23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 185-445599
Offentliggjort
23.09.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
20.10.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Innovator Plejehjem Ruten A/S

Ruten Plejehjem, Tingbjerg, udbud 1


Innovator Plejehjem Ruten A/S

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Innovator Plejehjem Ruten A/S
Postadresse: Marselisborg Havnevej 56,2.
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Dan Thirstrup, ERIK Arkitekter
E-mail: dth@erik.dk
Telefon: +45 86766185

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.innovater.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cumtpmerzc
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Delegeret bygherre
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ruten Plejehjem, Tingbjerg, UDBUD 1

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45215213 Opførelse af plejehjem
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ruten plejehjem opføres for KAB, København i en delegeret bygherremodel. Plejehjemmet rummer 120 boliger og udgør i alt ca. 10 500 m2 etageareal og 1 000 m2 erhverv, en kælder på 651 m2 og andet (teknik mv.) på 494 m2. Det samlede byggede areal er 12 930m2.

Med nærværende udbud 1 udbydes følgende entrepriser:

- Entreprise G: Tømrer, indvendige arbejder

- Entreprise H: Tømrer, udvendige arbejder

- Entreprise I: Tagarbejdet

- Entreprise J: El

- Entreprise K: VVS og blik

- Entreprise M: Ventilation

- Entreprise P: Gulv

- Entreprise Q: Inventar

- Entreprise R: Produktionskøkken.

Følgende entrepriser udbydes i et parallelt særskilt udbud: (udbud 2)

- Entreprise A: Jord, kloak og gartner

- Entreprise C: Betonelementer

- Entreprise E: Smed

- Entreprise F: Murer

- Entreprise L: Sprinkler

- Entreprise N: Elevator

- Entreprise O: Malerarbejdet.

Følgende entrepriser indkøbes på anden vis:

- Entreprise B: Pladsstøbt beton

- Entreprise D: Montage af betonelementer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise G: Tømrer, indvendige arbejder

 

Delkontraktnr.: G
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215213 Opførelse af plejehjem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Ruten 14 - Tingbjerg

2700 Brønshøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter i hovedtræk lette indervægge, indvendige døre og snedkerpartier, lofter, hånd—og fenderlister og loftslifte.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/01/2021
Slut: 12/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning angive referencer for gennemførte tilsvarende entrepriser.

Med ”tilsvarende” menes, at der er udført et stykke arbejde, der i mængde, kompleksitet og omfang svarer til den udbudte entreprise. Det er således ikke nødvendigt, at referencerne vedrører plejeboliger.

Entrepriserne skal være afleveret eller påbegyndt inden for de seneste 5 år.

Der kan beskrives maksimalt 5 referencer.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde følgende oplysninger:

- Ydelsesomfang – beskrivelse af, hvad er der udført

- Entrepriseform

- Entreprisesum

- Årstal for udførelse af arbejdet

- Evt. hoved-/ totalentreprenør inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse)

- Bygherre inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse).

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer.

Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 5 referencer, vil vurderingen alene blive baseret på de 5 først anførte referencer.

For så vidt angår ansøgers referencer vil der ved vurderingen blive lagt særlig vægt på, i hvilken grad det udførte arbejde tilsvarer den aktuelle entreprise hvad angår arbejdets omfang, karakter og kompleksitet. Der vil således ikke blive lagt vægt på, hvorvidt referencen vedrører plejehjemsprojekter.

Referencer for afsluttede projekter blive tillagt større værdi end endnu ikke afsluttede projekter.

Såfremt der modtages ansøgninger fra mere end 5 tilbudsgivere pr. entreprise, vil begrænsningen af entreprenører ske ud fra hvilke entreprenører der har de bedste referencer og nøgletal set i forhold til den udbudte fagentreprises indhold og størrelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter prissætning af en række stipulerede ydelser og optioner, som kan tiltrædes af ordregiver efter nærmere aftale. Der henvises til udbudsmaterialet for uddybning heraf.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den angivne varighed af kontrakten angiver den samlede udførelsesperiode. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere tidsmæssig angivelse af de enkelte arbejders udførelse.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise H: Tømrer, udvendige arbejder

 

Delkontraktnr.: H
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215213 Opførelse af plejehjem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Ruten 14 - Tingbjerg

2700 Brønshøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter i hovedtræk lette ydervægge, tagværker, vinduer og døre inkl. solafskærmning, mørklægning, alupartier, skure, tagterrasser og ovenlys.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/01/2021
Slut: 12/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning angive referencer for gennemførte tilsvarende entrepriser.

Med ”tilsvarende” menes, at der er udført et stykke arbejde, der i mængde, kompleksitet og omfang svarer til den udbudte entreprise. Det er således ikke nødvendigt, at referencerne vedrører plejeboliger.

Entrepriserne skal være afleveret eller påbegyndt inden for de seneste 5 år.

Der kan beskrives maksimalt 5 referencer.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde følgende oplysninger:

- Ydelsesomfang – beskrivelse af, hvad er der udført

- Entrepriseform

- Entreprisesum

- Årstal for udførelse af arbejdet

- Evt. hoved-/ totalentreprenør inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse)

- Bygherre inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse).

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer.

Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 5 referencer, vil vurderingen alene blive baseret på de 5 først anførte referencer.

For så vidt angår ansøgers referencer vil der ved vurderingen blive lagt særlig vægt på, i hvilken grad det udførte arbejde tilsvarer den aktuelle entreprise hvad angår arbejdets omfang, karakter og kompleksitet. Der vil således ikke blive lagt vægt på, hvorvidt referencen vedrører plejehjemsprojekter.

Referencer for afsluttede projekter blive tillagt større værdi end endnu ikke afsluttede projekter.

Såfremt der modtages ansøgninger fra mere end 5 tilbudsgivere pr. entreprise, vil begrænsningen af entreprenører ske ud fra hvilke entreprenører der har de bedste referencer og nøgletal set i forhold til den udbudte fagentreprises indhold og størrelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter prissætning af en række stipulerede ydelser og optioner, som kan tiltrædes af ordregiver efter nærmere aftale. Der henvises til udbudsmaterialet for uddybning heraf.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den angivne varighed af kontrakten angiver den samlede udførelsesperiode. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere tidsmæssig angivelse af de enkelte arbejders udførelse.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise I: Tagarbejdet

 

Delkontraktnr.: I
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215213 Opførelse af plejehjem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Ruten 14 - Tingbjerg

2700 Brønshøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter tagdækningen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/01/2021
Slut: 12/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning angive referencer for gennemførte tilsvarende entrepriser.

Med ”tilsvarende” menes, at der er udført et stykke arbejde, der i mængde, kompleksitet og omfang svarer til den udbudte entreprise. Det er således ikke nødvendigt, at referencerne vedrører plejeboliger.

Entrepriserne skal være afleveret eller påbegyndt inden for de seneste 5 år.

Der kan beskrives maksimalt 5 referencer.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde følgende oplysninger:

- Ydelsesomfang – beskrivelse af, hvad er der udført

- Entrepriseform

- Entreprisesum

- Årstal for udførelse af arbejdet

- Evt. hoved-/ totalentreprenør inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse)

- Bygherre inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse).

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer.

Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 5 referencer, vil vurderingen alene blive baseret på de 5 først anførte referencer.

For så vidt angår ansøgers referencer vil der ved vurderingen blive lagt særlig vægt på, i hvilken grad det udførte arbejde tilsvarer den aktuelle entreprise hvad angår arbejdets omfang, karakter og kompleksitet. Der vil således ikke blive lagt vægt på, hvorvidt referencen vedrører plejehjemsprojekter.

Referencer for afsluttede projekter blive tillagt større værdi end endnu ikke afsluttede projekter.

Såfremt der modtages ansøgninger fra mere end 5 tilbudsgivere pr. entreprise, vil begrænsningen af entreprenører ske ud fra hvilke entreprenører der har de bedste referencer og nøgletal set i forhold til den udbudte fagentreprises indhold og størrelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter prissætning af en række stipulerede ydelser og optioner, som kan tiltrædes af ordregiver efter nærmere aftale. Der henvises til udbudsmaterialet for uddybning heraf.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den angivne varighed af kontrakten angiver den samlede udførelsesperiode. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere tidsmæssig angivelse af de enkelte arbejders udførelse.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise J: El-arbejdet

 

Delkontraktnr.: J
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215213 Opførelse af plejehjem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Ruten 14 - Tingbjerg

2700 Brønshøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter i hovedtræk el-arbejder, belysning, ABA, ABDL, ADK og sikring, CTS, kaldeanlæg og velfærdsteknologi.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/01/2021
Slut: 12/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning angive referencer for gennemførte tilsvarende entrepriser.

Med ”tilsvarende” menes, at der er udført et stykke arbejde, der i mængde, kompleksitet og omfang svarer til den udbudte entreprise. Det er således ikke nødvendigt, at referencerne vedrører plejeboliger.

Entrepriserne skal være afleveret eller påbegyndt inden for de seneste 5 år.

Der kan beskrives maksimalt 5 referencer.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde følgende oplysninger:

- Ydelsesomfang – beskrivelse af, hvad er der udført

- Entrepriseform

- Entreprisesum

- Årstal for udførelse af arbejdet

- Evt. hoved-/ totalentreprenør inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse)

- Bygherre inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse).

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer.

Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 5 referencer, vil vurderingen alene blive baseret på de 5 først anførte referencer.

For så vidt angår ansøgers referencer vil der ved vurderingen blive lagt særlig vægt på, i hvilken grad det udførte arbejde tilsvarer den aktuelle entreprise hvad angår arbejdets omfang, karakter og kompleksitet. Der vil således ikke blive lagt vægt på, hvorvidt referencen vedrører plejehjemsprojekter.

Referencer for afsluttede projekter blive tillagt større værdi end endnu ikke afsluttede projekter.

Såfremt der modtages ansøgninger fra mere end 5 tilbudsgivere pr. entreprise, vil begrænsningen af entreprenører ske ud fra hvilke entreprenører der har de bedste referencer og nøgletal set i forhold til den udbudte fagentreprises indhold og størrelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter prissætning af en række stipulerede ydelser og optioner, som kan tiltrædes af ordregiver efter nærmere aftale. Der henvises til udbudsmaterialet for uddybning heraf.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den angivne varighed af kontrakten angiver den samlede udførelsesperiode. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere tidsmæssig angivelse af de enkelte arbejders udførelse

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise K: VVS og blik

 

Delkontraktnr.: K
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215213 Opførelse af plejehjem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Ruten 14 - Tingbjerg

2700 Brønshøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter i hovedtræk VVS arbejdet, køl og blikkenslagerarbejdet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/01/2021
Slut: 12/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning angive referencer for gennemførte tilsvarende entrepriser.

Med ”tilsvarende” menes, at der er udført et stykke arbejde, der i mængde, kompleksitet og omfang svarer til den udbudte entreprise. Det er således ikke nødvendigt, at referencerne vedrører plejeboliger.

Entrepriserne skal være afleveret eller påbegyndt inden for de seneste 5 år.

Der kan beskrives maksimalt 5 referencer.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde følgende oplysninger:

- Ydelsesomfang – beskrivelse af, hvad er der udført

- Entrepriseform

- Entreprisesum

- Årstal for udførelse af arbejdet

- Evt. hoved-/ totalentreprenør inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse)

- Bygherre inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse).

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer.

Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 5 referencer, vil vurderingen alene blive baseret på de 5 først anførte referencer.

For så vidt angår ansøgers referencer vil der ved vurderingen blive lagt særlig vægt på, i hvilken grad det udførte arbejde tilsvarer den aktuelle entreprise hvad angår arbejdets omfang, karakter og kompleksitet. Der vil således ikke blive lagt vægt på, hvorvidt referencen vedrører plejehjemsprojekter.

Referencer for afsluttede projekter blive tillagt større værdi end endnu ikke afsluttede projekter.

Såfremt der modtages ansøgninger fra mere end 5 tilbudsgivere pr. entreprise, vil begrænsningen af entreprenører ske ud fra hvilke entreprenører der har de bedste referencer og nøgletal set i forhold til den udbudte fagentreprises indhold og størrelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter prissætning af en række stipulerede ydelser og optioner, som kan tiltrædes af ordregiver efter nærmere aftale. Der henvises til udbudsmaterialet for uddybning heraf.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den angivne varighed af kontrakten angiver den samlede udførelsesperiode. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere tidsmæssig angivelse af de enkelte arbejders udførelse.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise M: Ventilation

 

Delkontraktnr.: M
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215213 Opførelse af plejehjem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Ruten 14 - Tingbjerg

2700 Brønshøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter ventilationsarbejder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/01/2021
Slut: 12/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning angive referencer for gennemførte tilsvarende entrepriser.

Med ”tilsvarende” menes, at der er udført et stykke arbejde, der i mængde, kompleksitet og omfang svarer til den udbudte entreprise. Det er således ikke nødvendigt, at referencerne vedrører plejeboliger.

Entrepriserne skal være afleveret eller påbegyndt inden for de seneste 5 år.

Der kan beskrives maksimalt 5 referencer.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde følgende oplysninger:

- Ydelsesomfang – beskrivelse af, hvad er der udført

- Entrepriseform

- Entreprisesum

- Årstal for udførelse af arbejdet

- Evt. hoved-/ totalentreprenør inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse)

- Bygherre inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse).

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer.

Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 5 referencer, vil vurderingen alene blive baseret på de 5 først anførte referencer.

For så vidt angår ansøgers referencer vil der ved vurderingen blive lagt særlig vægt på, i hvilken grad det udførte arbejde tilsvarer den aktuelle entreprise hvad angår arbejdets omfang, karakter og kompleksitet. Der vil således ikke blive lagt vægt på, hvorvidt referencen vedrører plejehjemsprojekter.

Referencer for afsluttede projekter blive tillagt større værdi end endnu ikke afsluttede projekter.

Såfremt der modtages ansøgninger fra mere end 5 tilbudsgivere pr. entreprise, vil begrænsningen af entreprenører ske ud fra hvilke entreprenører der har de bedste referencer og nøgletal set i forhold til den udbudte fagentreprises indhold og størrelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter prissætning af en række stipulerede ydelser og optioner, som kan tiltrædes af ordregiver efter nærmere aftale. Der henvises til udbudsmaterialet for uddybning heraf.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den angivne varighed af kontrakten angiver den samlede udførelsesperiode. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere tidsmæssig angivelse af de enkelte arbejders udførelse.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise P: Gulvarbejdet

 

Delkontraktnr.: P
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215213 Opførelse af plejehjem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Ruten 14 - Tingbjerg

2700 Brønshøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter i hovedtræk undergulve og gulvbelægninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/01/2021
Slut: 12/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning angive referencer for gennemførte tilsvarende entrepriser.

Med ”tilsvarende” menes, at der er udført et stykke arbejde, der i mængde, kompleksitet og omfang svarer til den udbudte entreprise. Det er således ikke nødvendigt, at referencerne vedrører plejeboliger.

Entrepriserne skal være afleveret eller påbegyndt inden for de seneste 5 år.

Der kan beskrives maksimalt 5 referencer.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde følgende oplysninger:

- Ydelsesomfang – beskrivelse af, hvad er der udført

- Entrepriseform

- Entreprisesum

- Årstal for udførelse af arbejdet

- Evt. hoved-/ totalentreprenør inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse)

- Bygherre inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse).

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer.

Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 5 referencer, vil vurderingen alene blive baseret på de 5 først anførte referencer.

For så vidt angår ansøgers referencer vil der ved vurderingen blive lagt særlig vægt på, i hvilken grad det udførte arbejde tilsvarer den aktuelle entreprise hvad angår arbejdets omfang, karakter og kompleksitet. Der vil således ikke blive lagt vægt på, hvorvidt referencen vedrører plejehjemsprojekter.

Referencer for afsluttede projekter blive tillagt større værdi end endnu ikke afsluttede projekter.

Såfremt der modtages ansøgninger fra mere end 5 tilbudsgivere pr. entreprise, vil begrænsningen af entreprenører ske ud fra hvilke entreprenører der har de bedste referencer og nøgletal set i forhold til den udbudte fagentreprises indhold og størrelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter prissætning af en række stipulerede ydelser og optioner, som kan tiltrædes af ordregiver efter nærmere aftale. Der henvises til udbudsmaterialet for uddybning heraf.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den angivne varighed af kontrakten angiver den samlede udførelsesperiode. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere tidsmæssig angivelse af de enkelte arbejders udførelse.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise Q: Inventar

 

Delkontraktnr.: Q
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215213 Opførelse af plejehjem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Ruten 14 - Tingbjerg

2700 Brønshøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter i hovedtræk køkkener, hårde hvidevarer, omklædnings- og taskeskabe.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/01/2021
Slut: 12/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning angive referencer for gennemførte tilsvarende entrepriser.

Med ”tilsvarende” menes, at der er udført et stykke arbejde, der i mængde, kompleksitet og omfang svarer til den udbudte entreprise. Det er således ikke nødvendigt, at referencerne vedrører plejeboliger.

Entrepriserne skal være afleveret eller påbegyndt inden for de seneste 5 år.

Der kan beskrives maksimalt 5 referencer.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde følgende oplysninger:

- Ydelsesomfang – beskrivelse af, hvad er der udført

- Entrepriseform

- Entreprisesum

- Årstal for udførelse af arbejdet

- Evt. hoved-/ totalentreprenør inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse)

- Bygherre inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse).

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer.

Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 5 referencer, vil vurderingen alene blive baseret på de 5 først anførte referencer.

For så vidt angår ansøgers referencer vil der ved vurderingen blive lagt særlig vægt på, i hvilken grad det udførte arbejde tilsvarer den aktuelle entreprise hvad angår arbejdets omfang, karakter og kompleksitet. Der vil således ikke blive lagt vægt på, hvorvidt referencen vedrører plejehjemsprojekter.

Referencer for afsluttede projekter blive tillagt større værdi end endnu ikke afsluttede projekter.

Såfremt der modtages ansøgninger fra mere end 5 tilbudsgivere pr. entreprise, vil begrænsningen af entreprenører ske ud fra hvilke entreprenører der har de bedste referencer og nøgletal set i forhold til den udbudte fagentreprises indhold og størrelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter prissætning af en række stipulerede ydelser og optioner, som kan tiltrædes af ordregiver efter nærmere aftale. Der henvises til udbudsmaterialet for uddybning heraf.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den angivne varighed af kontrakten angiver den samlede udførelsesperiode. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere tidsmæssig angivelse af de enkelte arbejders udførelse.

 

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

 

Entreprise R: Produktionskøkken

 

Delkontraktnr.: R
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45215213 Opførelse af plejehjem
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

 

Ruten 14 - Tingbjerg

2700 Brønshøj

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Entreprisen omfatter et produktionskøkken.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 20/01/2021
Slut: 12/01/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ansøger skal i forbindelse med ansøgning angive referencer for gennemførte tilsvarende entrepriser.

Med ”tilsvarende” menes, at der er udført et stykke arbejde, der i mængde, kompleksitet og omfang svarer til den udbudte entreprise. Det er således ikke nødvendigt, at referencerne vedrører plejeboliger.

Entrepriserne skal være afleveret eller påbegyndt inden for de seneste 5 år.

Der kan beskrives maksimalt 5 referencer.

Referencerne skal indeholde en uddybende beskrivelse af opgaven. Beskrivelsen bør indeholde følgende oplysninger:

- Ydelsesomfang – beskrivelse af, hvad er der udført

- Entrepriseform

- Entreprisesum

- Årstal for udførelse af arbejdet

- Evt. hoved-/ totalentreprenør inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse)

- Bygherre inkl. kontaktinfo (Telefonnummer og E mailadresse).

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer.

Såfremt en ansøgning er vedlagt mere end 5 referencer, vil vurderingen alene blive baseret på de 5 først anførte referencer.

For så vidt angår ansøgers referencer vil der ved vurderingen blive lagt særlig vægt på, i hvilken grad det udførte arbejde tilsvarer den aktuelle entreprise hvad angår arbejdets omfang, karakter og kompleksitet. Der vil således ikke blive lagt vægt på, hvorvidt referencen vedrører plejehjemsprojekter.

Referencer for afsluttede projekter blive tillagt større værdi end endnu ikke afsluttede projekter.

Såfremt der modtages ansøgninger fra mere end 5 tilbudsgivere pr. entreprise, vil begrænsningen af entreprenører ske ud fra hvilke entreprenører der har de bedste referencer og nøgletal set i forhold til den udbudte fagentreprises indhold og størrelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Udbuddet omfatter prissætning af en række stipulerede ydelser og optioner, som kan tiltrædes af ordregiver efter nærmere aftale. Der henvises til udbudsmaterialet for uddybning heraf.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den angivne varighed af kontrakten angiver den samlede udførelsesperiode. Der henvises til udbudsmaterialet for en nærmere tidsmæssig angivelse af de enkelte arbejders udførelse.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

I forbindelse med ansøgning skal ansøger oplyse:

- Omsætning

- Soliditetsgrad

- Egenkapital

for de 2 seneste regnskabsår.

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer.

Såfremt der modtages ansøgninger fra mere end 5 tilbudsgivere pr. entreprise, vil begrænsningen af entreprenører ske ud fra hvilke entreprenører der har de bedste referencer og nøgletal set i forhold til den udbudte fagentreprises indhold og størrelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Entreprise G: tømrer indvendige arbejder:

- Ansøgers årlige omsætning skal være minimum 22 mio. DKK i de seneste 2 regnskabsår.

- Ansøgers soliditetsgrad skal være min. 10 % de seneste 2 regnskabsår.

2) Entreprise H: Tømrer, udvendige arbejder:

- Ansøgers årlige omsætning skal være minimum 28 mio. DKK i de seneste 2 regnskabsår.

- Ansøgers soliditetsgrad skal være min. 10 % de seneste 2 regnskabsår

3) Entreprise I: Tagarbejdet:

- Ansøgers årlige omsætning skal være minimum 4 mio. DKK i de seneste 2 regnskabsår.

- Ansøgers soliditetsgrad skal være min. 10 % de seneste 2 regnskabsår.

4) Entreprise J: El arbejdet:

- Ansøgers årlige omsætning skal være minimum 36 mio. DKK i de seneste 2 regnskabsår.

- Ansøgers soliditetsgrad skal være min. 10 % de seneste 2 regnskabsår.

5) Entreprise K: VVS og blik:

- Ansøgers årlige omsætning skal være minimum 32 mio. DKK i de seneste 2 regnskabsår.

- Ansøgers soliditetsgrad skal være min. 10 % de seneste 2 regnskabsår.

6) Entreprise M: Ventilation:

- Ansøgers årlige omsætning skal være minimum 17 mio. DKK i de seneste 2 regnskabsår.

- Ansøgers soliditetsgrad skal være min. 10 % de seneste 2 regnskabsår.

7) Entreprise P: Gulvarbejdet:

- Ansøgers årlige omsætning skal være minimum 10 mio. DKK i de seneste 2 regnskabsår.

- Ansøgers soliditetsgrad skal være min. 10 % de seneste 2 regnskabsår.

8) Entreprise Q: Inventar:

- Ansøgers årlige omsætning skal være minimum 9 mio. DKK i de seneste 2 regnskabsår.

- Ansøgers soliditetsgrad skal være min. 10 % de seneste 2 regnskabsår.

9) Entreprise R: Produktionskøkken:

- Ansøgers årlige omsætning skal være minimum 5 mio. DKK i de seneste 2 regnskabsår.

- Ansøgers soliditetsgrad skal være min. 10 % de seneste 2 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Udvælgelseskriterier er beskrevet under de enkelte delaftaler/entrepriser.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakter med de vindende fagentreprenører indgås betinget af godkendelse af skema B.

Der henvises til udbudsmaterialets dokumenter, herunder aftaleparadigme.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

 

Procedurer vedr. aflevering af elektronisk tilbud fremgår af udbudsbetingelserne.

 

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/11/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der gøres opmærksom på, at de frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137 er gjort gældende.

Entreprenør skal stille sikkerhed på 15 % af entreprisesummen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 32291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12. maj 2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktens videreførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2020

Send til en kollega

0.14