23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 197-475916
Offentliggjort
09.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
05.11.2020 Kl. 08:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/139872557.aspx

Udbyder

Sønderborg Forsyningsservice A/S - Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Vindere

Valgt firma

(12.01.2021)
Meldgaard Miljø A/S
Askelund 10
6200 Aabenraa

Transport af affald og genanvendelige materialer fra 8 genbrugsstationer


Sønderborg Forsyningsservice A/S - Sønderborg Spildevandsforsyning A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Sønderborg Forsyningsservice A/S - Sønderborg Spildevandsforsyning A/S
CVR-nummer: 31875722
Postadresse: Ellegårdvej 8
By: Sønderborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6400
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Christensen
E-mail: bls@cowi.com
Telefon: +45 88435353
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/139872557.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.sonfor.dk/
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/139872557.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/139872557.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Transport af affald og genanvendelige materialer fra 8 genbrugsstationer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter transport af affald og genanvendelige materialer fra 8 genbrugspladser i Sønderborg Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Sønderborg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter transport af affald og genanvendelige materialer fra 8 genbrugspladser i Sønderborg Kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og service / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Udbuddet omfatter en option for ordregiver på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår ad 2 gange 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter en option for ordregiver på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår ad 2 gange 1 år.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiveren skal enten:

a) have en egenkapital på minimum 2 mio. DKK i det seneste afsluttede regnskabsår, angiv egenkapital i ESPD eller

b) have en soliditetsgrad på mindst 10 % ved udgangen af det seneste regnskabsår, angiv soliditetsgrad i ESPD.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ved vurderingen af underkriteriet "Kvalitet og service" vil der overordnet set blive lagt stor vægt på en seriøs og troværdig beskrivelse af levering af høj kvalitet og service overfor genbrugspladsernes mandskab ved afgivelse af bestillinger på tømninger, ved overholdelse af de angivne tidsfrister og ved den praktiske udførelse af afhentningen af affaldet og de genanvendelige materialer. Derudover vil den administrative løsning og beskrivelse af samarbejdet indgå i evalueringen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiveren skal i løbet af de sidste 3 år have udført mindst én opgave med modtagelse af bestilling og regelmæssig transport af containere og/eller mobilkomprimatorer fra genbrugspladser eller lignende lokaliteter.

 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2020
Tidspunkt: 08:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2020
Tidspunkt: 08:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2020

Send til en kollega

0.094