23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 203-494656
Offentliggjort
19.10.2020
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Energinet Forretningsservice

Markedsdialog vedr. EU-udbud af forsikringsmæglerydelser og ERM-rådgivning


Energinet Forretningsservice

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er kun en vejledende periodisk bekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet Forretningsservice
CVR-nummer: 39314797
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 7000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Junge Barløse
E-mail: procurement@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.energinet.dk/tenders
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsdialog vedr. EU-udbud af forsikringsmæglerydelser og ERM-rådgivning

Sagsnr.: 20/06887
II.1.2) Hoved-CPV-kode
66510000 Forsikringstjenester
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Energinet er i forbindelse med et kommende udbud, i gang med at afdække markedet vedr. forsikringsmæglerydelser og potentielt ERM-rådgivning (Enterprise Risk Management). Det kommende udbud vil ikke dække pensions relaterede forsikringer. Energinet understreger at tilbudsgiver skal have tilladelse fra finanstilsynet til at udøve forsikringsformidling. Energinet forventer i den kommende aftale at tildele rådgiveren eksklusivt mandat til forsikringsmægling, hvor ERM-rådgivning ikke er omfattet af eksklusiviteten. Der er derfor behov for en tilbudsgiver som har kompetencer inden for både forsikringsmægling og ERM-rådgivning.

Det kommende udbud forventes at dække alle selskaber i Energinet koncernen.

Forventet kontraktperiode: 5 år.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71314000 Energi og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med markedsdialogen er at opnå en bedre viden om markedet, herunder vil bl.a. være følgende:

— Opnå et bedre kendskab til markedet

— Blive præsenteret for tilbudsgivers ydelser

— Blive præsenteret for tilbudsgivers forretningsmodel

— Forsikringsudbudsmateriale, herunder opbygning og detaljering af kravspecifikation

— Kommercielle vilkår f.eks. prisstruktur

— Indgå dialog omkring følgende ydelser:

— Proaktiv rådgivning om forsikringsforhold og markedsovervågning

— Proaktiv rådgivning om EU-udbud af forsikringer

— Proaktiv rådgivning om forsikringsretningslinjer

— Proaktiv rådgivning om forsikringsårsprogrammer

— Proaktiv rådgivning om nye forsikringsprodukter

— Proaktiv rådgivning om enterpriseforsikringer

— Proaktiv rådgivning om forsikringskrav i kontrakter

— Proaktiv rådgivning om skader og skadeshåndtering

— Proaktiv rådgivning om ingeniørrapporter

— Proaktiv rådgivning om ERM (Enterprise Risk Management).

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/12/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Følgende datoer er forhåndsreserveret til markedsdialog: 10. november 2020 og 11. november 2020. Der afsættes 1,5 – 3 timer pr. møde.

Tilbudsgiver bedes forberede et oplæg, som præsenterer virksomheden samt præsenterer ydelser og forretningsmodel.

Energinet vil derefter gerne i dialog om eventuelt set-up af en kravspecifikation – herunder f.eks. kommercielle vilkår samt i dialog om de præsenterede ydelser.

For at tilkendegive interesse i at deltage i markedsdialogen bedes tilbudsgiver sende en besked til indkøber Mia Brønd (mail: mbw@energinet.dk, tlf. +45 2165 6946). Tilbudsgiver kan i forbindelse med tilkendegivelsen ønske dato for møde samt længde.

I tilfælde af stor interesse for deltagelse i markedsdialogen forbeholder Energinet sig ret til at begrænse dialogen til færre tilbudsgivere eller skriftlige input.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/10/2020

Send til en kollega

0.078