23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
07.05.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.hjoerring.dk/Erhverv/Indkoeb-Udbud-amp-Licitationer/Aktuelle-udbud-og-licitationer/Udbud-af-teknisk-raadgivning-Tandklinikken-Hjoerring.aspx

Indlevering af tilbud

Til
25.05.2012 Kl. 12:00

Addresse
Hjørring Kommune, Team Kommunale Bygninger, Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals, Att.: Jørgen Pedersen

Udbyder

Hjørring Kommune

Totalrådgivning - tilbygning til Tandklinikken i Hjørring


Hjørring Kommune

Udbud af totalrådgivningsopgave - Arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør.

1. Udbyder: Hjørring Kommune, Team Kommunale Bygninger, Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals

2. Opgaven: Udførelsesstedet er Tandklinikken, Skolevangen 46 i Hjørring. Den eksisterende tandklinikbygning er opført i 2004 med et bebygget areal på 217 m2. Bygningen er i 2 etager og har et samlet bygningsareal på 393 m2. Der er endvidere et overdækket areal på 4 m2. Bygningen er opført som en ekstra bygning på Muldbjergskolens grund og er således ikke selvstændigt udmatrikuleret.

En strukturomlægning af den kommunale tandpleje indebærer etablering af én fælles regulerings- og distriktsklinik på Skolevangen 46 i Hjørring. Projektet skal tilvejebringe de fysiske og teknologiske rammer for disse opgaver og nødvendiggør en tilbygning på ca. 650 m2 til den eksisterende bygning.

Tilbygningen skal opføres i passivhusstandard og funktionelt og logistisk samordnes med den eksisterende bygning. Der indgås en totalrådgivningsaftale omfattende arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørprojektering, inkl. byggeledelse og fagtilsyn i byggefasen.

3. Oplysninger om tilbudsgiver:
Sammen med tilbuddet skal tilbudsgiver dokumentere følgende:

A) Totalrådgiverens fuldstændige firmanavn, adresse, CVR-nr., kontaktperson med telefonnummer og e-mail adresse.

B) Oplysninger om totalrådgiverens ejerforhold og virksomhedens organisation.

C) Tro og love erklæring fra totalrådgiveren, iht. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for deltagelse i offentlige udbudsforretninger. Vedlagte blanket skal benyttes.

D) Kort redegørelse for organisering mellem totalrådgiver og underrådgivere - Arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør.

E) Oplysning om totalrådgiverens omsætning, resultat før skat og egenkapital de seneste 3 regnskabsår.

F) Oplysninger om totalrådgivers og underrådgivers samlede antal medarbejdere.

G) Totalrådgiverens referencer fra gennemførte projekter med passivhusstandard og tandklinikbyggeri.

4. Tildelingskriterier: Laveste pris.

5. Udbudsmaterialet:
Udbudsmaterialet omfatter:
1. Byggeprogramoplæg af januar 2012
2. Udkast til totalrådgiveraftale, med ydelsesbeskrivelse, dateret 2. maj 2012
3. Tilbudsliste – (skal benyttes)
4. Blanket med Tro og love –erklæring (skal benyttes)

6. Forespørgsler: Spørgsmål i forbindelse med udbuddet må kun fremsendes på e-mail til joergen.pedersen1@hjoerring.dk og skal være fremme senest kl. 12.00 onsdag, den 16. maj 2012. Spørgsmål vil blive besvaret på kommunens hjemmeside senest kl. 14.00, tirsdag den 22. maj 2012.

7. Besigtigelse af de eksisterende forhold:
Der er fælles besigtigelse af den eksisterende tandklinik mandag, den 14. maj 2012 fra kl. 15.00 – 17.00.
Kontaktperson: Jørgen Pedersen Hjørring Kommune Team Kommunale Bygninger Tlf.: 7233 6594 – mobil 4122 6594 joergen.pedersen1@hjoerring.dk

8. Indlevering af tilbud:
Tilbudsmaterialet fremsendes med post eller indleveres til: Hjørring Kommune, Team Kommunale Bygninger, Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals, Att.: Jørgen Pedersen

Tilbudsmaterialet mærkes "Totalrådgivningstilbud - tilbygning til Tandklinikken i Hjørring", og skal være Hjørring Kommune i hænde senest fredag den 25. maj 2012 kl. 12.00, hvor tilbuddene vil blive åbnet i overværelse af de tilbudsgivere, der måtte være til stede.

Stedet for åbningen af tilbuddene er Hjørring Kommune, Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals – mødelokale B ved Borgerservice.

Send til en kollega

0.094