23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 185-445647
Offentliggjort
23.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.10.2020 Kl. 23:59

Udbyder

Lejerbo Esbjerg, afd. 1264-0

Fagentrepriser vedrørende opførelse 88 blandede boliger på Grådybet 71F-H, 6700 Esbjerg


Lejerbo Esbjerg, afd. 1264-0

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lejerbo Esbjerg, afd. 1264-0
CVR-nummer: 41517530
Postadresse: Gl. Køge Landevej 26
By: Valby
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: lejerbo@lejerbo.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.lejerbo.dk/boligsoegende?ref=home

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Raundahl & Moesby A/S
CVR-nummer: 32297374
Postadresse: Klamsagervej 15
By: Åbyhøj
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8230
Land: Danmark
Kontaktperson: Mie Ellebæk Klausen
E-mail: me@rogm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.raundahl-moesby.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af fagentrepriser vedrørende opførelse 88 blandede boliger på Grådybet 71F-H, 6700 Esbjerg

 

Sagsnr.: 59
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Lejerbo Esbjerg, afd. 1264-0 har indgået en aftale med Tovværksgrunden ApS om opførelse af en nøglefærdig og fuldt funktionsdygtig almen boligudlejningsejendom med 88 blandede boliger med et samlet etageareal på 7 120 m2. Tovværksgrunden ApS skal i forbindelse med opførelsen af en almen boligudlejningsejendom agere befuldmægtiget for Lejerbo i henhold til den delegerede bygherremodel. Projektet udføres af Tovværksgrunden ApS med Raundahl & Moesby A/S som styrende totalentreprenør. For en nærmere uddybning af aftaleforholdet mellem Lejerbo, Tovværksgrunden ApS og Raundahl & Moesby A/S henvises til bekendtgørelse nr. 2020/S 177-424766 bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed.

Nærværende udbud omhandler flg. fagentrepriser:

- E03: Betonelement levering og montering

- E04: Badekabiner

- E10: VVS

- E11: Ventilation

- E12: El

- E16: Tømrerentreprise 1.

Der forventes udsendt resterende entrepriser på et senere tidspunkt.

Delaftalerne indgås med Raundahl og Moesby A/S.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 42 250 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakter, der kombinerer de følgende delkontrakter eller grupper af delkontrakter:

 

- Der kan tilbydes kombinationsrabat for flg. entrepriser E10EL, E11Ventilation og E12VVS.

- Der kan byde på alle delaftaler.

- Der er ingen begrænsning for hvor mange delaftaler en tilbudsgiver kan tildeles.

- Der henvises i øvrigt til den nærmere forklaring i udbudsmaterialet.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

E03: Betonelement levering og montering

 

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45210000 Byggearbejde
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45223822 Præfabrikerede elementer
45223821 Præfabrikerede enheder
45223820 Præfabrikerede enheder og komponenter
45223810 Præfabrikerede konstruktioner
45223800 Samling og opførelse af præfabrikerede bygværker
45223220 Opførelse af råbygning
45223210 Stålkonstruktionsarbejder
45223200 Konstruktionsarbejder
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Grådybet 71F-H, 6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter levering af betonelementer - færdigprojektering, leverence, montage, der udføres iht. det

udarbejdede projektmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fremgår af tilbudslisten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ under tilbudsnummer: TN512421

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

E04: Badekabiner

 

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45223822 Præfabrikerede elementer
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45223821 Præfabrikerede enheder
45223210 Stålkonstruktionsarbejder
45440000 Maler- og glarmesterarbejde
45223200 Konstruktionsarbejder
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45223810 Præfabrikerede konstruktioner
45223820 Præfabrikerede enheder og komponenter
45430000 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45210000 Byggearbejde
45450000 Øvrige arbejder i forbindelse med færdiggørelse af bygninger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45223800 Samling og opførelse af præfabrikerede bygværker
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Grådybet 71F-H, 6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter færdigprojektering levering, etablering af badekabiner i alle lejligheder iht. det udarbejdede projektmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fremgår af tilbudslisten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ under tilbudsnummer: TN512421

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

E10: VVS

 

Delkontraktnr.: 10
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45100000 Forberedelse af byggeplads
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45210000 Byggearbejde
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45330000 Blikkenslagerarbejde
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45332200 Sanitetsinstallationer
45332300 Lægning af afløbsrør
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45332400 Arbejde i forbindelse med installation af sanitetsudstyr
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Grådybet 71F-H, 6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter færdigprojektering og etablering af VVS. Arbejdet udføres iht. udarbejdede projektmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fremgår af tilbudslisten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ under tilbudsnummer: TN512421

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

E11: Ventilation

 

Delkontraktnr.: 11
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45210000 Byggearbejde
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
45331200 Installation af ventilations- og klimaanlæg
45331210 Arbejde i forbindelse med ventilationsanlæg
45331220 Installation af klimaanlæg
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45450000 Øvrige arbejder i forbindelse med færdiggørelse af bygninger
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Grådybet 71F-H, 6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter færdigprojektering og udførelse af ventilation. Arbejdet udføres iht. udarbejdede

projektmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fremgår af tilbudslisten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ under tilbudsnummer: TN512421

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

E12: El

 

Delkontraktnr.: 12
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45100000 Forberedelse af byggeplads
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45210000 Byggearbejde
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Grådybet 71F-H, 6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter færdigprojektering og udførelse af al el arbejde. Arbejdet udføres iht. udarbejdede

projektmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 100 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fremgår af tilbudslisten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ under tilbudsnummer: TN512421

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

E14: Elevator

 

Delkontraktnr.: 14
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45310000 Udførelse af elektriske installationer
45340000 Opsætning af hegn og rækværker og installation af sikkerhedsudstyr
45313100 Installation af elevator
45314200 Installation af telefonlinjer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Grådybet 71F-H, 6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter færdigprojektering og udførelse af al elevator arbejde. Arbejdet udføres iht. udarbejdede

projektmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fremgår af tilbudslisten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ under tilbudsnummer: TN512421

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

E16: Tømrerentreprise nr. 1

 

Delkontraktnr.: 16
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
45210000 Byggearbejde
45211000 Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme
45211340 Opførelse af ejendomme med flere boliger
45211341 Byggearbejde: lejligheder
45223800 Samling og opførelse af præfabrikerede bygværker
45220000 Ingeniørarbejder og bygværker
45450000 Øvrige arbejder i forbindelse med færdiggørelse af bygninger
45400000 Færdiggørelse af bygninger
45420000 Opsætning af snedkerarbejde
45421110 Isætning af dør- og vinduesrammer
45421100 Isætning af døre og vinduer og hermed beslægtede komponenter
45421132 Isætning af vinduer
45422000 Tømrer- og snedkerarbejde
45422100 Træarbejder
45430000 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
45432210 Udførelse af vægbeklædning
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

 

Grådybet 71F-H, 6700 Esbjerg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Arbejdet omfatter færdigprojektering, levering og montering af alle vinduer og døre i facade, inkl. let opbygning under vinduer i luftsluse, iht. det udarbejdede projektmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 25
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Fremgår af tilbudslisten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/ under tilbudsnummer: TN512421

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet, dokumentere positiv egenkapital for seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
//txtmark end-->
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/10/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/10/2020
Tidspunkt: 09:00
Sted:

 

Åbyhøj

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbuddene vil blive åbnet af Raundahl & Moesby A/S som udbudsfuldmægtig for Lejerbo. Der vil ikke være adgang for andre ved åbning af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbud, tildelingsbeslutningen eller andre beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 2. Senest samtidig med at en klageindgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds hjemmeside for nærmere information (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-forudbud/vejledning/).

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2020

Send til en kollega

0.109