23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 204-496561
Offentliggjort
20.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

I/S Vestforbrænding

Vindere

Udbud - behandling og afsætning af haveaffald - løv

(29.01.2021)
Gemidan A/S
Hjallerupvej 36
9320 Hjallerup

Udbud - behandling og afsætning af haveaffald - løv


I/S Vestforbrænding

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: I/S Vestforbrænding
CVR-nummer: 10866111
Postadresse: Ejby Mosevej 219
By: Glostrup
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Vibe Blum
E-mail: vdb@vestfor.dk
Telefon: +45 20461918
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.vestfor.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/293501
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=283656&B=VESTFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=283656&B=VESTFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud - behandling og afsætning af haveaffald - løv

Sagsnr.: 19-00353
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører behandling af løvaffald fra Vestforbrændings genbrugsstationer. Vestforbrænding i Frederikssund modtager haveaffald fra genbrugsstationer. Heraf forventes op til 45 000 ton at være løvaffald. Løvaffaldet ønskes afsat til genanvendelse. Vestforbrænding accepterer afsætnings-/behandlingsløsninger til genanvendelse/anden materialenyttiggørelse, f.eks. via:

- Kompostering og afsætning som kompostmaterialer

- Anvendelse som jordforbedringsmiddel i landbrug ved direkte nedpløjning

- Bioforgasning, hvor energiressourcen udnyttes ordregiver estimerer den samlede kontraktværdi til at udgøre ca. 12, 4 mio. DKK over 4 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører behandling af løvaffald fra Vestforbrændings genbrugsstationer. Vestforbrænding i Frederikssund modtager haveaffald fra genbrugsstationer. Heraf forventes op til 45 000 ton at være løvaffald. Løvaffaldet ønskes afsat til genanvendelse. Vestforbrænding accepterer afsætnings-/behandlingsløsninger til genanvendelse/anden materialenyttiggørelse, f.eks. via:

- Kompostering og afsætning som kompostmaterialer

- Anvendelse som jordforbedringsmiddel i landbrug ved direkte nedpløjning

- Bioforgasning, hvor energiressourcen udnyttes ordregiver estimerer den samlede kontraktværdi til at udgøre ca. 12,4 mio. DKK over 4 år.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet:

1) Det er et krav, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital:

- Dokumentation: Tilbudsgiver skal kunne dokumentere en positiv egenkapital for de seneste 3 år i form af revisorpåtegnet årsregnskab.

- Såfremt virksomheden ikke er i stand til at leve op til krav om årsregnskab, kan denne basere sig på andres økonomiske og finansielle formåen, jf. UBL §147. Oplysninger herom skal angives i ESPD’et.

Oplysning om økonomisk og finansiel formåen skal angives i ESPD’et.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet:

- Tilbudsgiver skal som minimum angive 3 referencer inden for de seneste 3 år, som dokumenterer, at tilbudsgiver har erfaring med at håndtere kompostering, bioforgasning eller afsætning som jordforbedringsmiddel.

Referencerne skal tilsammen udgøre minimum 15 000 tons.

Hver reference skal som minimum indeholde:

- en beskrivelse af kunden (ordregivende myndighed)

- en beskrivelse af leverancen

- mængde i ton

- periode

- kontaktperson (navn, e-mail, tlf.).

Oplysning om teknisk og faglig formåen skal angives i ESPD’et.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/11/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2020

Send til en kollega

0.078