23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 222-542300
Offentliggjort
13.11.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.byggeweb.dk

Anmodning om deltagelse

Til
11.12.2020 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Vindere

(04.05.2021)
Ebbe Dalsgaard A/S
København

Karens Minde Aksen


Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Afdeling for Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold
CVR-nummer: 64 94 22 12
Postadresse: Islands Brygge 37
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Winding Gøtzsche
E-mail: im52@kk.dk
Telefon: +45 21624255
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.kk.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.byggeweb.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Karens Minde Aksen

 

Sagsnr.: 001365
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211360 Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med byudvikling
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Karens Minde Aksen er et kombineret skybruds- og byrumsprojekt. Med projektet håndteres hverdagsregn og skybrudregn forsinkes, samtidig med at der skabes forbindelse gennem område og tiltagene giver et løft til kvarteret omkring Sjælør Boulevard i Sydhavnen, Kongens Enghave.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

 

København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Karens Minde Aksen er et kombineret skybruds- og byrumsprojekt. Med projektet håndteres hverdagsregn og skybrudregn forsinkes, samtidig med at der skabes forbindelse gennem område og tiltagene giver et løft til kvarteret omkring Sjælør Boulevard i Sydhavnen, Kongens Enghave.

Hovedgrebet i projektet er en teglstensbelagt gennemgående kombineret gang-sti/vandrende til afledning af regnvand. Denne forløber fra krydset ved Ellebjergvej og ned gennem det grønne areal i midten af Sjælør Boulevard over Wagnersvej, der nedlægges som vej, til området ved Karens Minde Kulturhus og Børnenes Dyremark.

Skybrudsprojektet håndterer hverdagsregn og forsinker skybrudregn, ved at udnytte naturlige lavpunkter og terræn. Karens Minde Aksen indrettes med nye faste kanter som lave mure og lave volde, for at skabe kapacitet til at tilbageholde op til 15 000 m3 skybruds-regn. Der etableres et nyt regnvandsbassin i parkens sydligste del. Dette bassin medvirker til at rense hverdagsregn, før vandet ledes videre til Enghave Kanal. Projektet indeholder ud over anlæg på terræn, også anlæg af trykledninger samt rørløsninger under terræn.

Udbudsmaterialet findes på www.byggeweb.dk under TN145999A

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Alle optioner fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/12/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/01/2021
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagnævnet for Udbud, Erhvervs- og selskabsstyrelsen
Postadresse: Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 53291000
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at TMF har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at TMF har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2. juni 2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Offentlig Konkurrence
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/11/2020

Send til en kollega

0.079