23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 051-127459
Offentliggjort
15.03.2021
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.04.2021 Kl. 10:00

Addresse
https://safe-con.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/5ab64b4b-1d07-4a71-9f7c-09da63986914

Udbyder

I/S Nørrebrogade 209

Opdateringer

Rettelse
(02.04.2021)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 12-04-2021
Time: 10:00
Læses:
Dato: 19-04-2021
Time: 10:00

IV.2.7)
I stedet for:
Dato: 12-04-2021
Time: 10:00
Læses:
Dato: 19-04-2021
Time: 10:00

Fagentrepriser vedr. Nørrebrogade 209


I/S Nørrebrogade 209

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Nørrebrogade 209
CVR-nummer: 20868678
Postadresse: Grønholtvej 92
By: Fredensborg
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
Kontaktperson: Jacob B. Jacobsen
E-mail: jbj@safe-con.eu
Telefon: +45 20560438
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://safe-con.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/5ab64b4b-1d07-4a71-9f7c-09da63986914
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://safe-con.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/5ab64b4b-1d07-4a71-9f7c-09da63986914
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://safe-con.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/5ab64b4b-1d07-4a71-9f7c-09da63986914
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://safe-con.ajoursystem.dk/Tender/DirectLink/5ab64b4b-1d07-4a71-9f7c-09da63986914
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Privat bygherre på vegne af Københavns Kommune
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af fagentrepriser vedr. Nørrebrogade 209

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I/S Nørrebrogade 209 ("Bygherre") ønsker at udbyde 10 entrepriser til bebyggelse på ejendommen Nørrebrogade 209, 2200 København N.

Bygherre skal opføre et kombineret erhverv og boligprojekt på i alt ca. 8 500 m2. Projektet omfatter 4 nye etager oven på den eksisterende bebyggelse. Første etage skal leveres som råhus klargjort til, at Københavns Kommune kan indrette etagen til tandklinik. Anden og tredje etage skal indrettes som daginstitution til Københavns Kommune. Derudover skal fjerde etage indrettes til boliger.

Dette udbud vedrører kun nedenstående entrepriser opdelt i 10 delaftaler:

- Delaftale 1: Anlægsgartner

- Delaftale 2: Indvendig murer

- Delaftale 3: Indvendig tømrer

- Delaftale 4: Aptering daginstitution

- Delaftale 5: Maler

- Delaftale 6: Gulv

- Delaftale 7: Smed/ Stål

- Delaftale 8: Tag

- Delaftale 9: Elevator

- Delaftale 10: Industrikøkken.

Tilbudsgivere kan afgive tilbud på én eller flere delaftaler.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 24 840 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 1: Anlægsgartner

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
03451000 Planter
03451300 Buske
37535200 Legepladsudstyr
37535280 Bænke til legepladser
43325000 Udstyr til parker og legepladser
45233200 Diverse belægningsarbejder
45233252 Belægningsarbejde på gader
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45236200 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med fritidsanlæg
45236210 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med legepladser
45236230 Jord- og belægningsarbejde i forbindelse med haver
45432112 Udførelse af stenbelægninger
03451100 Vækster til udplantning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Nørrebrogade 209, 2200 København N.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 1: Anlægsgartner omfatter udvendige arbejder ved nybyggeri. Delaftalen indeholder arbejde i forbindelse med udførelse af legepladser med belægninger, legeredskaber, inventar og beplantning på 2. og 3. sal til nøglefærdig daginstitution, tagterrasser til boliger på 5. sal med belægninger, arkade i terræn mod Nørrebrogade med belægninger samt reetablering af forplads og torv imellem Farumgade og den grønne kile med belægninger, cykelparkering, inventar og beplantning.

Der henvises til det specifikke tekniske materiale for delaftalen på udbudsplatformen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I relation til pkt. II.2.7) er varigheden af kontrakten anslået, og kontrakten løber til entreprisen er leveret.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 2: Indvendig murer

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45211350 Opførelse af bygninger med flere funktioner
45213100 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
45213110 Opførelse af butiksbygninger
45214100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
45223200 Konstruktionsarbejder
45223220 Opførelse af råbygning
45262500 Murværks- og murerarbejder
45262520 Murerarbejde
45262522 Arbejder i forbindelse med murværk
45410000 Pudsearbejde
45431100 Lægning af gulvfliser
45431200 Opsætning af vægfliser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Nørrebrogade 209, 2200 København N.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 2: Indvendig murer omfatter indvendige murerarbejder. Delaftalen indeholder alt nødvendigt murerarbejder i kælder, café, butik, dagligvarebutik, nøglefærdig daginstitution, boliger samt trappeopgange, herunder gasbetonvægge, puds- samt flisearbejder, vådrumssikring samt diverse opmuringer og tilretninger i betonelementer.

Der henvises til det specifikke tekniske materiale for delaftalen på udbudsplatformen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I relation til pkt. II.2.7) er varigheden af kontrakten anslået, og kontrakten løber til entreprisen er leveret.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 3: Indvendig tømrer

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
39299200 Sikkerhedsglas
44112300 Indvendige vægge
44112310 Indvendige skillevægge
44221000 Vinduer, døre og dele dertil
44230000 Tømrerarbejde til bygningsbrug
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45211350 Opførelse af bygninger med flere funktioner
45213100 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
45213110 Opførelse af butiksbygninger
45214100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
45421100 Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter
45421141 Opsætning af skillevægge
45421146 Montering af forsænkede lofter
45421152 Montering af skillevægge
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
44410000 Artikler til badeværelser og køkkener
39221000 Køkkenudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Nørrebrogade 209, 2200 København N.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 3: Indvendig tømrer omfatter indvendige tømrerarbejder. Delaftalen indeholder tømrerarbejder i kælder, café, butik, dagligvarebutik, råhus til tandlægeklinik, nøglefærdig daginstitution, boliger samt trappeopgange. Dette omfatter indvendige døre, vinduer, glasvægge, gipsvægge, installationsvægge, inddækninger omkring rørføringer, brandinddækninger omkring stål, forsatsvægge ved vinduespartier i tandlægeklinik, liggehal og p-kælder samt nedhængte lofter. Desuden omfatter delaftalen inventar til toiletter i café og butik, inventar, køkken og hårde hvidevarer i personaleområde i dagligvarebutik samt inventar, køkkener, hårde hvidevarer og trapper i boliger.

Der henvises til det specifikke tekniske materiale for delaftalen på udbudsplatformen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I relation til pkt. II.2.7) er varigheden af kontrakten anslået, og kontrakten løber til entreprisen er leveret.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 4: Aptering daginstitution

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39000000 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler
39141000 Køkkenmøbler
39141200 Køkkenborde
39150000 Diverse møbler og udstyr
39190000 Tapet og anden vægbeklædning
44112300 Indvendige vægge
44410000 Artikler til badeværelser og køkkener
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45211350 Opførelse af bygninger med flere funktioner
45213100 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
45213110 Opførelse af butiksbygninger
45214100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
45421141 Opsætning af skillevægge
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Nørrebrogade 209, 2200 København N.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 4: Aptering daginstitution omfatter aptering af nøglefærdig daginstitution. Delaftalen indeholder inventar og udstyr til en institution på 9 grupper samt en udflyttergruppe. Daginstitutionen skal indrettes med grupperum, garderoberum, puslerum, fællesrum og nicher i gangarealer, depoter, tørrerum, personalefaciliteter, kontor- og møderum, liggehal, handicaptoiletter, udetoiletter, vaskeri og rengøringsrum samt vindfang. Rummene skal indrettes med skabe, hylder, reoler, bænke, pusleborde, garderober til børn og voksne, køkkener, hårde hvidevarer, akustikvægge og lign. Bemærk at denne delaftale ikke omfatter udvendige døre og vinduer.

Der henvises til det specifikke tekniske materiale for delaftalen på udbudsplatformen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 140 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I relation til pkt. II.2.7) er varigheden af kontrakten anslået, og kontrakten løber til entreprisen er leveret.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 5: Maler

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39190000 Tapet og anden vægbeklædning
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45211350 Opførelse af bygninger med flere funktioner
45213100 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
45213110 Opførelse af butiksbygninger
45214100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
45442100 Malearbejde
45442110 Maling af bygninger
45442120 Maling af konstruktioner og påføring af beskyttelseslag
45442180 Nymaling
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Nørrebrogade 209, 2200 København N.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 5: Maler omfatter indvendige malerarbejder. Delaftalen indeholder malerarbejde i kælder, café, butik, dagligvarebutik, nøglefærdig daginstitution, boliger samt trappeopgange, herunder malerbehandling af alle vægge, søjler, lofter, gulve og træværk i henhold til særlige brugerkrav i bygningen.

Der henvises til det specifikke tekniske materiale for delaftalen på udbudsplatformen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I relation til pkt. II.2.7) er varigheden af kontrakten anslået, og kontrakten løber til entreprisen er leveret.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 6: Gulv

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45211350 Opførelse af bygninger med flere funktioner
45213100 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
45213110 Opførelse af butiksbygninger
45214100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
45262320 Udførelse af afretningslag
45320000 Isoleringsarbejde
44112200 Gulvbelægninger
44112230 Linoleum
44112240 Parket
44112210 Massiv gulvbelægning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Nørrebrogade 209, 2200 København N.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 6: Gulv omfatter indvendige gulvarbejder. Delaftalen indeholder gulvarbejde i kælder, café, butik, dagligvarebutik, nøglefærdig daginstitution, boliger samt trappeopgange, herunder underlag for de forskellige gulvtyper med isolering, betonslidlag, duge, dampspærre, vådrumssikring, gulvvarme, fodlister samt fald i brusere og mod gulvafløb. Letbetonopbygning indeholdende flamingokugler på 2.-3. sal.

Der henvises til det specifikke tekniske materiale for delaftalen på udbudsplatformen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 600 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I relation til pkt. II.2.7) er varigheden af kontrakten anslået, og kontrakten løber til entreprisen er leveret.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 7: Smed/ stål

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45211350 Opførelse af bygninger med flere funktioner
45213100 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
45213110 Opførelse af butiksbygninger
45214100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
45223210 Stålkonstruktionsarbejder
45262410 Opstilling af stålprofiler til bygninger
45262420 Opstilling af stålprofiler til andre konstruktioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Nørrebrogade 209, 2200 København N.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 7: Smed/ stål omfatter stålarbejder. Delaftalen indeholder stålkonstruktioner til facadeelementer og stål til bæring af taget på taghuse. Derudover indeholder delaftalen stålaltaner til boligerne på de øverste etager, stål og glas til værn omkring tagterrasser og altaner, cykelparkering i kælder samt indvendige og udvendige ståltrapper og stålgelændere.

Der henvises til det specifikke tekniske materiale for delaftalen på udbudsplatformen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I relation til pkt. II.2.7) er varigheden af kontrakten anslået, og kontrakten løber til entreprisen er leveret.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 8: Tag

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44112400 Tag
44112410 Tagkonstruktioner
44112500 Tagdækningsmaterialer
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45211350 Opførelse af bygninger med flere funktioner
45213100 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
45213110 Opførelse af butiksbygninger
45214100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
45261210 Tagdækning
45261300 Montering af taginddækning og tagrender
45261410 Isolering af tag
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Nørrebrogade 209, 2200 København N.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 8: Tag omfatter tagarbejder. Delaftalen indeholder tagarbejde på taghuse, tagterrasser på 2., 3. og 5. sal samt over kælder i arkade samt en del af dæk over p-kælder, herunder isolering, tagmembraner, murkroneinddækninger, inddækninger/tætninger omkring diverse gennemføringer i membraner, sokkelaffugtere, afløbsledninger, brønde, udspyr, tagnedløb, taghætter og lign.

Der henvises til det specifikke tekniske materiale for delaftalen på udbudsplatformen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I relation til pkt. II.2.7) er varigheden af kontrakten anslået, og kontrakten løber til entreprisen er leveret.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 9: Elevator

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42416000 Elevatorer, spandeelevatorer, lifte, rulletrapper og rullende fortove
42416130 Mekaniske elevatorer
42419510 Dele til elevatorer
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45211350 Opførelse af bygninger med flere funktioner
45213100 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
45213110 Opførelse af butiksbygninger
45214100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
45313100 Installation af elevator
42416300 Lifte
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Nørrebrogade 209, 2200 København N.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 9: Elevator omfatter 3 elevatorer og en handicaplift. Delaftalen indeholder én elevator fra terræn til kælder hvor bygningens affaldsrum er placeret, én stor elevator fra kælder til 4. sal og én almindelig elevator fra kælder til 4. sal. Desuden indeholder delaftalen én handicaplift fra stueplan til kælder i ny café.

Der henvises til det specifikke tekniske materiale for delaftalen på udbudsplatformen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I relation til pkt. II.2.7) er varigheden af kontrakten anslået, og kontrakten løber til entreprisen er leveret.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale 10: Industrikøkken

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39141000 Køkkenmøbler
39141200 Køkkenborde
39221000 Køkkenudstyr
39314000 Industrielt køkkenudstyr
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45211350 Opførelse af bygninger med flere funktioner
45213100 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med erhvervsbygninger
45213110 Opførelse af butiksbygninger
45214100 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

Nørrebrogade 209, 2200 København N.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftale 10: Industrikøkken omfatter nøglefærdigt produktionskøkken til ny daginstitution. Delaftalen indeholder inventar og udstyr til en institution på 9 grupper samt en udflyttergruppe. Køkkenet opdeles i et pakkeområde, et opvaskeområde, et produktionsområde samt 2 køkkendepoter.

Der henvises til det specifikke tekniske materiale for delaftalen på udbudsplatformen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I relation til pkt. II.2.7) er varigheden af kontrakten anslået, og kontrakten løber til entreprisen er leveret.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver give oplysninger om følgende i ESPD’et:

- Tilbudsgivers omsætning.

For seneste afsluttede regnskabsår skal tilbudsgiver give oplysninger om følgende i ESPD’et:

- Tilbudsgivers egenkapital:

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet (inkl. enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster- eller datterselskaber) i forhold til opfyldelse af nedenstående mindstekrav, skal udfylde særskilte ESPD'er for disse enheder.

Afgives tilbuddet af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende), skal hver konsortiedeltager udfylde et særskilt ESPD.

Dokumentation:

De tilbudsgivere, der står til at blive tildelt kontrakt, skal på anmodning fremsende virksomhedens 3 seneste godkendte årsregnskaber eller en revisorpåtegnet erklæring om de efterspurgte omsætningstal, medmindre bygherre kan tilgå disse oplysninger via en gratis og offentlig tilgængelig kilde.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver, ligesom denne enhed skal påtage sig solidarisk at hæfte for tilbudsgivers forpligtelser under delaftalen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Delaftale 1 (anlægsgartner):

- Omsætning på minimum 4 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår

- Egenkapital på minimum 1 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår.

Delaftale 2 (indvendig murer):

- Omsætning på minimum 2 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår

- Egenkapital på minimum 1 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår.

Delaftale 3 (indvendig tømrer):

- Omsætning på minimum 10 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår

- Egenkapital på minimum 2 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår.

Delaftale 4 (aptering daginstitution):

- Omsætning på minimum 2 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår

- Egenkapital på minimum 1 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår.

Delaftale 5 (maler):

- Omsætning på minimum 4,5 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår

- Egenkapital på minimum 1 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår.

Delaftale 6 (gulv):

- Omsætning på minimum 5 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår

- Egenkapital på minimum 1 mio.DKK i seneste afsluttede regnskabsår.

Delaftale 7 (smed/ stål):

- Omsætning på minimum 5 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår

- Egenkapital på minimum 1 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår.

Delaftale 8 (tag):

- Omsætning på minimum 10 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår

- Egenkapital på minimum 1 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår.

Delaftale 9 (elevator):

- Omsætning på minimum 3 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår

- Egenkapital på minimum 1 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår.

Delaftale 10 (industrikøkken):

- Omsætning på minimum 1 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår

- Egenkapital på minimum 0,5 mio. DKK i seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD'et oplyse følgende:

Referencer med oplysning om tilbudsgivers betydeligste erfaring med lignende entrepriser inden for de seneste 5 år.

Referencerne bør indeholde: Beskrivelse af entreprisen, kontraktsum, tidspunkt for entreprisens udførelse (byggeperiode) og kontaktoplysninger på modtageren af entreprisen (kontaktperson, tlf.nr. og e-mail).

En tilbudsgiver, som afgiver tilbud på flere delaftaler, kan nøjes med at udfylde og aflevere ét ESPD. Tilbudsgiver skal dog sikre sig, at oplysningerne i ESPD'et er fyldestgørende i forhold til de delaftaler, som tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på. Hvis tilbudsgiver kun udfylder og afleverer ét ESPD, bør det for hver reference angives, hvilken delaftale referencen vedrører.

Tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til opfyldelse af ovenstående mindstekrav, skal udfylde særskilte ESPD'er for disse enheder. Afgives tilbuddet af en sammenslutning af virksomheder (konsortium eller lignende), skal hver konsortiedeltager udfylde et særskilt ESPD.

Dokumentation:

Ovenstående referenceliste anses af bygherre for at være den endelige dokumentation for tilbudsgivers tekniske kapacitet.

For tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders tekniske og faglige formåen til brug for opfyldelse af mindstekravene, gælder endvidere, at tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring eller tilsvarende dokumentation, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiveren.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal have udført mindst 2 lignende entrepriser inden for de seneste 5 år regnet fra tilbudsfristen.

For delaftale 1 forstås med ”lignende entrepriser” anlægsgartnerarbejde med en kontraktværdi på minds 2 mio. DKK indeholdende levering og montering af legepladsinventar og belægninger eller legepladsinventar og beplantning.

For delaftale 2 forstås med ”lignende entrepriser” murerentreprise med en kontraktværdi på mindst 1 mio. DKK indeholdende levering og montering af vådrumssikring og flisearbejder.

For delaftale 3 forstås med ”lignende entrepriser” tømrerentreprise med en kontraktværdi på mindst 5 mio. DKK indeholdende levering og montering af indvendige døre, glasvægge, nedhængte lofter og køkkeninventar.

For delaftale 4 forstås med ”lignende entrepriser” apteringsentreprise med en kontraktværdi på mindst 1 mio. DKK indeholdende levering og montering af skabe, hylder, reoler, bænke og pusleborde til daginstitutioner.

For delaftale 5 forstås med ”lignende entrepriser” malerentreprise med en kontraktværdi på mindst 2 mio. DKK indeholdende levering og montering af malerbehandling af vægge, søjler, lofter og træværk.

For delaftale 6 forstås med ”lignende entrepriser” gulventreprise med en kontraktværdi på mindst 2,5 mio. DKK indeholdende levering og montering af isolering, betonslidlag og gulvbelægninger af træ og linoleum.

For delaftale 7 forstås med ”lignende entrepriser” smed-/stålentreprise med en kontraktværdi på mindst 2,5 mio. DKK indeholdende levering og montering af stålkonstruktioner, stålaltaner og glasværn.

For delaftale 8 forstås med ”lignende entrepriser” tagentreprise med en kontraktværdi på mindst 5 mio. DKK indeholdende levering og montering af tagisolering, tagmembraner, inddækninger og tætninger omkring gennemføringer i membraner.

For delaftale 9 forstås med ”lignende entrepriser” elevatorentreprise med en kontraktværdi på mindst 1,5 mio. DKK indeholdende levering og montering af elevator i etagebyggeri i minimum 5 etager.

For delaftale 10 forstås med ”lignende entrepriser” levering og montering af industrikøkken med en kontraktværdi på mindst 0,5 mio. DKK indeholdende inventar og udstyr til produktionskøkken.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94, jf. udkast til kontrakt pkt. 15.

Fagentreprenøren skal i henhold til kontraktens pkt. 5, stille sikkerhed i overensstemmelse med AB 18, § 9, svarende til 15 % af købesummen, ekskl. moms, jf. afsnit 3.1. Garantien skal stilles senest 8 arbejdsdage efter, at parterne har underskrevet aftalen. Nedskrivning af garantien er betinget af, at samtlige mangler ved entreprisens indhold er udbedret, og nedskrivning kan alene ske med skriftlig accept fra bygherren. Bygherren stiller ikke garanti.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/04/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/04/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

 

Nedergade 33, 5000 Odense C

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Grundet den nuværende samfundsmæssige situation med COVID-19, skal de tilbudsgivere, der ønsker at være til stede under åbningen af tilbud, meddele dette til bygherre via udbudsportalen.

Tilbudsgivere, der er til stede, vil blive bekendt med tilbudssummer og eventuelle forbehold.

Alle tilbudsgivere vil blive meddelt tildelingsbeslutningen elektronisk.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilsvarende vil tilbudsgivere, der befinder sig i en frivillig udelukkelsesgrund, jf. udbudsloven § § 137, stk. 1, nr. 1-7, blive udelukket, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudsloven § 138.

De(n) tilbudsgiver(e), der står til at blive tildelt en kontrakt, skal på anmodning fremsende serviceattest (danske virksomheder) eller tilsvarende (udenlandske virksomheder) som dokumentation for, at tilbudsgiveren ikke befinder sig i en af ovenstående udelukkelsesgrunde.

Bygherre vil acceptere serviceattester, som er udstedt efter den 1. oktober 2020.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@navenesneshus.dk.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6, stk. 4.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på:

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/03/2021

Send til en kollega

0.125