23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 247-612558
Offentliggjort
18.12.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.01.2021 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288990&B=DSR

Udbyder

Vejle Kommune

Vindere

Rengøringsservice - Vejle Kommune

(07.05.2021)
Servicefirmaet Renell A/S
3000 Helsingør

Rengøringsservice - Vejle Kommune


Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288990&B=DSR
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning (se nedenstående URL-adresse for yderligere information)
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=288990&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=DSR
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rengøringsservice - Vejle Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90911100 Rengøring af lokaler
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rengøringsservice på ca. 120 lokationer i Vejle Kommune, heraf udbydes 5 lokationer som option. Rengøringsservice skal udføres på bl.a. skoler, daginstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter, biblioteker, kulturelle institutioner, administrative bygninger, og ældrecentre. Rengøringsservice omfatter daglig indvendig lokalerengøring efter rengøringssystemet programmeret rengøring samt rengøringsrelaterede serviceopgaver som kravspecificeret i kontraktbilag 3: Kravspecifikation.

Opgaven udbydes i 4 delaftaler:

- Delaftale nr. 1 - Område Børkop – Rengøringsservice

- Delaftale nr. 4 - Område Egtved – Rengøringsservice

- Delaftale nr. 5 - Område Vinding – Rengøringsservice

- Delaftale nr. 8 - Område Vejle City 2 – Rengøringsservice.

Der indgås en kontrakt pr. delaftale gældende for alle lokationer i en delaftale.

Der vil være virksomhedsoverdragelse af medarbejdere på de lokationer, hvor ordregivers egne medarbejdere for nuværende løser de udbudte opgaver.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 201 950 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale nr. 1 - Område Børkop - rengøringsservice

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90919200 Rengøring af kontorer
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Institutioner i Vejle Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter rengøringsservice på forventeligt 37 lokationer, heraf 1 som option. De omfattede lokationer fremgår af kontraktbilag 2A: Omfattede lokationer og opdelingen i delaftaler. Rengøringsservice skal udføres på bl.a. skoler, daginstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter, biblioteker, kulturelle institutioner, administrative bygninger, og ældrecentre.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver som kravspecificeret i kontraktbilag 3: Kravspecifikation.

Der vil være virksomhedsoverdragelse af medarbejdere på 1 lokation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 51 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan kræve kontrakten forlænget i 3 gange 1 år på uændrede betingelser. Ønsker ordregiver en forlængelse skal dette varsles skriftligt senest 4 måneder inden kontraktens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

- Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD.

Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende:

- At rengøringsservice er leveret til flere forskellige institutioner/institutionstyper, som tilsvarer de udbudte som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4).

- At kontraktsummen pr. år er over 6 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta) i minimum 1 af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgningen.

- At referencen var igangværende på ansøgningstidspunktet og længerevarende (med længerevarende menes at levering til referencen er opstartet før 1. februar 2019 (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD).

- At referencen er en kommune (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD).

Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere.

Hvis 2 eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på de op til 5 referencers summerede kontraktsum pr. år, hvor største summerede kontraktsum anses for at være bedst (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Som option udbydes rengøringsservice på 1 lokation. Se yderlig i kontraktbilag 2A: Omfattede lokationer og opdelingen i delaftaler.

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation skal ansøger fremsende udfyldt ESPD.

ESPD skal udarbejdes online i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. Vigtigt: Ordregiver kan ikke læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet ansøgningen på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale nr. 4 - Område Egtved - rengøringsservice

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90919200 Rengøring af kontorer
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Institutioner i Vejle Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter rengøringsservice på forventeligt 33 lokationer heraf 3 som option. De omfattede lokationer fremgår af kontraktbilag 2A: Omfattede lokationer og opdelingen i delaftaler. Rengøringsservice skal udføres på bl.a. skoler, daginstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter, biblioteker, kulturelle institutioner, administrative bygninger, og ældrecentre.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver som kravspecificeret i kontraktbilag 3: Kravspecifikation.

Der vil være virksomhedsoverdragelse af medarbejdere på 1 lokation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 51 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan kræve kontrakten forlænget i 3 gange 1 år på uændrede betingelser. Ønsker ordregiver en forlængelse skal dette varsles skriftligt senest 4 måneder inden kontraktens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

- Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD.

Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende:

- At rengøringsservice er leveret til flere forskellige institutioner/institutionstyper, som tilsvarer de udbudte som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4).

- At kontraktsummen pr. år er over 6 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta) i minimum 1 af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgningen.

- At referencen var igangværende på ansøgningstidspunktet og længerevarende (med længerevarende menes at levering til referencen er opstartet før 1. februar 2019 (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD).

- At referencen er en kommune (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD).

Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere.

Hvis 2 eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på de op til 5 referencers summerede kontraktsum pr. år, hvor største summerede kontraktsum anses for at være bedst (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Som option udbydes rengøringsservice på 3 lokationer. Se yderlig i kontraktbilag 2A: Omfattede lokationer og opdelingen i delaftaler.

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation skal ansøger fremsende udfyldt ESPD.

ESPD skal udarbejdes online i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. Vigtigt: Ordregiver kan ikke læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet ansøgningen på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale nr. 5 - Område Vinding - rengøringsservice

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90919200 Rengøring af kontorer
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Institutioner i Vejle Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter rengøringsservice på forventeligt 38 lokationer, heraf 1 som option. De omfattede lokationer fremgår af kontraktbilag 2A: Omfattede lokationer og opdelingen i delaftaler. Rengøringsservice skal udføres på bl.a. skoler, daginstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter, biblioteker, kulturelle institutioner, administrative bygninger, og ældrecentre.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver som kravspecificeret i kontraktbilag 3: Kravspecifikation.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 56 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan kræve kontrakten forlænget i 3 gange 1 år på uændrede betingelser. Ønsker ordregiver en forlængelse skal dette varsles skriftligt senest 4 måneder inden kontraktens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

- Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD.

Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende:

- At rengøringsservice er leveret til flere forskellige institutioner/institutionstyper, som tilsvarer de udbudte som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4).

- At kontraktsummen pr. år er over 6 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta) i minimum 1 af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgningen.

- At referencen var igangværende på ansøgningstidspunktet og længerevarende (med længerevarende menes at levering til referencen er opstartet før 1. februar 2019 (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD).

- At referencen er en kommune (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD).

Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere.

Hvis 2 eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på de op til 5 referencers summerede kontraktsum pr. år, hvor største summerede kontraktsum anses for at være bedst (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Som option udbydes rengøringsservice på 1 lokation. Se yderlig i kontraktbilag 2A: Omfattede lokationer og opdelingen i delaftaler.

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation skal ansøger fremsende udfyldt ESPD.

ESPD skal udarbejdes online i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. Vigtigt: Ordregiver kan ikke læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet ansøgningen på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Delaftale nr. 8 - Område Vejle City 2 - rengøringsservice

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90919200 Rengøring af kontorer
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Institutioner i Vejle Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delaftalen omfatter rengøringsservice på forventeligt 12 lokationer. De omfattede lokationer fremgår af kontraktbilag 2A: Omfattede lokationer og opdelingen i delaftaler. Rengøringsservice skal udføres på bl.a. biblioteker, kulturelle institutioner og administrative bygninger.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver som kravspecificeret i kontraktbilag 3: Kravspecifikation.

Der vil være virksomhedsoverdragelse af medarbejdere på alle lokationer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 41 650 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2021
Slut: 31/07/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan kræve kontrakten forlænget i 3 gange 1 år på uændrede betingelser. Ønsker ordregiver en forlængelse skal dette varsles skriftligt senest 4 måneder inden kontraktens udløb.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

- Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD.

Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende:

- At rengøringsservice er leveret til flere forskellige institutioner/institutionstyper, som tilsvarer de udbudte som anført i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.4).

- At kontraktsummen pr. år er over 6 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta) i minimum 1 af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgningen.

- At referencen var igangværende på ansøgningstidspunktet og længerevarende (med længerevarende menes at levering til referencen er opstartet før 1. februar 2019 (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD).

- At referencen er en kommune (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD).

Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere.

Hvis to eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste, lægges der særlig vægt på de op til 5 referencers summerede kontraktsum pr. år, hvor største summerede kontraktsum anses for at være bedst (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation skal ansøger fremsende udfyldt ESPD.

ESPD skal udarbejdes online i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. Vigtigt: Ordregiver kan ikke læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet ansøgningen på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”.

Ordregiver afgiver kontrolbud på delaftalen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

En ansøger, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre udbudslovens § 138 er gældende.

Dog bemærkes, at en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover.

En ansøger, der befinder sig i en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde fra udbudslovens § 137 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre udbudslovens § 138 er gældende:

- Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i henhold til ovenstående. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD, Del III, afsnit A, B og C.

Følgende dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene fremlægges, når ordregiver anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

1) Uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af kompetent rets- eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøger/tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk. 2.

For så vidt angår danske ansøgere/tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Er ansøger/tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder ansøgers/tilbudsgivers hjemland ikke certifikater eller dokumenter eller dækker disse ikke alle de i § 135, § 136 og § 137 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes der ikke edsaflæggelse i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene (fx serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Under punktet ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlet årsomsætning (nettoomsætning) i seneste afsluttede regnskabsår.

2) Under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Delaftale 1 – Område Børkop:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være 15 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

2) Egenkapitalen i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være 1 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

Delaftale 4 – Område Egtved:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være 15 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

2) Egenkapitalen i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være 1 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

Delaftale 5 – Område Vinding:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være 15 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

2) Egenkapitalen i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være 1 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

Delaftale 8 – Område Vejle City 2:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være 15 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

2) Egenkapitalen i senest afsluttede regnskabsår skal minimum være 1 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta).

Vigtigt: Hvis der ansøges om prækvalifikation på mere end en delaftale summeres minimumskravene for de respektive delaftaler. Hvis der eksempelvis ansøges om prækvalifikation på delaftale 1: Område Børkop og delaftale 5: Område Vinding er minimumskravet til omsætning i 30 mio. DKK (15 mio.+15 mio.) og minimumskravet til egenkapital i 2 mio. DKK (1 mio.+1 mio.). Hvis der ansøges om prækvalifikation på alle 4 delaftaler er minimumskravene til samlet årsomsætning (nettoomsætning) i 60 mio. DKK (4 x 15 mio.) og minimumskravene til egenkapital i 4 mio. DKK (4 x 1 mio.).

Bemærk: Fremsendes der en ansøgning uden oplysning om hvilke delaftaler, der ansøges om prækvalifikation på, betragtes ansøgningen som en ansøgning om prækvalifikation på alle delaftaler og ansøgningen behandles i forhold til minimumskravene gældende for alle delaftaler. Den ansøgende virksomhed skal i ESPD under del II A i feltet ”Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på” angive, hvilke delaftaler der ansøges om prækvalifikation på.

Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller ansøgers seneste godkendte årsregnskab underskrevet af registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres referenceliste over de væsentligste sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

a) Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse)

b) Beløb (kontraktsum pr. år)

c) Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og

d) Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn).

Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer. Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der skal lægges til grund i udvælgelsen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 5 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 5 referencer der skal lægges til grund, forbeholder ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den ansøger med henblik på at fastslå hvilke 5 referencer, der skal indgå i udvælgelsen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Referencelisten skal indeholde minimum 2 referencer, hvor både punkt a) og b) er opfyldt for denne samme reference:

a) På referencen er der leveret rengøringsservice med en kontraktsum pr. år (beløb) på minimum 5 mio. DKK (eller tilsvarende i anden valuta) inden for minimum ét af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgningen, og

b) På samme reference skal det tillige fremgår, at der er leveret rengøringsservice på flere lokationer/adresser.

Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet udspecificeret referenceliste fra ESPD’et indeholdende:

- Beskrivelse af de oplyste referencer

- Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson

- Underskrift fra referencepersonen, der dokumenterer referencens rigtighed.

Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencepersonen.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/01/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Dette udbud gennemføres elektronisk via Dansk Servicerådgivnings portal for elektronisk tilbudsafgivelse i EUS Complete Tender Management (CTM Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp Ansøger skal selv tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via CTM Systemet. Såfremt ansøger ikke allerede er registreret i CTM systemet, skal dette gøres via hjemmesiden https://www.eu-supply.com/dsr.asp Når der er logget på CTM Systemet, skal der klikkes på linket »Offentliggjorte udbud« og det konkrete udbud findes. Der fås adgang til udbuddet ved at trykke på knappen »Accepter«.

Ansøger skal selv holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation i form af udfyldt ESPD.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af kontrakten.

For ansøgere, som udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en underskrevet konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til den økonomiske/finansielle formåen og/eller den tekniske/faglige formåen, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af disse andre enheder med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV. Desuden skal ansøger udfylde ESPD del V.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Hvis en ansøger beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. ovenstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers forpligtelser overfor ordregiver under den udbudte kontrakt. Ansøgere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til økonomisk og finansiel formåen, skal anvende udbudsmaterialets kontraktbilag 2D: Støtteerklæring om tilrådighedsstillelse af økonomiske og finansielle ressourcer.

For ansøgere, som baserer sig på andre enheders faglige og tekniske kapacitet, jf. ovenstående, gælder desuden, at ansøger som en del af dokumentationen skal fremlægge støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren. Ansøgere, som baserer sig på andre enheders faglige og tekniske kapacitet, skal anvende udbudsmaterialets kontraktbilag.

2E: Støtteerklæring – teknisk og faglig formåen.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgers og de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes.

Såfremt ansøger baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår ansøgers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet ansøgers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal.

Såfremt der ikke vedlægges ESPD eller støtteerklæring med de krævede oplysninger, vil ansøgningen ikke være ukonditionsmæssig, men vurderingen af ansøgningen vil alene ske på baggrund af ansøgers kompetencer og de oplysninger, der fremgår af det af ansøger udfyldte ESPD.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: x
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til § 7 i lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 2.6.2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

— 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/12/2020

Send til en kollega

0.078