23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 199-482699
Offentliggjort
13.10.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
10.11.2020 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273354&B=HOVEDSTADEN

Udbyder

Region Hovedstaden

Etablering af fjernaflæsning af energimålere, konfiguration og drift af energistyringssystem


Region Hovedstaden

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Rie Juul Kaspersen
E-mail: rie.juul.kaspersen@regionh.dk
Telefon: +45 21443568
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273354&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=273354&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Etablering af fjernaflæsning af energimålere, konfiguration og drift af energistyringssystem

 

Sagsnr.: 20020623
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Hovedstaden ønsker at etablere et energistyringssystem (EMS løsning), som kan understøtte regionens ambitioner om at sikre et overblik over engergiforbrug på samtlige af regionens ejendomme, sikre valide energidata, at kunne handle på energidata samt at kunne afregne energiforbrug til byggeprojekter og på sigt lejere.

Region Hovedstaden ønsker at kunne etablere en baseline på enerigprogrram 2025’ ejendomme, og herefter at kunne følge op på opnåede energieffektivisering i energiprogrammet.

Udbuddet omfatter derfor etablering af fjernaflæsning af energimålere, licens til energistyringssystem som en System as a Service inkl. konfiguration af løsningen og efterfølgende drift inklusiv datavalidering

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
38551000 Energimålere
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45330000 Blikkenslagerarbejde
48900000 Diverse programpakker og computersystemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Region Hovedstaden ønsker at etablere et energistyringssystem (EMS løsning), som kan understøtte regionens ambitioner om at sikre et overblik over engergiforbrug på samtlige af regionens ejendomme, sikre valide energidata, at kunne handle på energidata samt at kunne afregne energiforbrug til byggeprojekter og på sigt lejere.

Region Hovedstaden ønsker at kunne etablere en baseline på enerigprogram 2025’ ejendomme, og herefter at kunne følge op på opnåede energieffektivisering i energiprogrammet.

Udbuddet omfatter derfor etablering af fjernaflæsning af energimålere, licens til energistyringssystem som en System as a Service inkl. konfiguration af løsningen og efterfølgende drift inklusiv datavalidering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse sker efter bedste referencer inden for det udbudte område. Ordregiver vil vurdere op til 5 referencer inden for de seneste 5 år. Referencerne scores efter erfaring med nedenstående områder:

- Erfaring med installation af energimålere, dataaflæsningsudstyr og/eller andet relevant entreprisearbejde i store ejendomsporteføljer i drift.

- Erfaring med at levere og implementere energistyringssystemer til store ejendoms-porteføljer med komplekse tekniske anlæg i drift, såsom laboratorier, industri og hospitaler.

- Erfaring med validering af målere og bistand til ordregiver med energistyring samt gennemførelse af løbende drift og vedligehold af EMS løsning.

- Erfaring med projektledelse af installationsarbejde, konfiguration og opsætning samt kundesupport.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter optioner på ydelser angivet i bilag 4.3, tilbudsliste, under fanebladene:

- Post 3: Optioner udførelse

- Post 4: Optioner drift.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Vejledning (slettes inden offentliggørelse): Her skal du ordret gengive mindstekrav til ESPD.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der stilles krav til anvendelse af praktikanter jf. kontraktens pkt. 15.5.Praktikanter og elever, samt kontraktbilag 1.1, Vejledning vedr. beregning og anvendelse af praktikanter samt underbilag.

Der stilles ligeledes krav om sikkerhedsstillelse, jf. bilag 2, ABT 18.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/11/2020
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2020

Send til en kollega

0.078