23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2021/S 028-068130
Offentliggjort
10.02.2021
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.byggeweb.dk

Anmodning om deltagelse

Til
10.03.2021 Kl. 12:00

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Vindere

Byrumsforbedringer og skybrudssikring for Ørnevej, Vibevej og Glentevej

(16.07.2021)
Munck Havne & Anlæg A/S
Toftegårdsvej 18
5800 Nyborg

Opdateringer

Rettelse
(15.02.2021)

II.2.4)
I stedet for:
Ørne- Vibe- og Glentevej (herefter ØVG) er et kombineret skybruds- og byrumsprojekt. Geografisk befinder vi os i Københavns Nordvest Kvarter, nærmere bestemt Fuglekvarteret.
Visionen for projekter er: ”at skybrudssikringen og håndteringen af daglig regn i området kommer til at understøtte skabelsen af attraktive byrum på og langs med Ørnevej, Vibevej og Glentevej samtidig med, at regnvandet magasineres og bortledes på en forsvarlig måde”.
Ørne- og Glentevej er privatfællesveje, hvorimod Vibevej er offentligvej. Dette har betydning i forhold til de administrative forpligtigelser mv. Det betyder, at Københavns Kommune anlægger på privatfællesveje.
Anlægsarbejder omhandler at genoprette veje og fortove og anlægge nye mindre pladser på de 3 vejstrækninger. På Vibevej, som er den eneste offentlige vej, skal der anlægges et større forsinkelsesbassin. På Glente- og Ørnevej skal vandet forsinkes i kassetter, som skal placeres under den nye vej.
Opgaven udbydes tillige på vegne af:
HOFOR Spildevand København A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
CVR 2604 3182
Læses:
Ørne- Vibe- og Glentevej (herefter ØVG) er et kombineret skybruds- og byrumsprojekt. Geografisk befinder vi os i Københavns Nordvest Kvarter, nærmere bestemt Fuglekvarteret.
Visionen for projekter er: ”at skybrudssikringen og håndteringen af daglig regn i området kommer til at understøtte skabelsen af attraktive byrum på og langs med Ørnevej, Vibevej og Glentevej samtidig med, at regnvandet magasineres og bortledes på en forsvarlig måde”.
Ørne- og Glentevej er privatfællesveje, hvorimod Vibevej er offentlig vej. Dette har betydning i forhold til de administrative forpligtigelser mv. Det betyder, at Københavns Kommune anlægger på privatfællesveje.
Anlægsarbejder omhandler at genoprette veje og fortove og anlægge nye mindre pladser på de 3 vejstrækninger. På Vibevej, som er den eneste offentlige vej, skal der anlægges et større forsinkelsesbassin. På Glente- og Ørnevej skal vandet forsinkes i kassetter, som skal placeres under den nye vej.
Opgaven udbydes tillige på vegne af:
HOFOR Spildevand København A/S
Ørestads Boulevard 35
2300 København S
CVR 2604 3182
Udbudsmaterialet findes på www.byggeweb.dk under TN271303A

Byrumsforbedringer og skybrudssikring for Ørnevej, Vibevej og Glentevej


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Winding Gøtzsche
E-mail: im52@kk.dk
Telefon: +45 21624255
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Byrumsforbedringer og skybrudssikring for Ørnevej, Vibevej og Glentevej

 

Sagsnr.: 001277
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet er et kombineret skybruds- og byrumsprojekt..

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ørne- Vibe- og Glentevej (herefter ØVG) er et kombineret skybruds- og byrumsprojekt. Geografisk befinder vi os i Københavns Nordvest Kvarter, nærmere bestemt Fuglekvarteret.

Visionen for projekter er: ”at skybrudssikringen og håndteringen af daglig regn i området kommer til at understøtte skabelsen af attraktive byrum på og langs med Ørnevej, Vibevej og Glentevej samtidig med, at regnvandet magasineres og bortledes på en forsvarlig måde”.

Ørne- og Glentevej er privatfællesveje, hvorimod Vibevej er offentligvej. Dette har betydning i forhold til de administrative forpligtigelser mv. Det betyder, at Københavns Kommune anlægger på privatfællesveje.

Anlægsarbejder omhandler at genoprette veje og fortove og anlægge nye mindre pladser på de 3 vejstrækninger. På Vibevej, som er den eneste offentlige vej, skal der anlægges et større forsinkelsesbassin. På Glente- og Ørnevej skal vandet forsinkes i kassetter, som skal placeres under den nye vej.

Opgaven udbydes tillige på vegne af:

HOFOR Spildevand København A/S

Ørestads Boulevard 35

2300 København S

CVR 2604 3182

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/03/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/03/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: www.naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter TMFs underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 25
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2021

Send til en kollega

0.109