23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 204-495138
Offentliggjort
20.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Spørgsmål

Til
04.11.2020 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Indlevering af tilbud

Til
17.11.2020 Kl. 10:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

MT Højgaard A/S

Opdateringer

Rettelse
(04.11.2020)

III.2.2)
I stedet for:
Kontrakten baseres på AB18.
Klausuler, sanktionsgivende terminer og forhold vedr. DGNB- certificering mv., jf. udbudsmaterialet.
Læses:
Kontrakten baseres på AB18.
Klausuler, sanktionsgivende terminer og forhold vedr. DGNB- certificering mv., jf. udbudsmaterialet.
For delkontrakt nr. 4: Elementleverance (vægge), delkontrakt nr. 5: Elementleverance (dæk), og delkontrakt nr. 6: Elementleverance (trapper) er paradigmet for aftalen revideret jf. revideret udbudsmaterialet på byggeweb.

Annullering
(23.12.2020)

Ordregiver har valgt at udbuddet annulleres. Grunden til dette er, at prisen for de samlede fagentreprisesummer klart overstiger det af ordregiver fastsatte budget.
Der er derfor behov for at revidere projektet med fokus på besparelser, hvorefter udbuddet vil blive genudbudt.
Ordregiver forventer at kunne genudbyde primo 2021.

Annullering
(23.12.2020)

Ordregiver har valgt at udbuddet annulleres. Grunden til dette er, at prisen for de samlede fagentreprisesummer klart overstiger det af ordregiver fastsatte budget.
Der er derfor behov for at revidere projektet med fokus på besparelser, hvorefter udbuddet vil blive genudbudt.
Ordregiver forventer at kunne genudbyde primo 2021.

MT Højgaard A/S - Dalum Papirfabrik - fagentrepriser i forbindelse med råhus


MT Højgaard A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: MT Højgaard A/S
Postadresse: Middelfartvej 218
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5200
Land: Danmark
Kontaktperson: Poul Møller Jærgensen
E-mail: pmj@mth.dk
Telefon: +45 22705054
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://mth.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Bisgaard|Ejsing ApS
CVR-nummer: 37875538
Postadresse: Libaugade 1, 1.th.
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lisa Gedsø Askanius
E-mail: lisa@bisgaardejsing.dk
Telefon: +45 51517575
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

MT Højgaard A/S - Dalum Papirfabrik. Offentlig udbud af af fagentrepriser i forbindelse med råhus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

CIVICA har indgået aftale med MT Højgaard A/S om projektering og udførelse af ”nøglefærdigt byggeri” omfattende opførelse af 58 seniorboliger på i alt 5 317 m2 (bruttokvadratmeter) fordelt på 3 etager. Bygningen består af 2 karrer kaldet B23 og B24 og består i alt af 5 stk. trappeopgange. Lokaliseringen er Dalum Papirfabrikken, Dalumvej 116, Odense i Odense.

Med ”nøglefærdigt byggeri” menes, at MT Højgaard A/S er totalentreprenør. CIVICA er som alment boligselskab omfattet af udbudsloven og MT Højgaard A/S er som delegeret bygherre dermed forpligtet til at løfte udbudspligten.

Nærværende udbud omfatter følgende udbud: Jord/kloak/belægning og gartner, pilotering, in-situ beton, elementleverance (vægge), elementleverance (dæk), elementleverance (trapper), konstruktionsstål og elementmontage.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Jord/kloak/belægning og gartner

 

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45232130 Anlægsarbejde: regnvandsledninger
45232411 Anlægsarbejde: spildevandsledninger
45236000 Jord- og belægningsarbejde
45232410 Kloakeringsarbejder
45262300 Betonarbejder
45112000 Udgravning og fjernelse af jord
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Dalum Papirfabrikken, Dalumvej 116, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter jordarbejde for udførelse af betonarbejde, samt regn- og spildevandsledninger til den samlede bebyggelse, yderligere omfatter det bundopbygning for belægninger samt belægninger og gartner arbejder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner jævnfør tilbudsliste.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Pilotering

 

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262211 Nedramning af pæle
45262426 Fremstilling af pæle
44212227 Pæle
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Dalum Papirfabrikken, Dalumvej 116, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter levering af betonpiloteringspæle samt ramning af betonpiloteringspæle.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner jævnfør tilbudsliste.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

In-situ beton

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262300 Betonarbejder
45262311 Råbyggeri af beton
45223500 Bygværker af armeret beton
45262310 Arbejder i armeret beton
45210000 Byggearbejde
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Dalum Papirfabrikken, Dalumvej 116, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter pælekapning samt fundamenter og selvbærende terrændæk.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner jævnfør tilbudsliste.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Elementleverance (vægge)

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223822 Præfabrikerede elementer
45262311 Råbyggeri af beton
45223500 Bygværker af armeret beton
45262310 Arbejder i armeret beton
44114200 Betonvarer
44112300 Indvendige vægge
44112310 Indvendige skillevægge
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Dalum Papirfabrikken, Dalumvej 116, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter betonbagvægge og betonskillevægge.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner jævnfør tilbudsliste.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Elementleverance (dæk)

 

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223822 Præfabrikerede elementer
45262311 Råbyggeri af beton
45223500 Bygværker af armeret beton
45262310 Arbejder i armeret beton
44114200 Betonvarer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Dalum Papirfabrikken, Dalumvej 116, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter levering af betonhuldækelemter.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner jævnfør tilbudsliste.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Elementleverance (trapper)

 

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45223822 Præfabrikerede elementer
45262311 Råbyggeri af beton
45223500 Bygværker af armeret beton
45262310 Arbejder i armeret beton
44114200 Betonvarer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Dalum Papirfabrikken, Dalumvej 116, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter levering af 5 stk. betontrapper i 3 etager.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner jævnfør tilbudsliste.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Konstruktionsstål

 

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44112700 Bjælker
44110000 Materialer til bygge- og anlægsarbejder
45223210 Stålkonstruktionsarbejder
45223822 Præfabrikerede elementer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Dalum Papirfabrikken, Dalumvej 116, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter kompositbjælker og løse udvekslingsbjælker til elementmontage.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner jævnfør tilbudsliste.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Elementmontage

 

Delkontraktnr.: 8
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45262300 Betonarbejder
45262311 Råbyggeri af beton
45223822 Præfabrikerede elementer
45223500 Bygværker af armeret beton
45262310 Arbejder i armeret beton
44114200 Betonvarer
45211341 Byggearbejde: lejligheder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

 

Dalum Papirfabrikken, Dalumvej 116, Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter afkaldning og montering af betonvægge, betondæk og trapper samt tilhørende ståldele.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner jævnfør tilbudsliste.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiveren skal overholde følgende minimumskrav:

1) Jord/kloak/belægning og gartner:

- Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 5 mio. DKK.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være positiv.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.

2) Pilotering:

- Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 1,5 mio. DKK.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være positiv.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.

3) In-situ beton:

- Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst kr. 3 mio.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være positiv

- Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %

4) Elementleverance (vægge)

- Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 10 mio. DKK.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være positiv.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.

5) Elementleverance (dæk):

- Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 3,5 mio. DKK.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være positiv.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.

6) Elementleverance (trapper):

- Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 1 mio. DKK.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være positiv.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.

7) Konstruktionsstål:

- Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 0,5 mio. DKK.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være positiv.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.

8) Elementmontage:

- Tilbudsgivers seneste årlige omsætning skal være mindst 4,5 mio. DKK.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte egenkapital skal være positiv.

- Tilbudsgivers seneste opgjorte soliditetsgrad skal være mindst 10 %.

Oplysninger om økonomiske nøgletal skal angives i ESPD-dokumentet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal kunne fremlægge 3 referencer fra de seneste 5 år, der vedrører udførelses af tilsvarende opgaver.

For referencerne ønskes anført en kort beskrivelse af opgaven, udførelsessted, kontraktsum og tidspunkt for udførelse.

Referencer fremlægges ved at indskrive disse i ESPD-dokumentet.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten baseres på AB18.

Klausuler, sanktionsgivende terminer og forhold vedr. DGNB- certificering mv., jf. udbudsmaterialetet.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/11/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/11/2020
Tidspunkt: 10:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan søges frem via https://www.rib-software.dk/, udbudsnummer TN015815, hvor der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af tilbud.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udbuddet skal fremsendes via udbudsportalens (RIB/Byggeweb) spørgsmål-/svar modul.

Spørgsmål vil blive besvaret via rettelsesblad/supplementsblad, efterhånden som spørgsmålene indløber.

Sidste frist for fremsættelse af spørgsmål er den 4. november 2020, kl. 12.00. Besvarelse af spørgsmål forventes udsendt umiddelbart herefter og senest den 10. november 2020.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: https://erhvervstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ingen
By: Ingen
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at blive tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om at ordregiver har indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/10/2020

Send til en kollega

0.093