23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 180-434949
Offentliggjort
16.09.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Afatek A/S

Transport af forbrændingsslagge


Afatek A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Afatek A/S
CVR-nummer: 15105909
Postadresse: Gartnervej 40
By: Holmegaard
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4684
Land: Danmark
Kontaktperson: Søren Dyhr-Jensen
E-mail: sdj@afatek.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.afatek.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Offentligt ejet selskab
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Affaldsbehandling og genanvendelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Transport af forbrændingsslagge

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000 Transport af affald
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Afatek A/S varetager i dag transport, oparbejdning og afsætning af slagge til genanvendelse for en række forbrændingsanlæg på Sjælland. Behandlingen af forbrændingsslaggen foregår på slaggepladsen beliggende på Selinevej, København. Formålet med nærværende udbud er, at sikre transport af forbrændingsslagge på et forsvarligt økonomisk grundlag og på et kvalitets- og miljømæssigt højt niveau. Nærværende udbud omfatter transport af forbrændingsslagge fra forbrændingsanlægget hos I/S Vestforbrænding i Glostrup og fra forbrændingsanlægget hos I/S ARGO i Roskilde til slaggepladsen på Selinevej, København.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
90500000 Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90510000 Bortskaffelse og behandling af affald
90513400 Bortskaffelse af aske
90512000 Transport af affald
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
NUTS-kode: DK02 Sjælland
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Hovedstaden, Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der skal årligt afhentes og transporteres ca. 72 000 t forbrændingsslagge fra I/S ARGO i Roskilde og ca. 85 000 t forbrændingsslagge pr. år fra I/S Vestforbrænding i Glostrup. Forbrændingsslaggerne skal transporteres til og aflæsses på Afatek´s slaggeplads på Selinevej i København. Leverandøren skal selv stille med alt nødvendigt transportmateriel. Transportydelsen skal leveres fra 1. januar 2021.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Afatek har mulighed for at forlænge kontrakten med 2 gange 12 måneder (optioner).

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 092-220109
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
31/08/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: DSV Transport A/S
CVR-nummer: 11931901
Postadresse: Gl. Marbjergvej 17
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 20 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal indgives inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, jf. håndhævelseslovens § 7, stk. 2, nr. 1. Senest samtidig med indgivelse af klagen skal ordregiver modtage underretning og kopi heraf.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2020

Send til en kollega

0.093