-2021
Time: 12:01
Læses:
Dato: 20-05-2021
Time: 12:01

Annullering
(18.06.2021)

Levering af vinduespolering


Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11 71 53 11
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Rikke Olsen
E-mail: rikol@ltk.dk
Telefon: +45 29174851
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/521d2821-7a46-4c2b-a40f-7315254210be/homepage
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/521d2821-7a46-4c2b-a40f-7315254210be/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/521d2821-7a46-4c2b-a40f-7315254210be/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/521d2821-7a46-4c2b-a40f-7315254210be/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af kontrakt om levering af vinduespolering

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud vedrører levering af vinduespolering i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der udbydes en 3-årig kontrakt med option på forlængelse i op til 2 gange 24 måneder.

Kontrakten forventes at træde i kraft pr. d. 1. september 2021.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Lyngby-Taarblæk Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Vinduespoleringsydelsen omfatter vinduespolering af Lyngby-Taarbæk Kommunes ejendomme.

Antal poleringer om året pr. ejendom fremgår af materialet.

Polering skal som standard udføres med følgende frekvenser:

- 4 gange om året: Rådhuset

- 3 gange om året: Daginstitutioner, biblioteker, anden administration

- 2 gange om året: Skoler, SFO’er, klubber.

Herudover har enheder med særlige forhold en anden poleringsfrekvens end standardfrekvensen. Enheder med særlige forhold fremgår af materialet.

Poleringsarbejdet skal udføres på hverdage (mandag-fredag) i tidsrummet kl. 05.00-18.00, medmindre andet aftales mellem parterne.

I undervisningslokaler og tilsvarende skal poleringen normalt udføres uden for undervisningstiden.

Leverandøren skal have alle hjælpemidler, redskaber, forbrugsstoffer mv., som er nødvendige for arbejdets fagligt korrekte og forsvarlige udførelse, til rådighed, herunder lifte, stilladser mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsforbrug pr. institution/lokation / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdets tilrettelæggelse og sikring og kvaliteten af de leverede ydelser / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2021
Slut: 31/08/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har en option på forlængelse af kontrakten på 2 x 24 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

- Gennemsnitlig årlig omsætning

- Egenkapital.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse følgende nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår:

- Den gennemsnitlig årlige omsætning i kr. ekskl. moms

- Egenkapital i DKK.

Såfremt tilbudsgiver har eksisteret i kortere tid end dette, skal der alene oplyses om nøgletallene for det/de regnskabsår, hvor tilbudsgiver har eksisteret.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have haft en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 6 mio. DKK i de seneste 3

afsluttede regnskabsår. Tilbudsgivere, der har eksisteret i kortere tid, skal have en gennemsnitlig årlig

omsætning tilsvarende ovennævnte i den periode, tilbudsgiver har eksisteret.

Tilbudsgiver skal have haft en positiv egenkapital de seneste 3 år afsluttede regnskabsår, eller, for

tilbudsgivere, der har eksisteret kortere tid, en positiv egenkapital i den periode, tilbudsgiver har

eksisteret.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over de betydeligste kontrakter om udførelse af tjenesteydelser af sammenlignelig karakter, der er enten opstartet, afsluttet eller udført inden for de seneste 3 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have erfaring fra sammenlignelige kontakter inden for de seneste 3 år.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/05/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/05/2021
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/04/2021

Send til en kollega

0.094