23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 243-600477
Offentliggjort
14.12.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
15.01.2021 Kl. 14:00

Udbyder

AB Holmegaarden ved H. Skjøde Knudsen A/S

Vindere

660 Tag og facadekassetter

(30.04.2021)
Haller Entreprise ApS
Industrivej 7
5792 Årslev

611 Jord- og kloak, 612 anlæg og 632 pladsstøbt beton

(30.04.2021)
Kildegaard Aut. Kloakmester & Entreprenør ApS
Guldbjergvej 17
5400 Bogense

641 Indvendige vægge (porebeton)

(25.06.2021)
Boxbo ApS
Pottehusevej 3
6580 Vamdrup

751 Inventar

(25.06.2021)
Svanekøkkenet Odense
Rødegårdsvej 209A
5230 Odense M

701 El-entreprisen

(25.06.2021)
JT EL-Pro ApS
Rosenparken 11
5620 Glamsbjerg

661 Tømrer og 712 blik

(25.06.2021)
Thomas Tømrer v/ Thomas Johannessen
Kammertoften 3
5210 Odense NV

672 Smed

(25.06.2021)
Søren O Stål og Montage ApS
Nr. Lindvej 24-26
7400 Herning

721 Ventilationsentreprisen

(25.06.2021)
Notusvent A/S
Wichmandsgade 5
5000 Odense C

731 Malerentreprisen og 799 slutrengøring

(25.06.2021)
DCM Malerfima A/S
Østerbro 12-14
5000 Odense C

702 Hårde hvidevarer

(25.06.2021)
Fyns Hvidevare Levering
Svovlhatten 3
5220 Odense SØ

691 Gulventreprise

(25.06.2021)
OK Gulve A/S
Blangstedgårdsvej 3-5
5220 Odense SØ

651 Murerentreprise og 652 murerflisearbejder

(25.06.2021)
Murerfirmaet Axel Poulsen A/S
Håndværkervej 15
6600 Vejen

711 VVS-entreprisen

(25.06.2021)
Blitek A/S
Stenhuggervej 20
5230 Odense M

Opdateringer

Annullering
(05.02.2021)

Ordregiver modtog kun ét (1) tilbud for betonentreprisen, og tilbuddet var ukonditionsmæssigt. Som følge af manglende tilbud for så vidt angår "645 Betonelementer inkl. montage", har ordregiver valgt at annullere delkontrakten. Der vil blive foretaget genudbud.

Udbud af 14 fagentrepriser til opførelse af 40 nøglefærdige familieboliger


AB Holmegaarden ved H. Skjøde Knudsen A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: AB Holmegaarden ved H. Skjøde Knudsen A/S
CVR-nummer: 17442449
Postadresse: Blækhatten 27
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5220
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Bjørnsen
E-mail: cbj@skjode.dk
Telefon: +45 27221737
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.skjode.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1674-03800_-_AB_Holmegaarden_-_Remisegade_Nyborg
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af 14 fagentrepriser til opførelse af 40 nøglefærdige familieboliger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

H. Skjøde Knudsen A/S skal for AB Holmegaarden opføre 40 nøglefærdige, almene familieboliger med tilhørende gårdrum og parkeringsarealer efter den delegerede bygherremodel, hvilket indebærer, at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten for AB Holmegaarden. Udbuddet omfatter 14 fagentrepriser udbudt i 14 særskilte delkontrakter som fordeler sig på 3 bygninger i 3 etager. Samlet areal er cirka 3 330 m2. Forud for entrepriserne er der udført byggeplads og byggemodning i terræn. Luknings- og tagdækningsentreprisen udføres efterfølgende sammen med de i punkt II.2) angivne entrepriser, der udbydes.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 26 960 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

611 Jord- og kloak, 612 anlæg og 632 pladsstøbt beton

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45232400 Anlæg af kloakker
45232410 Kloakeringsarbejder
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45262300 Betonarbejder
37535200 Legepladsudstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Anførte udbydes som en samlet entreprise: Jord- og kloakarbejder i terræn omfattende indbygning af grus for sandpuder samt komplet kloaksystem i jord for bebyggelsen, anlægsarbejder omfattende belægning i betonsten på færdsels- og parkeringsarealer, inventar i terræn omfattende legeredskaber, cykelparkering, affaldssystem samt beplantning i terræn, og støbning af underkonstruktion bestående af fundamenter og terrændæk i insitu i beton med tilhørende isolering under terrændæk.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 110 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal afgives optionspriser på supplerende arbejder, som nærmere specificeret i tilbudslisten, herunder rydning af grund, udgravning af terrændæk, opgravning og bortkørsel af jord, levering og indbygning af sand for sandpude, udførsel af miljøprøver, levering og udførsel af KA1, levering af cafemøbler mm. samt levering og montering af kolbøttetrio.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

641 Indvendige vægge (porebeton)

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44112300 Indvendige vægge
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering og opsætning af indvendige porebetonvægge i boligerne.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 135 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal afgives optionspriser på udførsel af elastisk fugning over porebetonvægge inkl. bagstop og isolering.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

645 Betonelementer inkl. montage

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262300 Betonarbejder
45223810 Præfabrikerede konstruktioner
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af præfabrikerede beton- og letbetonelementer, samt huldæk i beton inkl. montering af betonelementer herunder:

— Bagmurselementer i beton og letbeton

— Lejlighedsskel i letbeton

— Dækelementer for etageadskillelse

— Indstøbning af el-dåser mv.

— Udsparinger for VVS installationer

— Udførsel af finisharbejder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal afgives optionspriser på supplerende arbejder, som nærmere specificeret i tilbudslisten, herunder udsparinger for VVS, udsparinger for ventilation, el instøbninger, armering, levering af løft med mobilkran, miljøredegørelse samt diverse byggepladsomkostninger.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

651 Murerentreprise og 652 Murerflisearbejder

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262520 Murerarbejde
45431000 Flisearbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Anførte udbydes som en samlet entreprise:

— Udførsel af sokkelpuds, levering og opmuring af isoleret blank skalmur bestående af 2 forskellige murstenstyper samt 2 forskellige mørtelfarver inkl. stilladsarbejder herfor.

— Levering og ilægning af sålbænke i skifer, levering, lægning og udførsel af vådrum og flisearbejder på gulve- og i brusenischer på badeværelser.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal afgives optionspriser på supplerende arbejder, som nærmere specificeret i tilbudslisten, herunder rengøring af gulve før lægning af gulvfliser, generelt tillæg for at mure med bagsiden af stenen ud, 1 uges leje af stillads/murerplatform samt levering og udførelse af Leca-blokke ved sokkel inkl. berapning, bindere og isolering.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

660 Tag og facadekassetter

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44112400 Tag
44112410 Tagkonstruktioner
45261000 Montage af tagkonstruktioner og tagdækning samt følgearbejder
45443000 Facadearbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Produktion, levering og montering af præfabrikerede isolerede trækassette elementer for trempel, vægge og tagkosntruktion.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 070 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal afgives optionspriser på et kranløft inkl. 2 mand.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

661 Tømrer og 712 Blik

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44112300 Indvendige vægge
44230000 Tømrerarbejde til bygningsbrug
44233000 Trapper
45324000 Opsætning af gipsplader
45443000 Facadearbejde
45261320 Montering af tagrender
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

- Levering og montering af lette facadeplader i fibercement på trækassetter.

- Levering og udførsel af indvendige vægge og lofter i gips.

- Levering og udførsel af indvendige døre, fodpaneler og gerigter.

- Levering og udførsel af indvendige trapper i boliger, samt udførsel af depoter herunder.

- Levering og montering af skure i terræn.

- Levering og udførsel af udvendige blik arbejder, samt tagrender og tagnedløb.

- Levering og montering af låsesystem, beslåning, husnummerering og postkasseanlæg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 550 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal afgives optionspriser på supplerende arbejder, som nærmere specificeret i tilbudslisten, herunder tillægs pris for ændring af dør mellem entre og køkken i alle 40 stk. boliger fra alm. pladedør til dør med glas og gennemgang, justering og smøring af alle udvendige døre og vinduer op mod aflevering.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

672 Smed

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223210 Stålkonstruktionsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering og montering af stålkonstruktion, inkl. altaner, udvendige trapper, beslag og værn i glas.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

691 Gulventreprise

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45432100 Lægning og belægning af gulve
44112200 Gulvbelægninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering og udførsel af undergulve i beton med underliggende isolering, samt levering og udlægning af gulve i laminat med underliggende fugtspærre og tilhørende gulvskinner ved overgange og afslutninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 575 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

701 El-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 9
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45312300 Installation af antenne
45317000 Øvrige elinstallationer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering, montering og udførsel af komplet el-installation og arbejde i alle boliger, samt antenne og PDS installation inkl. alle birum.

Levering, montering og udførsel af fællesinstallation med belysning for fælles adgangsarealer, samt parkeringsarealer i terræn.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal afgives optionspriser på supplerende arbejder, som nærmere specificeret i tilbudslisten, herunder ændring af fuga materiel/kontakter i bolig til Euro type Niloe Legrand, udvendig stikkontakt ved terasse og altan inkl. installation, udvendig armatur ved terrasse og altan inkl. installation og arbryder samt AVA - tone- og talevarslingsanlæg i de 40 stk. boliger.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

702 Hårde hvidevarer

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39711110 Kombinerede køle- og fryseskabe
39711360 Ovne
39711420 Kogeplader
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering, montering og tilslutning af hårde hvidevarer i boliger omfattende ovn, kogeplade og køle-/ fryseskab.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 380 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal afgives optionspriser på supplerende arbejder, som nærmere specificeret i tilbudslisten, herunder tillægspris for energiklasse A+++ for køle-/fryseskab, tillægspris for ovn i komfur udført med pyrolyse samt levering og montering af keramisk kogeplade, induktion.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

711 VVS-entreprisen

 

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39370000 Vandinstallationer
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45332200 Sanitetsinstallationer
45331100 Installation af centralvarmeanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering, montering og udførsel af afløb, vandinstallationer, varmeinstallationer, samt sanitetsudstyr og blandingsbatterier i alle boliger inkl. bi-rum.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal afgives optionspriser på supplerende arbejder, som nærmere specificeret i tilbudslisten, herunder bi-målere med fjernaflæsning i hver enkelt bolig for registrering af koldt og varmt brugsvand, og bi-måler med fjernaflæsning i hver enkelt bolig for registrering af varmeregnskab.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

721 Ventilationsentreprisen

 

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45331200 Installation af ventilations- og klimaanlæg
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering og montering af ventilation i boliger udført som decentrale anlæg med balanceret indblæsning og udsugning i alle boliger inkl. birum. I forbindelse hermed emfang og kontrolventiler i boliger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal afgives optionspriser på supplerende arbejder, som nærmere specificeret i tilbudslisten, herunder udskiftning af filtre i ventilationsanlæg og gevind i kontrolventiler.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

731 Malerentreprisen og 799 Slutrengøring

 

Delkontraktnr.: 13
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45442100 Malearbejde
90911000 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Anførte udbydes som en samlet entreprise:

— Udførsel af spartling og maling af alle vægoverflader, samt udførsel af spartling og maling af alle lofter i alle boligerne inkl. birum.

— Maling af træværk i boligerne inkl. birum.

— Bygningsrengøring i alle boliger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 640 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal afgives optionspriser på malerreparation på/af alle døre og vinduer ifm. mangeludbedring og ekstra gulvvask inden byggeriet aflåses.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

751 Inventar

 

Delkontraktnr.: 14
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44410000 Artikler til badeværelser og køkkener
45421151 Montering af indbyggede køkkener
39144000 Badeværelsesmøbler
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Remisegade - 5800 Nyborg, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering og montering af inventar i køkken og bad.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 16
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der skal afgives optionspriser på supplerende arbejder, som nærmere specificeret i tilbudslisten, herunder tillægspris for affaldssortering under vask, tillæg for lakerede frisider på skabe, levering og montering af stænkplade ved komfur/kogeplade, tillægspris for levering og montering af garderobeskabe, tillægspris for ændring af hyldeskab, tillægspris for udførelse af brusevinger samt tillægspris for udførelse af karrussel løsning i hjørneskab.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

- I forbindelse med indgåelse af kontrakt skal entreprenøren stille sikkerhed på 15 % af den samlede entreprisesum, jf. AB18 samt særlige betingelser, som vil fremgå af udbudsmaterialet.

Arbejdsklausul:

- Hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold.

Kvalitetssikring:

- BEK nr. 773 af 27. juni 2011 (Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer) med tilhørende vejledning er gældende for projektet, underentreprenør skal således afsætte tid til og deltage i granskning og kvalitetssikringsmøder.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/01/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 12/03/2021
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/01/2021
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

For deltagelse i udbuddet er det en forudsætning, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-136. Til foreløbig dokumentation herfor skal tilbudsgiver aflevere udfyldt ESPD samtidig med tilbudsafgivelsen.

Tilbuddet skal affattes på dansk. Beløb skal være angivet i danske kroner (DKK) ekskl. moms. Tilbuddet skal indeholde følgende dokumenter:

— Underskrevet forside fra tilbudslisten

— Udfyldt tilbudslisten

— Udfyldt ESPD i PDF format.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: kflu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Udbudsregler
Postadresse: Carl Jacobsensvej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: https://www.kfst.dk/
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/12/2020

Send til en kollega

0.094